Войти
Закрыть

Історія України 11 клас Гісем, Мартинюк (рівень стандарту)

11 Клас

В 11 класі ви завершуєте вивчення курсу історії України. Запорукою успішної роботи на уроках і вдома є вміння працювати з підручником. Перш ніж розпочати роботу, необхідно за змістом підручника ознайомитися з його структурою. Увесь матеріал об’єднано в шість розділів, кожен із яких містить параграфи за темами, що, у свою чергу, складаються з окремих пунктів. У тексті ви побачите виділені слова й дати. Звертайте на них особливу увагу й намагайтеся запам’ятати. Історія України, як ви вже знаєте, має власну термінологію, яку необхідно розуміти. Для цього на полях розміщені визначення всіх важливих понять і термінів. Розглядаючи ілюстрації, звертайте увагу на підписи, які пояснюють зміст зображеного. Таблиці та схеми розкривають зв’язки між складовими історичних явищ, пояснюють їхні особливості тощо. Наприкінці кожного параграфа наведено висновки, які допоможуть вам визначити розглянуті в тексті провідні ідеї. Після них подано запитання і завдання, спрямовані на формування різних умінь та навичок. Звертайте увагу на умовні позначення, розташовані поряд. Вони підкажуть вам, що і як необхідно виконувати. У кінці підручника ви знайдете додатки: хронологічну таблицю з датами основних подій, словник основних термінів, плани-схеми для самостійної роботи з підручником та додатковою літературою....

Історія України 11 клас Гісем, Мартинюк (профільний рівень)

11 Клас

В 11 класі ви завершуєте вивчення курсу історії України. Запорукою успішної роботи на уроках і вдома є вміння працювати з підручником. Перш ніж розпочати роботу, необхідно за змістом підручника ознайомитися з його структурою. Увесь матеріал об’єднано в шість розділів, кожен із яких містить декілька параграфів, що, у свою чергу, складаються з окремих пунктів. У тексті ви зустрінете виділені слова й дати. Звертайте на них особливу увагу і намагайтеся запам’ятати. Історія України, як ви вже знаєте, має власну термінологію, яку необхідно розуміти. Для цього на полях розміщені визначення всіх важливих понять і термінів. Розглядаючи ілюстрації, звертайте увагу на підписи, які пояснюють зміст зображеного. Таблиці та схеми розкривають зв’язки між складовими історичних явищ, пояснюють їхні особливості тощо. Наприкінці кожного параграфа наведено висновки, які допоможуть вам визначити розглянуті в ньому провідні ідеї. Після них пропонуються запитання і завдання, спрямовані на формування різних умінь і навичок. Звертайте увагу на умовні позначення, розташовані поряд. Вони підкажуть вам, що і як необхідно виконувати. У кінці підручника ви знайдете додатки: хронологічну таблицю, словник основних понять і термінів, плани-схеми для самостійної роботи з підручником та додатковою літературою тощо. Підручник супроводжується електронним освітнім ресурсом. У ньому ви знайдете рекомендації до практичних занять і необхідні матеріали для їх проведення. Підсумувати матеріал розділу можна за допомогою узагальнюючих запитань і завдань. Тестові завдання, що виконуються в режимі онлайн, дозволять вам здійснити самоперевірку рівня набутих знань і підготуватися до тематичного оцінювання....

Історія України 11 клас Власов, Кульчицький (рівень стандарту)

11 Клас

Цей підручник охоплює шість хронологічних періодів вітчизняної історії тривалістю від 1945 року до сьогодення. Кожний з них по-своєму унікальний, у кожному відбулися доленосні події, які й досі впливають на характер і особливості суспільно-політичного процесу, соціально-економічного розвитку, становища України у світі. Курс вітчизняної історії, який ви вивчаєте в цих хронологічних межах, сприятиме вашому становленню як громадян України, її захисників від зовнішньої небезпеки, будівників її майбутнього. Ми живемо в демократичному суспільстві. Цензури не існує, тож у засобах масової інформації представлено найрізноманітніші погляди на події та процеси сьогодення. Вам траплятимуться й фейкові новини, що з’являються під впливом ворожої пропаганди, адже у нас триває «гібридна війна». Повсякчас виникатиме проблема просіювання колосального і не завжди якісного масиву інформації з інтернету. Підручник з вітчизняної історії навчатиме вас критично ставитися до різних оцінок одного явища, однієї події, однієї особи. Важливо, щоб ви сприймали інформацію, яка стосується минулого й нерозривно пов’язана із сьогоденням, вдумливо, спираючись на цивілізаційні цінності, історичний досвід регіону, у якому живете, сімейні традиції, особистий досвід....

Історія України 11 клас Власов, Кульчицький (профільний рівень)

11 Клас

Цей підручник охоплює шість хронологічних періодів вітчизняної історії тривалістю від 1945 року до сьогодення. Кожний з них по-своєму унікальний, у кожному відбулися доленосні події, які й досі впливають на характер і особливості суспільно-політичного процесу, соціально-економічного розвитку, становища України у світі. Курс вітчизняної історії, який ви вивчаєте в цих хронологічних межах, сприятиме вашому становленню як громадян України, її захисників від зовнішньої небезпеки, будівників її майбутнього. Ми живемо в демократичному суспільстві. Цензури не існує, тож у засобах масової інформації представлено найрізноманітніші погляди на події та процеси сьогодення. Вам траплятимуться й фейкові новини, що з'являються під впливом ворожої пропаганди, адже у нас триває «гібридна війна». Повсякчас виникатиме проблема просіювання колосального і не завжди якісного масиву інформації з інтернету. Підручник з вітчизняної історії навчатиме вас критично ставитися до різних оцінок одного явища, однієї події, однієї особи. Важливо, щоб ви сприймали інформацію, яка стосується минулого й нерозривно пов'язана із сьогоденням, вдумливо, спираючись на цивілізаційні цінності, історичний досвід регіону, у якому живете, сімейні традиції, особистий досвід....

Історія України 11 клас Хлібовська, Наумчук (рівень стандарту)

11 Клас

Підручник з історії України для 11 класу, що перед вами, укладено відповідно до програми для роздільного вивчення курсів історії України та всесвітньої історії. Базовий текст підручника, його методичний апарат, добірка джерел, ілюстрацій тощо сформовані таким чином, щоб максимально сприяти впровадженню компетентнісного та різнорівневого підходів до навчання. Кожен параграф підручника розпочинається з теми, під якою вміщено завдання для актуалізації опорних знань. Його зміст згруповано за трьома пунктами. На початку кожного пункту розміщено базову інформацію. Вона написана в зручному для розуміння стилі й містить найсуттєвіші факти з історії. Під кожним пунктом розміщено репродуктивні запитання — по одному до всіх трьох абзаців пункту. Крім того, до кожного з пунктів підібрано матеріали, що, з одного боку, забезпечують поглиблене вивчення теми, а з іншого — через систему аналітичних і творчих завдань допомагають у реалізації компетентнісного підходу до навчання. Робота з першоджерелами, біографічними довідками, біографічними рубриками «З Україною в серці», «Неукраїнська Україна», «Президенти України», картами та завданнями до них допоможе ефективніше готуватися до ДПА і ЗНО. Під час критичного аналізу минулого можна дійти різних висновків — головне, щоб вони мали під собою надійну основу з історичних фактів та обґрунтувань. Наприкінці параграфа вміщено рубрики «Коли в Україні» з матеріалами для синхронізації знань про події з минулого України та інших країн світу та «Підсумуйте свої знання» із запитаннями і завданнями на закріплення вивченого матеріалу....

Історія України 11 клас Сорочинська, Гісем (рівень стандарту)

11 Клас

В 11-му класі ви продовжите вивчати курс новітньої історії України. Він дозволить вам сформувати уявлення про події другої половини XX — початку XXI ст. Запорукою успішного засвоєння знань, як ви вже могли переконатися за роки навчання у школі, є вміння працювати з підручником. Перш ніж розпочати роботу, радимо пригадати деякі правила. Беручись до праці, необхідно ознайомитися зі змістом підручника та його структурою. Весь матеріал об’єднано в шість розділів, кожен із яких містить декілька параграфів, що, своєю чергою, складаються з окремих пунктів. У тексті ви побачите виділені слова й дати. Звертайте на них особливу увагу. Дати бажано запам’ятати. Виділені слова — це поняття і терміни — необхідно розуміти. Для цього на сторінках підручника вміщені їх визначення. Розглядаючи ілюстрації, звертайте увагу на підписи, які пояснюють зміст зображеного, акцентують увагу на сюжеті. Вміщені таблиці і схеми розкривають зв’язки між складовими історичних явищ, пояснюють їхні особливості тощо. Наприкінці кожного параграфа наведено висновки, які допоможуть вам сформулювати провідні ідеї. Запитання та завдання, які містяться у параграфі, спрямовані на формування різних умінь і навичок. Вони розміщені на початку і наприкінці параграфа, після кожного пункту, подані до ілюстрацій, схем тощо....

Історія України 11 клас Струкевич, Дровозюк (рівень стандарту)

11 Клас

Протягом цього навчального року ви завершите вивчення історії нашої Батьківщини того часу, що найбільше вплинув на духовні й матеріальні умови сьогодення, норми й цінності, погляди та переконання, які нині визначають наше ставлення до самих себе, співгромадян, суспільства, держави та світу. Підручник дасть можливість оцінити суспільство, зрозуміти особливості соціуму, визначити найкращі риси характеру людей та одночасно виявити вади, від яких потрібно позбавитися. Сподіваємося, що він допоможе вам — молодим особистостям, які йдуть у широкий світ дорослого життя, — зайняти гідне місце в суспільстві. Працюючи над підручником, ми намагалися поєднати інновації та традиції. Для нас важливими є такі цінності, як добро, істина, свобода та справедливість. Ми впевнені, що вони націлюватимуть і вас у засвоєнні навчального матеріалу. Вивчаючи предмет, ви дізнаєтеся, як найкращі представники українства боролися проти окупаційного тоталітарного радянського режиму в 40-50-х роках XX ст., про творче та вільне слово 60-80-х років XX ст. Це й міркування про те, як наш народ вирвався з лещат радянського тоталітарного режиму, як відроджувалася та утверджувалася Українська держава — величезний історичний здобуток українського народу. Як вона зазнала олігархізації, як в Україні визріло громадянське суспільство й виступило проти олігархів під час Помаранчевої революції та Революції гідності, як українці обрали європейський вектор розвитку й захищають рідну землю зі зброєю в руках. Зрештою, цей підручник про те, як окупаційний кремлівський режим намагався перетворити наших дідів і батьків на колоніальний «народ України» і як наші сучасники об’єднуються в новітню українську націю....

Історія України 11 клас Даниленко, Смольніцька (рівень стандарту)

11 Клас

У цьому навчальному році ви вивчатимете історію України, що охоплює період між 1945 і 2019 роками. Нові горизонти, які відкриються перед вами після закінчення школи, передбачають велику відповідальність за суспільні процеси, що формуватимуть долю нашої країни. Отже, запрошуємо вас до активної співпраці, під час якої ви отримаєте можливість підготуватися до дорослого життя. Щоб не загубитися в розмаїтті інформаційного простору, пропонуємо вам долучитися до процесу творення власного бачення подій минулого й сьогодення. Найважливішим для формування активної життєвої позиції є розуміння взаємозв’язків історичних процесів у їхній цілісності, а також здатність аналізувати причинно-наслідкові зв’язки та робити правильні висновки. Дослідження історичних подій 1945-2019 років є надзвичайно цікавою та вдячною справою, оскільки цей період представлено велетенською кількістю матеріальних, писемних, візуальних та усних джерел. Для кращого засвоєння і розуміння інформації та її практичного опрацювання підручник наповнено різноплановими завданнями, для розв’язання яких запропоновано цікаві писемні та візуальні джерела, карти, дослідження....

Історія України 11 клас Мудрий, Аркуша (рівень стандарту)

11 Клас

Цього навчального року Ви будете вивчати найновіший період української та загалом світової історії - від завершення Другої світової війни до сучасності. І робитимете це в межах інтегрованого навчального курсу, де немає формального поділу на дві історії, - зате історія України повсякчас проступає з історії світу, а світова історія великою мірою твориться в Україні. Це час, коли можна було зримо відчути, як минуле дуже швидко перетворюється на майбутнє, і навпаки. У Вас неминуче виникатиме питання про зв'язок цієї сторінки новітньої історії з Другою світовою війною, відтак часто буде з'являтися окреслення «повоєнний період». Однак треба взяти до уваги, що зміни, які відбулися в другій половині ХХ і на початку ХХІ ст., радикально вийшли за межі вузького поствоєнного погляду на світ. Вони не тільки стали своєрідним запереченням тієї війни, а й змусили до більшої відповідальності, розвинули інтеграцію до глобального рівня і тим самим унеможливили третю світову війну, у розв'язанні якої мало хто сумнівався. Найважливішим здобутком українців у цей час стало проголошення і становлення держави Україна. Треба пам'ятати, що державність є цінністю, без якої існування народу в сучасному світі та його поступальний розвиток навряд чи можливі. Творення нової України спонукає також до висновку, що свободу й демократію потрібно боронити. І ще й - за необхідності - боронити силою. Підручник усіляко заохочуватиме до зацікавлення родинними історіями. Рухаючись сторінками цієї книжки, Ви будете проживати життя своїх рідних і близьких - бабусь, дідусів, батьків. З усіма подіями, про які оповідає підручник, вони безпосередньо стикалися у своєму житті або принаймні про них чули. Отож підручник буде прагнути представити колективні біографії Ваших рідних і близьких у контекстах української та світової, насамперед європейської, історії....

Історія України 11 клас Кульчицький, Лебедєва (рівень стандарту, академічний)

11 Клас

Підручник, який ви розгорнули, присвячений історичному періоду від 1939 року до сьогодення. Визначальними подіями і тенденціями розвитку цього періоду були: Друга світова війна, возз’єднання українських земель, вихід радянської України на міжнародну арену, лібералізація суспільно-економічного устрою, відновлення зруйнованого господарства, спроби здійснення радикальних реформ у часи «перебудови», розпад СРСР, проголошення незалежної України. 22 червня 1941 р. Радянський Союз став жертвою нападу нацистської Німеччини та її союзників. Війна вогненним смерчем двічі прокотилася Україною. Наша держава перебуває серед країн, які найбільше постраждали від воєнних дій. Вчені й дотепер не можуть точно порахувати кількість тих, хто загинув на полі бою та на окупованій ворогом території. Українці разом з Іншими народами зробили значний внесок у розгром ворога й відстояли майбутнє європейської цивілізації. Післявоєнний процес відновлення народного господарства був завершений успішно, в рекордний термін. Наступні три десятиліття невідворотно вели до наростання системної кризи радянського ладу. Окремі заходи щодо його лібералізації мали тимчасовий характер. «Перебудова» різко прискорила темпи суспільно-політичного життя країни. Події вийшли з-під контролю влади, розпочалися революційні зміни. Народ України здобув омріяну віками незалежність і від 1991 р. розбудовує власну державу. Події вітчизняної історії останніх 20 років навряд чи можуть бути висвітлені цілком об’єктивно. Існування різних точок зору спонукає вас сприймати інформацію вдумливо, спираючись на гуманістичні національні цінності, традиції своєї сім’ї, власний досвід. Важливо розуміти, що в людини завжди є вибір....
Вперед
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 40
Назад

Навігація