Особи, які сприяють організаційно-технічному забезпеченню цивільного процесу

 

До осіб, які сприяють організаційно-технічному забезпеченню цивільного процесу, належать секретар і судовий розпорядник. Секретар судового засідання - обов'язковий учасник процесу, який забезпечує організаційні аспекти судочинства через фіксацію його перебігу і належне інформування учасників. Секретар здійснює судові виклики і повідомлення; перевіряє наявність та з'ясовує причини відсутності осіб, яких було викликано до суду і доповідає про це головуючому; забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами; веде журнал судового засідання; оформлює матеріали справи; виконує інші доручення головуючого, що стосуються розгляду справи.

Секретар судового засідання може уточнювати суть процесуальної дії з метою її правильного відображення в журналі судового засідання (ст. 48 ЦПК України).

Крім того, секретар судового засідання здійснює обов'язки, передбачені Інструкцією про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання), затвердженої наказом 20.09.2012 р.№ 108.

Перелік обов'язків секретаря судового засідання не є вичерпним, оскільки передбачена можливість виконання й інших розпоряджень головуючого.

Секретар судового засідання є працівником суду та отримує заробітну плату із державного бюджету за рахунок фінансування відповідних видатків суду.

Другим обов'язковим учасником цивільного процесу є судовий розпорядник, який забезпечує організаційні аспекти судочинства через сприяння належному порядку в судовому засіданні та зручних умов його проведення. Судовий розпорядник забезпечує належний стан залу судового засідання і запрошує до нього учасників цивільного процесу; з урахуванням кількості місць та забезпечення порядку під час судового засідання визначає можливу кількість осіб, які можуть бути присутні у залі судового засідання; оголошує про вхід і вихід суду та пропонує всім присутнім встати; слідкує за додержанням порядку особами, присутніми у залі судового засідання; виконує розпорядження головуючого про приведення до присяги перекладача, експерта; під час судового засідання приймає від учасників цивільного процесу документи та інші матеріали і передає до суду; запрошує до залу судового засідання свідків і виконує вказівки головуючого щодо приведення їх до присяги; виконує інші доручення головуючого, пов'язані зі створенням умов, необхідних для розгляду справи.

Вимоги судового розпорядника, пов'язані з виконанням обов'язків, зазначених у ч. 1 ст. 49 ЦПК України, є обов'язковими для учасників цивільного процесу.

Учасники цивільного процесу, якщо вважають, що діями чи бездіяльністю судового розпорядника порушуються їх права чи інтереси, мають право подати скаргу. Скарги на дії або бездіяльність судового розпорядника розглядаються судом у цьому самому процесі (ст. 49 ЦПК України).

Судовий розпорядник фактично є технічним асистентом судді. Вія наділений владними повноваженнями, оскільки вимоги, пов'язані із виконанням його обов'язків, є обов'язковими для осіб, які беруть участь у справі, інших учасників цивільного процесу та осіб, присутніх у залі судового засідання. Проте закон не надає розпорядникові можливості впливати на порушників його вимог. Цю функцію законодавець залишив судові, який може застосовувати заходи процесуального примусу до осіб, які ігнорують вимоги судового розпорядника, тим самим порушуючи порядок в судовому засіданні.

Перелік обов'язків судового розпорядника не є вичерпним оскільки передбачена можливість виконання судовим розпорядником інших розпоряджень головуючого. Як і секретар судового засідання, судовий розпорядник є працівником суду та отримує заробітну плату із державного бюджету за рахунок фінансування відповідних видатків суду.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы