Войти
Закрыть

Всесвітня історія 11 клас Гісем, Мартинюк (рівень стандарту)

11 Клас

В 11 класі ви завершуєте вивчення курсу всесвітньої історії. Запорукою успішної роботи на уроках і вдома, як і в попередні роки, залишається вміння працювати з підручником. Перш ніж розпочати, необхідно ознайомитися з його змістом та структурою. Матеріал об'єднано в шість розділів, кожен із яких містить параграфи, які, у свою чергу, складаються з окремих пунктів. У тексті ви зустрінете виділені слова і дати. На них необхідно звертати особливу увагу. Історію, як ви вже знаєте, неможливо засвоїти без знання її термінології та хронології. Краще опанувати навчальний матеріал допоможуть ілюстрації, таблиці й схеми. Розглядаючи ілюстрації, звертайте увагу на підписи, що пояснюють зміст зображеного. До деяких із них пропонуються запитання. Систематизувати уявлення про те, як розгорталися події, із якими ви ознайомилися, допоможуть таблиці. Схеми розкривають зв'язки між складовими історичних явищ, процесів тощо. Наприкінці параграфів містяться висновки, які привертають увагу до провідних ідей, розкритих у тексті. Запитання та завдання спрямовані на формування різноманітних умінь та навичок. У кінці підручника розташована хронологічна таблиця. Підручник супроводжує електронний освітній ресурс interactive. ranok.com.ua, де розміщено додаткову інформацію до параграфів, історичні документи, алгоритм виконання практичних занять і теоретичний матеріал до них, запитання та завдання на узагальнення знань за розділами, а також тестові завдання до розділів, що виконуються в режимі онлайн. Система символів, що супроводжують окремі рубрики, полегшить роботу з підручником....

Всесвітня історія 11 клас Гісем, Мартинюк (профільний рівень)

11 Клас

В 11 класі ви завершуєте вивчення курсу всесвітньої історії. Запорукою успішної роботи на уроках і вдома, як і в попередні роки, залишається вміння працювати з підручником. Перш ніж розпочати, необхідно ознайомитися зі змістом підручника та його структурою. Матеріал об’єднано в шість розділів, кожен із яких містить параграфи, які, у свою чергу, складаються з окремих пунктів. У тексті ви зустрінете виділені слова і дати. На них необхідно звертати особливу увагу. Історію, як ви вже знаєте, неможливо засвоїти без знання її термінології та хронології. Краще опанувати навчальний матеріал допоможуть історичні документи, ілюстрації, таблиці й схеми. Працюючи з параграфом, необхідно обов’язково прочитати включені до нього документи і відповісти на запитання. Розглядаючи ілюстрації, звертайте увагу на підписи, що пояснюють зміст зображеного. Систематизувати уявлення про те, як розгорталися події, із якими ви ознайомилися, допоможуть таблиці. Схеми розкривають зв’язки між складовими історичних явищ, процесів тощо....

Всесвітня історія 11 клас Полянський (рівень стандарту)

11 Клас

Курс всесвітньої історії в 11 класі присвячений періоду від завершення Другої світової війни до сьогодення. Підручник відповідає Державному стандарту й новій програмі з всесвітньої історії. У ньому використані основні підходи й ідеї автора щодо вивчення історії, які були реалізовані в підручниках з всесвітньої історії для 9 та 10 класів, зокрема компетентнісний підхід. Підручник складається з шести розділів, які поділені на параграфи. У ньому подано узагальнення до розділів і всього курсу, хронологічну таблицю важливих подій, а також словник понять. Таблиця містить історичні дати, а словник — пояснення понять, знання яких передбачено навчальною програмою. У підручнику простежуються міжпредметні зв'язки з такими дисциплінами, як: громадянська освіта, географія, зарубіжна література, іноземні мови. В умовах інформаційного суспільства сучасні технології можуть суттєво розширити можливості навчання. З метою надання Вам допомоги у формуванні інформаційно-цифрової компетентності, що передбачено вимогами Нової української школи (НУШ), у підручнику вміщено QR-коди (англ. quick response — швидкий відгук). QR-код — це графічне зображення, у якому зашифрована певна інформація, посилання на сайт чи його сторінку. Сучасні ґаджети зазвичай випускають з уже запрограмованою підтримкою розпізнавання QR-коду, який надає миттєвий доступ до інформації з мережі Інтернет, наприклад до відео- чи аудіоматеріалів, що перебувають у вільному доступі (українською та англійською мовами). Володіння державною та іноземними мовами має важливе значення в сучасному глобалізованому світі. Кожен розділ підручника розпочинається з блоку інформації про те, яких навичок Ви набудете, опрацювавши навчальний матеріал, а закінчується «Узагальненням», у якому стисло викладено основні тези вивченого матеріалу. Також до кожного розділу подано тестові завдання для самоперевірки знань....

Всесвітня історія 11 клас Щупак (рівень стандарту)

11 Клас

Звертаємо Вашу увагу на особливості викладу тексту, який має чітку структуру. Саме на візуальну, зорову пам'ять варто спиратися під час роботи з підручником. Тому ми пропонуємо певну систему виділення шрифтом і кольором головних думок, фактів, понять тощо. Зверніть увагу на те, як у підручнику подається визначення понять. Складні поняття треба не зазубрювати, а розуміти, тому ми намагаємось продемонструвати логіку тлумачення понять. У книжці використовуються загальноприйняті скорочення (лат. — латинська, англ. — англійська, фр. — французька тощо). Найважливіші дати (наприклад, 26 червня 1945 р.) виділені кольором у тексті підручника. Історичні карти в підручнику висвітлюють основні події та явища кожної з поданих тем. Ілюстрації не лише унаочнюють текст, а й надають нову важливу інформацію та сприяють обговоренню питань у групах. Зверніть увагу на карикатури та плакати, які відображають певні події та демонструють ставлення людей до них, їхні почуття та емоції. Для кращого відчуття духу епохи в багатьох параграфах ми розміщаємо новий елемент — історичні анекдоти. Відповідно до вимог програми з історії, у рубриці «Терміни і поняття» наведені пояснення основних понять. Рубрика «Особа в історії» допоможе Вам у формуванні судження про політичну діяльність відомих історичних особистостей. Рубрики «Слово політика», «Особлива думка», «Історичний анекдот», «Подробиці» та інші адресовані всім, хто цікавиться історією. А історичні деталі, приклади дають можливість «оживити» події минулого та зробити їх яскравішими для Вашої уяви....

Всесвітня історія 11 клас Ладиченко (рівень стандарту)

11 Клас

У цьому, випускному для вас, навчальному році ви завершуєте вивчення всесвітньої історії чи не найскладнішим періодом за всю історію людства. Він особливо складний тому, що йдеться в ньому не про якесь далеке, тим більше абстрактне для вас минуле. Адже події, висвітлювані в підручнику, багато в чому безпосередньо торкаються саме вас і ваших близьких, а також позначатимуться щодня на вашому житті в майбутньому. Підручник відповідає навчальній програмі, яку розроблено з урахуванням останніх досягнень історичної науки, а також включає певні питання політології, соціології, культурології, економічної теорії, без яких розуміння сучасного світу неможливе. Підручник містить українське, у сенсі української політичної нації, висвітлення подій недавнього минулого й сьогодення. Сподіваємося, він допоможе вам сформувати свою ідентичність. Користуватися підручником досить легко, оскільки в ньому є рубрики, завдяки яким ви зможете збагатити свої уявлення щодо вивченого, подивитися на події, суспільні явища під іншим, часом несподіваним кутом зору: «Погляд учасника подій», «Мовою документів», «Бліц-обговорення», «Формуємо предметні компетентності», «Розвиваємо критичне мислення»....

Всесвітня історія 11 клас Ладиченко, Заблоцький (профільний рівень)

11 Клас

Сьогодні ви розпочинаєте вивчати чи не найскладніший період всесвітньої історії. Він особливо складний тому, що йдеться в ньому не про якесь далеке, тим більше абстрактне для вас минуле. Історичний процес є стрункою, цілісною системою. Його важливо розуміти в контексті окремих фактів, епізодів, діяльності багатьох людей у конкретних історичних реаліях. Події, висвітлювані в підручнику, багато в чому безпосередньо торкаються саме вас і ваших близьких, а також позначатимуться на вашому житті в майбутньому. Адже кожна людина - творець історії. Автори намагалися показати її всебічно й неупереджено. Користуватися підручником досить легко, оскільки він містить різноплановий документальний, фактичний, ілюстративний та картографічний матеріал. Радимо вам використовувати додаткові джерела інформації, що не лише допоможуть вивчати історію, а й нададуть змогу безпосередньо зануритися у вир зображуваних подій за допомогою відеоматеріалів, іншої цікавої пізнавальної інформації. Усе це сприятиме вам у навчанні й особистому саморозвитку. Важливим інструментом навчання є рубрики підручника, зорієнтовані на ефективне формування ключових та предметних компетентностей. Зокрема, за допомогою рубрики «Говорять учасники подій» ви зможете ознайомитися з думками таких історичних осіб, як У Черчілль, Дж. Кеннан, Ш. де Голль, Ф. Міттеран, Дж. Кеннеді; рубрики «Документ» і «Факт» доповнять загальну картину описуваного; рубрика «Історичний портрет» коротко схарактеризує історичних діячів періоду другої половини XX - початку XXI ст. Окрему рубрику присвячено найважливішим датам («Запам’ятаймо дати»). Зміст рубрик «Аналізуємо» та «Набуваємо компетентностей» допоможе осмислити нові відомості та перевірити рівень засвоєння навчального матеріалу....

Всесвітня історія 11 клас Щупак (Новітній період 1939 - 2011 рр.)

11 Клас

Шановний випускнику! Підручник із всесвітньої історії, який Ви зараз читаєте, хронологічно охоплює період з 1939 по 2011 рр., що є продовженням «новітньої», або «модерної історії». Її вивчення дає не тільки задоволення пізнання, а й може надати ключі до розуміння важливих сучасних суспільно-політичних, культурних, моральних явищ. Цьому має сприяти наш підручник. СТРУКТУРА ПІДРУЧНИКА включає 9 тем, які поділяються на параграфи. В окремих параграфах поданий матеріал для узагальнення. ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДУ ТЕКСТУ ПІДРУЧНИКА полягають у певному порядку структурування тексту, що сприяє розумінню навчального матеріалу. Обов’язкові для запам’ятання терміни і поняття, дати виділені червоним кольором і подаються там, де вони згадуються в підручнику. РУБРИКИ ПІДРУЧНИКА. Рубрика «Згадайте...» нагадує про важливі події та явища попереднього курсу всесвітньої історії та пов’язує їх з новим матеріалом. Важливі свідчення учасників подій та оцінки істориків, з якими можна сперечатися, статистичні дані та інша інформація подаються у рубриках «Свідчать документи», «Слово історика», «Мовою цифр», «Роздуми з приводу». Художній за формою опис подій, що відбувалися, - у рубриці «Так це було». У підручнику поміщені також біографії видатних особистостей....

Узагальнення до курсу 11 клас Гісем, Мартинюк (рівень стандарту)

11 Клас

Основні тенденції розвитку світу в другій половині ХХ — на початку ХХІ ст. Період другої половини ХХ — початку ХХІ ст., який ви вивчали в 11 класі, насичений багатьма важливими подіями, неоднозначними за характером явищами й процесами. Початок періоду відкривали події, які стали наслідками наймасштабнішого і найкривавішого збройного протистояння за всю історію людства — Другої світової війни. Її наслідки відчуваються і в наш час як у міжнародних відносинах, так і в демографічному розвитку. Після завершення війни головний вплив на розвиток світу справила «холодна війна» між двома наддержавами — США та СРСР, які боролися за світове панування. Це було протистояння й суперництво двох протилежних моделей розвитку — демократичної і тоталітарної. Демократична модель, заснована на ринкових принципах економіки, приватній власності й пріоритеті прав людини, виявилася більш стійкою. СРСР та країни «соціалістичного табору» зазнали поразки. Проте сподівання на подальший мирний і безкризовий розвиток світу були марними. Нові й старі проблеми: міжнародний тероризм, ядерне озброєння, бідність, екологічні проблеми тощо чекають на своє вирішення. Крім того, Росія, яка вважає себе правонаступником СРСР, прагне реваншу й докладає чимало зусиль, щоб зруйнувати всі правила міждержавного існування, що були узгоджені в межах як двосторонніх, так і багатосторонніх домовленостей. Як і в попередній період, у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст. головні тенденції розвитку світу визначають провідні держави світу — США й країни Західної Європи. У 1960-ті рр. до них приєдналася Японія, згодом — «нові індустріальні країни», а на початку ХХІ ст. — Китай. У цих країнах відбувається становлення постіндустріального суспільства....

Основні тенденції розвитку літератури і мистецтва у другій половині XX — на початку XXI ст.

11 Клас

Умови розвитку культури. У роки Другої світової війни значна кількість діячів культури — Е. Хемінгуей, А. де Сент-Екзюпері, Л. Арагон та інші зі зброєю в руках боролися проти нацистської диктатури. Твори в галузі літератури, музики, мистецтва, кіно відігравали важливу роль у загартуванні морального духу народів, наближаючи перемогу над нацизмом. Осмислення причин і наслідків війни, її жорстокість, поведінка людей в екстремальних умовах стали важливими темами світового мистецтва. В умовах «холодної війни» ідеологічний бік творчості переважав над художнім. Періодичні загострення соціально-економічних суперечностей, масові суспільні рухи обумовили появу різних форм контркультури («розгнівані молоді люди», рокери тощо). Вони ніби протистояли бездуховності масової культури та класичній культурі минулого. Назрівання екологічної катастрофи, гонка озброєнь, гострі міжнародні кризи сприяли наростанню настроїв зневіри, передчуття апокаліпсису. Розпад колоніальної системи сприяв підвищенню ролі країн, що розвиваються, у світовій культурі. Міжнародне визнання отримали індійський кінематограф, африканські та латиноамериканські музичні ритми й мелодії. Одним із наслідків НТР став прискорений розвиток засобів масової комунікації, що створило матеріальну основу для небувалого розквіту масової культури й появи рок-музики....
Вперед
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 24
Назад

Навігація