Войти
Закрыть

Географія 6 клас Гільберг, Паламарчук

6 Клас

Цього року ви починаєте вивчати новий предмет — географію. Це дуже давня й водночас молода наука про планету Земля, на якій ми живемо. Ви вже маєте деяку уяву про цю науку з уроків природознавства та власних спостережень. Підручник з географії наповнений інформацією про природу й природні явища, які відбуваються на Землі, про життя людей у різних куточках планети, їхню господарську діяльність, побут, звичаї та традиції. Пізнаючи природу планети Земля, ви будете подумки мандрувати на орбітальній станції в космічний простір, долати океани на каравелі часів Колумба, опускатися на морські глибини в батискафі. Підручник буде для вас головним джерелом географічних знань. Наскільки добре ви засвоїте накопичені людством знання про навколишній світ, залежить від вашої зацікавленості й допитливості. Ставлячи перед собою запитання й знаходячи на них відповіді, ви здійсните власні відкриття. Текст підручника поділено на окремі розділи та параграфи. До кожного параграфа підібрано ілюстрації, фото, схеми, таблиці, діаграми, картосхеми. Після кожного параграфа вміщено рубрики: «Повторимо головне», «Скарбничка дослідника». При читанні тексту аналізуйте прочитане, не забувайте звертатися до атласів і контурних карт. Щоб краще зрозуміти навчальний матеріал, уважно розгляньте ілюстрації та підписи до них. Виділені особливим шрифтом поняття й терміни сконцентрують вашу увагу на головному....

Географія 6 клас Пестушко, Уварова

6 Клас

Захопливі мандрівки, мореплавання та експедиції здійснило багато поколінь людей, щоб відкрити таємниці земної кулі. А тепер час і вам поринути в дивовижний світ географії — науки, що вивчає земний простір. Як і багатьом природодослідникам минулого, вам доведеться здолати великий, часом нелегкий, шлях, проте нехай вас не лякають труднощі. Мандрівка буде надзвичайно цікавою, варто лише пройнятися відчуттям того, що відкрити для себе Землю - це справжня пригода. А цей підручник буде вам дороговказом на шляху до географічних знань і відкриттів. Для зручності користування підручник поділено на розділи, теми і параграфи. Кожний з параграфів містить закінчену інформацію про географічні об’єкти, процеси та явища. Про що йтиметься в параграфі, ви дізнаєтеся з рубрики «ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ». Наприкінці параграфів ви знайдете рубрику «ПРОЧИТАЛИ - ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!» Вона містить запитання або завдання різного рівня складності. Якщо ви здатні дати відповідь на кожне з них і виконати вказані завдання, то це означає, що в обсязі даного параграфа ви вдало пройшли увесь шлях пізнання - від найпростішого (знання) до найскладнішого (уміння). Якщо ж вам поки вдається впоратися лише з окремими запитаннями чи завданнями, то ви знаєте, над чим саме далі працювати. Терміни, що розкривають зміст основних географічних понять, виділено в підручнику особливим шрифтом. Після кожного такого незрозумілого на перший погляд слова наведено його пояснення. Перелік і тлумачення цих ключових для кожної теми слів ви знайдете також у СЛОВНИКУ в ДОДАТКАХ....

Географія 6 клас Бойко, Міхелі

6 Клас

У 6 класі на уроках географії ви пізнаватимете навколишній світ. Географія — стародавня і водночас сучасна наука. Вивчаючи її, ви здобудете знання про Землю. Вивчення географії у школі розподілене на окремі частини — курси. У 6 класі з курсу загальної географії ви дізнаєтеся про мандрівників, їхні подорожі й відкриття, завдяки яким стало можливим географічне пізнання Землі. Ви навчитеся розуміти «мову» плану місцевості й географічної карти, які відображають земну поверхню. Ви відкриєте для себе оболонки-сфери нашої планети — літосферу, гідросферу, атмосферу, біосферу, що разом утворюють особливу географічну оболонку Землі. Ви ознайомитеся з розселенням і культурними особливостями народів нашої планети. Насамкінець ви зрозумієте, як впливає на природу земної кулі людина своєю господарською діяльністю. Підручник розповість багато нового, цікавого й потрібного сучасній освіченій людині. Вивчення географії відкриває двері до пізнання рідного краю, своєї країни, всієї Землі....

Природознавство 6 клас Любарець (для осіб з особливими освітніми потребами F70)

6 Клас

Природознавство — це наука про живу та неживу природу. Нежива природа — це Сонце, Місяць, зорі. Це повітря, яким ми дихаємо. Вода, без якої не було б життя. Земля, на поверхні якої росте все живе, а в її надрах залягають корисні копалини. Запам’ятайте, що предмети неживої природи не живляться, не дихають та не розмножуються. Жива природа — це рослини, тварини, гриби, люди. Вони дихають, живляться, ростуть, розмножуються та відмирають. Нежива і жива природа тісно пов’язані між собою. У чому полягає цей зв’язок? Рослини, тварини, гриби, люди не можуть жити без світла, тепла, води, повітря. Люди використовують силу та енергію води, вітру й Сонця для поліпшення умов повсякденного життя....

Вплив людини на природу

6 Клас

Людина — головна сила в перетворенні географічної оболонки. Поява людини на Землі визначила подальшу історію розвитку географічної оболонки. Первісні люди мало впливали на природне середовище. З розвитком суспільства цей вплив поступово зростав. Спочатку люди розводили свійських тварин і займалися кочовим скотарством. Потім перейшли до землеробства. В історії відомі такі землеробні цивілізації, як Стародавні Єгипет, Вавилон, Індія, Китай, які інтенсивно використовували долини річок Нілу, Тигру, Євфрату, Інду, Гангу, Хуанхе, що мали родючі ґрунти. З розвитком промисловості людина активно використовує корисні копалини, будівельний матеріал, воду, ліс тощо. Готова продукція промислового виробництва переміщується в усі частини планети. З’являються нові, невідомі природі речовини (пластмаси, сплави, штучні волокна). Крім того, людина будує споруди, дороги, канали. У наслідок господарської діяльності людей накопичуються тонни сміття та промислових відходів, які забруднюють природне середовище. Люди спалюють щодня мільйони тонн вугілля, нафти, природного газу, що призводить до збільшення кількості вуглекислого газу в атмосфері. Із запуском космічних апаратів, використанням літаків пов’язана поява озонових дірок в атмосфері. Загалом порушується природний кругообіг речовин на Землі. Спостерігаються зміни в кліматі планети, він стає теплішим. Це може спричинити танення льодів Арктики й Антарктиди, затоплення приморських низовин, зміщення меж природних зон, зникнення деяких видів рослин і тварин тощо....

Держави світу

6 Клас

Держави світу. На певному історичному етапі розвитку людства почали виникати держави. Це були об’єднання людей, які проживали на спільній території, говорили переважно однією мовою, мали спільні господарські інтереси, хотіли захистити цю територію від ворогів. Кожна сучасна людина — громадянин певної держави (країни). Більшість держав утворилися за національною ознакою. Тому в Англії проживають англійці, у Німеччині — німці, у Китаї — китайці, у Японії — японці, в Естонії — естонці, у Польщі — поляки, в Україні — українці. На земній кулі нині налічують понад 240 держав. Усі вони відрізняються площею, кількістю населення, особливостями географічного положення, рівнем розвитку господарства тощо. Кожна держава має свої кордони, столицю, закони, державні символи: герб, прапор, гімн. Майже половина держав у світі — однонаціональні. У Японії, Швеції, Німеччині, Фінляндії, Польщі понад 90 % жителів належать до народу, ім’ям якого названа ця держава. Проте у світі є й багатонаціональні держави: США, Росія, Індія, Нігерія, Канада та ін. В Європі налічується 49 держав, в Азії — 50, Північній Америці — 38, Південній Америці — 15, Африці — 61, Австралії та Океанії — 33. Політична карта світу. Карта, на якій показано певним кольором держави земної кулі, їх кордони, столиці, найбільші міста, транспортні магістралі, називається політичною. Наприклад, нашу державу Україну на карті Європи (мал. 146) зафарбовано рожевим кольором, сірим проведено кордони, позначено пунсоном1 столицю — м. Київ. Сусідами нашої країни з півночі є Білорусь, зі сходу — Росія, із заходу — Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Румунія. Південну частину України омивають води Чорного й Азовського морів....

Кількість і розміщення населення Землі

6 Клас

Зміна чисельності населення протягом історичного часу, причини цих змін. Про час появи людини на Землі серед учених немає єдиної думки. Місце, де з’явилась і проживала перша людина, також є предметом наукових суперечок. Більшість учених уважає, що розумна істота на Землі з’явилася 3 мли років тому, а прабатьківщиною наших предків була Східна Африка. Це підтверджують археологічні розкопки й дослідження вчених у цьому регіоні. Люди сучасного типу з’явилися майже 125 тис. років тому (мал. 143). З Африки люди розселилися в інші частини світу: Європу, Азію, Австралію. Історичний процес заселення відбувався повільно. Усі люди на Землі становлять людський рід, або людство. Чисельність населення на Землі протягом історичного періоду зростала. На початку нашої ери вже налічувалося 230 млн осіб. За п’ятнадцять століть ця кількість людей лише подвоїлася. На початку XX ст. на Землі було 1 млрд 630 млн осіб, а в середині століття — 2 млрд 842 млн осіб. У 1985 р. у світі стало вдвічі більше людей — 4 млрд 842 млн осіб. 12 жовтня 1999 р. народився шестимільярдний землянин. Чисельність населення Землі й далі зростає. Уже у 2012 р. народився семимільярдний житель Землі. Фахівці вважають, що у 2050 р. на Землі проживатиме майже 9 млрд осіб....

Природні зони Землі

6 Клас

Широтна зональність. Ще в глибоку давнину люди помітили, що природні умови на Землі закономірно змінюються з географічною широтою. У напрямку від полюсів до екватора на суходолі послідовно розміщуються різні природні зони: арктичні пустелі, тундра, лісотундра, хвойні ліси (тайга), змішані ліси, широколистяні ліси, лісостеп, степ, напівпустелі, пустелі, савани, сезонно-вологі ліси, екваторіальні ліси. Природна зона — один із великих природних комплексів Землі, основним чинником формування якого є клімат (співвідношення тепла й вологи), що закономірно змінюється від екватора до полюсів і від океанів у глиб континентів. Головні причини широтної зональності — зміна співвідношення тепла та вологи від екватора до полюсів і від океанів у глиб континентів. Широтна зональність проявляється й у Світовому океані. Зміна природних зон. Найпівнічніша природна зона розміщена в умовах надзвичайно сурового клімату. Це — арктична пустеля (мал. 136). У Південній півкулі ця природна зона називається антарктичною пустелею. У таких кліматичних умовах майже неможливе існування рослин і формування ґрунтів. Як не дивно, у цій пустелі є тварини, але їх небагато. Усі вони хижаки, їх життя пов’язане з морем. Море охолоджується повільніше від суходолу, тому в цьому холодному краї воно є єдиним джерелом тепла. Тут живуть морські птахи, тюлені, моржі й білі ведмеді....

Природні комплекси. Географічна оболонка — найбільший природний комплекс Землі

6 Клас

Що таке природний комплекс? Рослини й тварини, які населяють будь-яку ділянку суходолу або водойми, мають спільні та відмінні вимоги до умов існування, тобто залежать від неживої природи — гірських порід, повітря, води. Нежива природа, у свою чергу, змінюється під впливом діяльності організмів. Отже, у природі все взаємопов’язано, і жодну її частину або компонент не можна розглядати окремо від інших. Природні комплекси (ПК) (ландшафт) — це поєднання взаємопов’язаних компонентів природи (гірських порід, вод, повітря, ґрунтів, організмів) на певній ділянці земної поверхні. При зміні одного компонента природного комплексу змінюється весь природний комплекс (мал. 134). Наприклад, при знищенні комарів, яких уважають шкідливими комахами, зменшиться кількість риби, що живиться їх личинками; стануть біднішими ґрунти, які не будуть збагачуватися рештками комарів; загинуть рослини, а потім і тварини, зміниться клімат території. У природі немає «шкідливих» і «корисних» організмів: кожний із них є необхідним компонентом природного комплексу. Назва природного комплексу відображає пануючий тип рослинності: ліс, степ, лука тощо (мал. 135)....

Ґрунт

6 Клас

Ґрунт і його утворення. Ґрунт — це верхній родючий шар поверхні, що сформувався внаслідок взаємодії гірських порід, клімату, рельєфу, організмів протягом тривалого часу. Ґрунти нашої планети унікальні. Вони утворюють ґрунтову оболонку — особливу природну «плівку», що регулює взаємодію біосфери, гідросфери й атмосфери Землі. Крім того, ґрунт — середовище проживання більшості живих істот (мікроорганізмів, тварин і рослин). Утворення ґрунтів починається з вивітрювання гірських порід. Під час вивітрювання вони розтріскуються й розсипаються. На цій породі розселяються спочатку лишайники та мохи. У результаті їх життєдіяльності з’являється шар темного порошкоподібного матеріалу — дрібнозему. Він заповнює тріщини в брилах, у яких укорінюються «скельні» рослини. Поступово, протягом тисячоліть, однорідна гірська порода перетворюється на особливе природне тіло — ґрунт, розділений на горизонтальні шари. Ґрунтовий покрив — це сукупність ґрунтів, що вкривають поверхню певної місцевості. Родючість — основна властивість ґрунту. Найважливіша складова частина ґрунту — перегній (гумус). Від цієї органічної речовини залежить родючість ґрунту, тобто здатність забезпечувати рослини поживними речовинами та вологою....
Вперед
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 25
Назад

Навігація