Завантаження відповіді...

 
Готова домашня робота з алгебри для 10 класу Є.П. Нелін нової програми 2018 року - це поперше новий рівень навчання до якого не кожен може бути готовим. Тому ми надаємо доступ до ГДЗ з алгебри для 10 класу Є.П. Нелін, щоб допомогти вам у розв`язанні домашньої роботи швидко та якісно.

§ 1. Множини
 • 1.1. Множини та операції над ними
 • 1.2. Числові множини. Множина дійсних чисел

§ 2. Функції
 • 2.1. Поняття числової функції. Найпростіші властивості числових функцій
 • 2.2. Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій
 • 2.3. Обернена функція

 • § 3. Рівняння і нерівності
 • § 4. Застосування властивостей функцій до розв’язування рівнянь
 • § 5. Графіки рівнянь та нерівностей із двома змінними
 • § 6. Метод математичної індукції

 • § 7. Многочлени від однієї змінної та дії над ними
  • 7.1. Означення многочленів від однієї змінної та їх тотожна рівність
  • 7.2. Дії над многочленами. Ділення многочлена на многочлен з остачею
  • 7.3. Теорема Безу. Корені многочлена. Формули Вієта
 • § 8. Рівняння і нерівності, що містять знак модуля
 • § 9. Рівняння і нерівності з параметрами
 • § 10. Корінь n-го степеня та його властивості
 • § 11. Ірраціональні рівняння

 • § 12. Узагальнення поняття степеня. Степенева функція, її властивості та графік
  • 12.1. Узагальнення поняття степеня
  • 12.2. Степенева функція, іх властивості та графік

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы

Скористайся навігацією для пошуку відповіді


Решебник: ГДЗ до підручника з алгебри 10 клас Є.П. Нелін 2018 рік