Суб'єкти, об'єкти та строки подання заяви про перегляд судових рішень за винятковими обставинами

 

Відповідно до ст. 353 ЦПК України Верховний Суд України переглядає судові рішення у цивільних справах виключно з підстав і в порядку, встановлених ЦПК.

Такий перегляд є процесуальним засобом, що забезпечує їх законність і обгрунтованість, захист прав та охоронюваних законом інтересів громадян, юридичних осіб і держави, а, отже, й виконання завдань і досягнення мети цивільного судочинства Це особливий винятковий вид перегляду, який у ЦПК визначений як особлива стадія розгляду справи. Такий перегляд можливий лише за умови, що відповідне судове рішення переглядалося у касаційному порядку.

Сторони та інші особи, які брали участь у справі, мають право подати заяву про перегляд Верховним судом України судових рішень у цивільних справах після їх перегляду в касаційному порядку.

Заява про перегляд судових рішень, у яких встановлено міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні даної справи судом може бути подана особою, на користь якої постановлено рішення такою міжнародною судовою установою (ст. 354 ЦПК).

Об'єктом перегляду можуть бути рішення судів, які переглядалися у касаційному порядку. З огляду на це, не можуть бути предметом перегляду судові рішення, які не переглядалися в апеляційному або касаційному порядку.

Не може бути подана заява про перегляд ухвал суду касаційної інстанції, які не перешкоджають провадженню у справі. Заперечення проти таких ухвал можуть бути включені до заяви про перегляд судового рішення, ухваленого за результатами касаційного провадження.

Відповідно до ст. 356 ЦПК заява про перегляд судових рішень подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подано заяву про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання на підтвердження підстав, передбачених п. 1 і 2 ч. 1 ст. 355 ЦПК, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.

Заява про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої п. 3 ч. 1 ст. 355 ЦПК, подається не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало або мало стати відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.

Заява про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої п. 4 ч. 1 ст. 355 ЦПК, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подається заява про перегляд, або з дня прийняття постанови Верховного Суду України, на яку здійснюється посилання на підтвердження підстави, передбаченої п. 4 ч. 1 ст. 355 ЦПК, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.

У разі пропущеиня строку, встановленого ч. 1 – 3 ст.365 ЦПК, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк у межах одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява. Питання про поновлення строку вирішується колегією суддів під час вирішення питання допуску справи до провадження.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы