Войти
Закрыть

Географія 8 клас Пестушко, Уварова, Довгань 2021 (поглиблене вивчення)

8 Клас

Вітаємо вас! Минув ще один навчальний рік, а за ним - і швидкоплинне літо. І ось настав час зробити ще один крок у дивовижний світ географії. Ви не новачки в цьому світі. Адже позаду залишилися курси «Загальна географія» та «Материки та океани». Доповнити й поглибити ваші географічні знання, дізнатися нові факти допоміг курс географії «Материки та океани». Під час опановування його в багатьох з вас, напевно, неодноразово викликали подив і захоплення різноманітні екзотичні куточки планети. На їхньому тлі природа, що нас оточує, багатьом здається звичайною. Адже все таке знайоме! Принаймні так здається. Тим часом природа рідної країни - це також окремий цілий світ! І надзвичайно цікавий і захопливий. Треба лише вміти не тільки дивитися, а й бачити. У цьому вам і допоможе курс географії «Україна у світі: природа, населення», який починаєте вивчати. Географія України - ціла скарбниця знань, що тісно пов’язані з попередніми курсами географії, а також природознавством та історією нашої держави. Вона посилається на біологічні, екологічні та фізичні закономірності розвитку тощо. Щоб опанування предмету було цікавішим, пропонуємо вам різноманітні рубрики: «Ваша думка», «Ваша пропозиція», «Україна й українці у світі». Їхнє призначення - підкреслити, узагальнити й спонукати вас до роздумів, а також до висунення власних пропозицій щодо розв’язання актуальних географічних проблем....

Географія 8 клас Масляк, Капіруліна 2021 (поглиблене вивчення)

8 Клас

Вітаємо вас, жителів найбільшої за площею та найбагатшої на природні ресурси в Європі держави — України. Якщо ви читаєте ці рядки, то свідомо обрали поглиблений рівень вивчення шкільного курсу географії. На основі вже опанованих вами курсів «Загальна географія» (6 клас) і «Материки та океани» (7 клас) розпочнімо вивчати географію нашої країни в курсі «Україна у світі: природа, населення». Щоб бути гідними громадянами своєї Батьківщини, потрібно не тільки знати про неї якомога більше, але й щиро її любити. Світовий досвід доводить, що саме із цього починається добробут будь-якої країни, щасливе й заможне життя кожного її жителя. Підручник, який ви тримаєте в руках, є основним, але не єдиним джерелом знань із географії України. Сучасна наука не стоїть на місці, особливо в епоху інформаційного суспільства, що кожного дня встановлює нові факти та здійснює відкриття. Працюючи над змістом підручника, ми, автори, мали на меті створити на його сторінках цілісну картину України, її природи та населення. Підручник не може охопити всієї наукової інформації, а є лише орієнтиром у неосяжному полі географічної та суміжних із нею наук. Він допоможе формувати критичне мислення, бажання встановити істину, висловити власну точку зору, знайти додаткову сучасну, корисну й цікаву інформацію, замислитися над процесами, що відбуваються в природі та суспільстві, їхніми причинами та наслідками. Початок будь-якої нової справи потребує опанування основних вимог, способів та алгоритмів виконання, без яких неможлива продуктивна праця....

Географія 8 клас Масляк, Капіруліна

8 Клас

Сьогодні Ви починаєте вивчати географію України. Щоб стати повноцінними громадянами своєї Батьківщини, потрібно знати про неї якомога більше. Якщо Ви не знаєте, що є у Вашій квартирі чи кімнаті, то хіба Ви зможете розумно організувати своє життя? Напевно, що ні! Так і з нашою державою. Якщо ми не знаємо про неї, її красу і велич, про її природні багатства й умови, то хіба ми зможемо ними раціонально скористатися? Але мало тільки знати про Україну, треба її ще й щиро любити. Любити Україну означає, зокрема, любити й поважати самих себе. А звідси, як показує світовий досвід, починається багатство і процвітання будь-якої країни, щасливе і заможне життя кожного її громадянина і громадянки. Пізнати Україну Вам допоможе цей підручник. Працюючи з ним на заняттях і вдома, Ви поступово пізнаватимете свою країну — від її природно-географічного розміщення до основних шляхів раціонального використання й охорони природного довкілля, від її природно-кліматичних умов та всіляких видів ресурсів до населення, яке їх використовує у власній господарській діяльності....

Географія 8 клас Гільберг, Паламарчук, Совенко 2021 (повторне видання)

8 Клас

Курс географії «Україна у світі: природа, населення», так само як історія України, українська мова й література, належить до українознавчих предметів. Щоб стати справжнім патріотом і дбайливим господарем на своїй землі, необхідно мати глибокі й міцні знання про державу Україна. Навчальний матеріал розділів підручника дає уявлення про природні умови й ресурси України та її населення. Запитання перед текстом параграфів допоможуть вам пригадати вивчене раніше, щоб полегшити засвоєння нової теми. Ілюстративний матеріал (малюнки, фото, таблиці, схеми, діаграми, карти тощо) вдало доповнює основний текст. У кожному параграфі підручника є рубрики: «Пригадайте», «Дискусійний клуб», «Запитання та завдання», «Висновки», «Це цікаво» тощо. Вони сприятимуть узагальненню та систематизації вивченого, розширенню ваших знань. Також у кожному розділі передбачені завдання, які допоможуть вам дослідити природу рідного краю, дізнатися про екологічну ситуацію в регіоні, ознайомитися зі складом населення. Географію Батьківщини, рідного краю не можна пізнати лише за підручником. Вам стануть у пригоді географічні карти й атласи, енциклопедії, інтернет-ресурси, статистичні дані, географічна література про Україну й рідний край, статті в науково-популярних журналах, художня література, праці дослідників тощо....

Географія 8 клас Гільберг, Паламарчук, Совенко

8 Клас

Курс географії «Україна у світі: природа, населення», так само як історія України, українська мова й література, належить до українознавчих предметів. Щоб стати справжнім патріотом і дбайливим господарем на своїй землі, необхідно мати глибокі й міцні знання про державу Україна. Навчальний матеріал розділів підручника дає уявлення про природні умови й ресурси України та її населення. Запитання перед текстом параграфів допоможуть вам пригадати вивчене раніше, щоб полегшити засвоєння нової теми. Ілюстративний матеріал (малюнки, фото, таблиці, схеми, діаграми, карти тощо) вдало доповнює основний текст. У кожному параграфі підручника є рубрики: «Пригадайте», «Дискусійний клуб», «Запитання та завдання», «Висновки», «Це цікаво» тощо. Вони сприятимуть узагальненню й систематизації вивченого, розширенню ваших знань. Також у кожному розділі передбачені завдання, які допоможуть вам дослідити природу рідного краю, дізнатися про екологічну ситуацію в регіоні, ознайомитися зі складом населення. Географію Батьківщини, рідного краю не можна пізнати лише за підручником. Вам стануть у пригоді географічні карти й атласи, енциклопедії, інтернет-ресурси, статистичні дані, географічна література про Україну й рідний край, статті в науково-популярних журналах, художня література, праці дослідників тощо....

Географія 8 клас Довгань, Стадник 2021 (повторне видання)

8 Клас

Минулого року під час захоплюючої подорожі материками та океанами ви гідно здолали всі труднощі й перешкоди. Ви мали змогу переконатися в тому, що географія прекрасна й різноманітна, як і життя на нашій планеті. Однак серед багатьох дивовижних місць на Землі є особливе — рідна країна. Це територія, на якій жили ваші пращури, усе, що оточує вас із перших років життя. Підручник, який ви тримаєте в руках, допоможе вам краще пізнати свою рідну землю. Цього року ви дізнаєтеся про багату та різноманітну природу України й рідного краю. Для того щоб успішно працювати з підручником, потрібно знати, як він побудований. Навчальний матеріал у ньому складається з п’яти великих частин — розділів. У межах розділу виділені теми та параграфи. Кожен параграф розпочинається вступними рубриками «Ви дізнаєтесь» і «Пригадайте». Вони налаштують вас на правильне розуміння навчальних завдань і допоможуть залучити до роботи знання, яких ви набули раніше. У параграфі є основний та додатковий тексти. Додатковий текст поданий більш дрібним шрифтом. Такі тексти містять цікаві факти та відомості про наукові досягнення, типові приклади географічних явищ, про які йдеться, тощо. Географічні терміни, назви та прізвища особистостей, на які слід звернути особливу увагу, виділені напівжирним шрифтом або курсивом. Надійним джерелом знань є географічні карти. Багато з них ви знайдете на сторінках підручника. Проте не забувайте заглядати в атлас — він містить повний комплект географічних карт із кожної теми....

Географія 8 клас Довгань, Стадник

8 Клас

Минулого року під час захоплюючої подорожі материками та океанами ви гідно здолали всі труднощі й перешкоди. Ви мали змогу переконатися в тому, що географія прекрасна й різноманітна, як і життя на нашій планеті. Однак серед багатьох дивовижних місць на Землі є особливе — рідна країна. Це територія, на якій жили ваші пращури, усе, що оточує вас із перших років життя. Підручник, який ви тримаєте в руках, допоможе вам краще пізнати свою рідну землю. Цього року ви дізнаєтеся про багату та різноманітну природу України й рідного краю. Для того щоб успішно працювати з підручником, потрібно знати, як він побудований. Навчальний матеріал у ньому складається з п’яти великих частин — розділів. У межах розділу виділені теми та параграфи. Кожен параграф розпочинається вступними рубриками «Ви дізнаєтесь» і «Пригадайте». Вони налаштують вас на правильне розуміння навчальних завдань і допоможуть залучити до роботи знання, яких ви набули раніше. У параграфі є основний та додатковий тексти. Додатковий текст поданий більш дрібним шрифтом. Такі тексти містять цікаві факти та відомості про наукові досягнення, типові приклади географічних явищ, про які йдеться, тощо....

География 8 класс Довгань, Стадник

8 Клас

В прошлом году во время увлекательного путешествия по материкам и океанам вы успешно преодолели все сложности и препятствия. Вы смогли убедиться в том, что география прекрасна и разнообразна, как и сама жизнь на нашей планете. Однако среди множества удивительных мест на Земле есть одно особенное — наша Родина. Это территория, на которой жили ваши предки, это все, что окружает вас с самого рождения. Учебник, который вы держите в руках, поможет вам лучше познать свою родную землю. В этом году вы узнаете о богатой и разнообразной природе Украины и своего родного края. Для того чтобы успешно работать с учебником, необходимо знать, как он устроен. Учебный материал в нем состоит из пяти объемных частей — разделов, а они, в свою очередь, разбиты на темы и параграфы. Каждый параграф начинается со вступительных рубрик «Вы узнаете» и «Вспомните». Они настроят вас на правильное понимание учебных задач и помогут применить знания, полученные вами ранее. В параграфе есть основной и дополнительный тексты. Дополнительный текст представлен более мелким шрифтом. Такие тексты содержат интересные факты и сведения о научных достижениях, типичные примеры географических явлений, о которых идет речь, и многое другое. Географические термины и названия, имена исследователей, на которые следует обратить особое внимание, выделены полужирным шрифтом или курсивом....

Географія 8 клас Бойко, Дітчук, Заставецька 2021 (повторне видання)

8 Клас

Цьогоріч ви продовжите вивчати географію в курсі «Україна у світі: природа, населення». Тепер ви пізнаватимете простір рідної країни як частини світової спільноти держав. Ви спиратиметеся на здобуті в 7 класі знання про природу материків і океанів, населення країн світу. Географія України ознайомить з фізико-географічними особливостями нашої держави: географічним положенням, геологічною будовою, рельєфом і корисними копалинами, кліматом і внутрішніми водами, ґрунтово-рослинним покривом і тваринним світом. Ви довідаєтеся, як поєднуються природні компоненти на різних територіях, у тому числі й у своєму регіоні, який вплив чинить на них людина, як вона повинна берегти й відтворювати природу. Ви дізнаєтеся про глобальні та регіональні природні, суспільно-географічні й екологічні процеси, що відбуваються в Україні. Вам стане зрозумілою науково-географічна картина нашої держави. Ви з’ясуєте, чим землі нашої Батьківщини вирізняються на тлі загальноєвропейського й світового простору і що єднає нас зі світом. Цей курс географії, як і українська мова, українська література та історія України, належить до важливих українознавчих предметів. Сподіваємось, що знання, здобуті під час вивчення географії України, будуть для вас цікавими і корисними....

Географія 8 клас Бойко, Дітчук, Заставецька

8 Клас

Цьогоріч ви продовжите вивчати географію в курсі «Україна у світі: природа, населення». Тепер ви пізнаватимете простір рідної країни як частини світової спільноти держав. Ви спиратиметеся на здобуті в 7 класі знання про природу материків і океанів, населення країн світу. Географія України ознайомить з фізико-географічними особливостями нашої держави: географічним положенням, геологічною будовою, рельєфом і корисними копалинами, кліматом і внутрішніми водами, ґрунтово-рослинним покривом і тваринним світом. Ви довідаєтеся, як поєднуються природні компоненти на різних територіях, у тому числі й у своєму регіоні, який вплив чинить на них людина, як вона повинна берегти й відтворювати природу. Ви дізнаєтеся про глобальні та регіональні природні, суспільно-географічні й екологічні процеси, що відбуваються в Україні. Вам стане зрозумілою науково-географічна картина нашої держави. Ви з’ясуєте, чим землі нашої Батьківщини вирізняються на тлі загальноєвропейського й світового простору і що єднає нас зі світом....
Вперед
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 120
Назад

Навігація