Войти
Закрыть

Всесвітня історія 8 клас Щупак, Бурлака 2021

8 Клас

Наш підручник продовжує розповідь про історію різних країн світу, яка має тісний зв’язок з історією українських земель. Ви дізнаєтесь про мандри відважних мореплавців і відкриття Нового світу, про зміни у світогляді людей і неймовірне піднесення культури за доби Відродження. На сторінках підручника перед вами оживуть образи відважних мушкетерів і кардинала Рішельє, рішучого Мартіна Лютера й геніального Леонардо да Вінчі, могутнього Сулеймана І Пишного і звичайних людей різних країн. Ці картини історії Раннього Нового часу мають велике значення для сьогодення, бо саме тоді зароджувалися основи нинішньої системи господарства й сучасної мови, мистецтва й культури, нової європейської науки й ідей гуманізму. Навчальний матеріал підручника поділений на розділи й параграфи, у кожному з яких для зручності виділені окремі пункти. Дати для запам’ятовування, які допоможуть вам орієнтуватися в подіях, виділені червоним кольором. Вони повторюються після параграфів, а також у хронологічній таблиці наприкінці підручника. Варто уважно переглядати ілюстрації підручника, які допомагають краще уявити історичні події і їхніх героїв. Розповідь про минуле доповнюють карти, які є в цьому підручнику. Для виконання деяких завдань вам знадобляться навчальні атласи з історії. Систематизувати здобуті знання з історії вам допоможуть запитання і завдання після кожного параграфа, практичні роботи й уроки узагальнення наприкінці кожного розділу. Система QR-кодів дасть змогу систематизувати знання за допомогою цікавих онлайн-вправ, форм опитування. Отже, пропонуємо вам поринути у світ Нової історії. Це не тільки важливо для розуміння сьогодення, а й неймовірно цікаво. Бажаємо вам успіхів!...

Всесвітня історія 8 клас Васильків, Островський 2021

8 Клас

Підручник зі всесвітньої історії для 8 класу пропонує навчальний матеріал відповідно до чинної програми. Його особливістю є зіставлення подій та процесів XVI-XVIII століть у країнах світу та на українських теренах. Адже в період Раннього Нового часу земля стала «єдино цілою», тож усе, що відбувалося на тій чи іншій території, було взаємопов’язаним. Це ви зможете простежити, працюючи з текстами, завданнями, таблицями, ілюстраціями. За їх допомогою синхронно вивчати розділи всесвітньої історії та української, як це рекомендує навчальна програма, стане значно легше. Параграфи містять пізнавальні й доступні розповіді, кольорові схеми, мани, цікаві та «непрості» запитання і завдання в рубриці «Міркуємо і діємо!». Є невеликі «шпаргалки», які неодмінно стануть у пригоді, ба більше, ви матимете змогу створювати їх самі. Захоплива рубрика «Чи знаєте ви, що...» здивує несподіваними фактами. За допомогою QR-кодів, що на початку параграфа, зможете зануритися в неймовірні, подекуди курйозні, маловідомі сторінки минувшини. Також ми пропонуємо змінити звичний, усталений погляд на певні епізоди. Тренувальні вправи, що «ховаються» за QR-кодами наприкінці параграфів, урізноманітнять повторення і закріплення. Добірка творів живопису (візуальних джерел) на початку розділів дасть змогу відчути «дух часу», а узагальнювальні таблиці, що в QR-кодах наприкінці підручника, — розібрати все «до дрібниць». Для того, щоб вчитися аналізувати, критично мислити та робити висновки, після параграфів є спеціальні «заморочки», що спонукатимуть ваш мозок до дій. Ви зможете працювати самостійно чи в групах, удома чи на уроках, усно чи письмово, використовуючи лише матеріал підручника або шукаючи інформацію в інтернеті....

Всесвітня історія 8 клас Ладиченко, Лукач, Подаляк 2021

8 Клас

Ви розпочинаєте вивчати Новий час - період, що тривав у Європі понад п’ятсот років: від Великих географічних відкриттів - до початку Першої світової війни, яка вибухнула в 1914 р. Підручник, який ви тримаєте в руках, дасть змогу зазирнути в захопливий світ Модерної доби та ознайомитися з її відкриттями та видатними постатями. Видання містить ґрунтовний і цікавий матеріал, що розкриває найрізноманітніші грані історії Нового часу. Узагальнення і тематичний контроль допоможуть вам узагальнити та систематизувати знання з вивченої теми й здійснити самоконтроль. Для виконання таких завдань перейдіть за вказаним посиланням або скористайтеся смартфоном - зчитайте QR-код....

Всесвітня історія 8 клас Сорочинська 2021

8 Клас

Цього навчального року ви продовжите вивчати систематичний курс всесвітньої історії. Він дозволить вам сформувати уявлення про події минулого у XVI-XVIII ст. Надійним помічником у цьому стане підручник, який ви тримаєте в руках. Пропонуємо вам кілька порад, дотримання яких є запорукою успішної роботи з ним на уроках і вдома. Перед початком роботи з підручником необхідно ознайомитися за змістом з його структурою. Матеріал підручника об’єднано у шість розділів, кожен з яких містить декілька параграфів, які, своєю чергою, поділяються на пункти. У тексті ви побачите виділені слова (поняття, терміни, імена) і дати. Це означає, що на них необхідно звернути особливу увагу. Важливу роль для розуміння матеріалу мають численні ілюстрації і карти. Розглядаючи ілюстрації, обов’язково звертайте увагу на підписи до них, які пояснюють зміст зображеного. Історичні карти допоможуть вам з’ясувати, де саме відбувалися події, про які йдеться в тексті, або які зміни вони спричинили. Обов’язково опрацьовуйте уведені до параграфів вставки з уривками історичних джерел (спогадів сучасників, документів тощо) і цікавих фактів, котрі сприятимуть повнішому осмисленню матеріалу. У тексті параграфа, після кожного пункту, вміщено запитання, які покликані допомогти вам опанувати головну думку опрацьованого матеріалу. Також питання розміщені під ілюстраціями і картосхемами. Вони акцентують увагу на головному....

Всесвітня історія 8 клас Гісем, Мартинюк 2021

8 Клас

Перш ніж розпочати вивчення нового періоду всесвітньої історії, необхідно ознайомитися зі змістом і структурою підручника. Матеріал об’єднано в шість розділів, кожен із яких містить кілька параграфів, що, у свою чергу, поділяються на пункти. У тексті ви зустрінете слова й дати, виділені жирним шрифтом. Це означає, що на них необхідно звернути особливу увагу. Працюючи на уроках і вдома, обов’язково перевіряйте себе, щоб переконатися, чи правильно ви запам’ятали основні події, персоналії, нові поняття й терміни. Параграф розпочинається стислим викладом основних навчальних завдань і запитаннями на повторення. Це допоможе вам пригадати вже відомий матеріал і підготуватися до сприйняття нового. Важливу роль для розуміння навчального матеріалу відіграють наведені в підручнику історичні джерела, карти, ілюстрації, таблиці та схеми. Працюючи з параграфом, необхідно прочитати підібрані до нього текстові джерела та відповісти на запитання. Розглядаючи ілюстрації, звертайте увагу на підписи, які розкривають зміст зображеного. Історична карта допоможе сформувати уявлення про те, де і як розгорталися події. Схеми й таблиці унаочнюють зв’язки між складовими певного історичного явища, пояснюють його особливості тощо....

Всесвітня історія 8 клас Гісем, Мартинюк 2021 (поглиблене вивчення)

8 Клас

Перш ніж розпочати роботу з підручником, необхідно ознайомитися з його змістом і структурою. Матеріал об’єднано в шість розділів, кожен із яких містить кілька параграфів, що, у свою чергу, поділяються на пункти. Ви вже знаєте, що історія, як і будь-яка інша наука, має власну термінологію, і її необхідно розуміти. Підручник містить дати основних подій, визначення понять і термінів, інформацію про видатних історичних осіб тощо. Деякі слова й дати виділені жирним шрифтом. Це означає, що на них необхідно звернути особливу увагу. Працюючи на уроках і вдома, обов’язково перевіряйте себе, щоб переконатися, чи правильно ви запам’ятали основні події, персоналії, нові поняття й терміни. Параграф розпочинається стислим викладом основних навчальних завдань і запитаннями на повторення. Це допоможе вам пригадати вже відомий матеріал і підготуватися до сприйняття нового. Важливу роль для розуміння навчального матеріалу відіграють наведені в підручнику історичні джерела, карти, ілюстрації, таблиці та схеми. Працюючи з параграфом, необхідно прочитати підібрані до нього історичні джерела та відповісти на запитання. Розглядаючи ілюстрації, звертайте увагу на підписи, які розкривають зміст зображеного. Робота з історичною картою сприятиме формуванню уявлень про те, де відбувалися події та які зміни вони спричинили. Схеми й таблиці унаочнюють зв’язки між складовими певного історичного явища, пояснюють його особливості тощо. На полях розміщені запитання до тексту параграфа або ілюстацій, які сприятимуть кращому розумінню матеріалу....

Всесвітня історія 8 клас Гісем, Мартинюк

8 Клас

Підручник для 8 класу із всесвітньої історії Гісем 2016 стане вашим надійним супутником у процесі вивчення тих подій, які відбувались у світі і які стали продовженням, того із чим ви познайомились у попередні роки на заняттях. Успішність вашої робота на уроках і вдома тісно пов’язана в першу чергу із вмінням працювати із підручником. Як стає зрозуміло із змісту, структурно підручник складається із шести тем, кожна із яких розділена на параграфи та їх менші частини – пункти. Основні терміни та поняття, їх визначення, для більш успішного засвоєння та для того, щоб привернути вашу увагу, виділені жирним шрифтом.  ...

Всемирная история 8 класс Гисем, Мартынюк

8 Клас

Учебник для 8 класса по всемирной истории Гисем 2016 станет вашим надежным спутником в процессе изучения тех событий, которые происходили в мире и стали продолжением, того с чем вы познакомились в предыдущие годы на занятиях. Успешность вашей работа на уроках и дома тесно связана в первую очередь с умением работать с учебником. Как становится понятно из содержания, структурно учебник состоит из шести тем, каждая из которых разделена на параграфы и их меньшие части - пункты. Основные термины и понятия, их определение, для более успешного усвоения и для того, чтобы привлечь ваше внимание, выделены жирным шрифтом.  ...

Всесвітня історія 8 клас Ліхтей

8 Клас

У цьому році ви продовжуватимете вивчати всесвітню історію. Ви вже знаєте, як розвивалося людство в давні часи й середні віки: народжувались і зникали давні цивілізації, складалися системи писемності, формувалися світові релігії. В епоху Середньовіччя майже сформувалася сучасна карта світу. У Західній Європі відбувалося становлення й розвиток таких держав, як Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, країн Скандинавського півострова; у Південно-Східній і Центральній Європі — Візантійської імперії, Московського князівства, Литви, Польщі, Угорщини. Невід’ємною складовою цього періоду є історія Київської держави, Галицько-Волинського князівства. Розвивалася економіка, зростали міста, формувалися стани й станові монархії, виникли перші представницькі органи влади. Християнська церква розділилася на католицьку й православну. На Сході з’явилася нова релігія — іслам — й утворилася Арабська держава. У наслідок арабських завоювань сформувалася арабська цивілізація — мусульманський світ. У XIV-XV ст. православні країни Центральної та Південно-Східної Європи були завойовані турками-османами, унаслідок чого утворилася величезна Османська імперія. Великі географічні відкриття розпочали нову сторінку історії світу — епоху Нового часу. Розібратися в подіях політичної та економічної історії, засвоїти поняття й терміни, історичні дати вам допоможе підручник, який складається з шести розділів. Текст поділено на параграфи, які містять огляд основних подій, історичні джерела, додаткову інформацію, карти, практичні заняття, схеми й таблиці. До джерел подано запитання для опрацювання й аналізу документа....

Всемирная история 8 класс Лихтей

8 Клас

В этом году вы продолжите изучать всемирную историю. Вы уже знаете, как развивалось человечество в древности и средние века: рождались и исчезали древние цивилизации, создавались системы письменности, формировались мировые религии. В эпоху Средневековья практически сформировалась современная карта мира. В Западной Европе происходило становление и развитие таких государств, как Франция, Германия, Италия, Испания, стран Скандинавского полуострова; в Юго-Восточной и Центральной Европе — Византийской империи, Московского княжества, Литвы, Польши, Венгрии. Неотъемлемой частью этого периода является история Киевской державы, Галицко-Волынского княжества. Развивалась экономика, росли города, формировались сословия и сословные монархии, появились первые представительские органы власти. Христианская церковь разделилась на католическую и православную. На Востоке возникла новая религия — ислам и образовалось Арабское государство. В результате арабских завоеваний сформировалась арабская цивилизация — мусульманский мир. В XIV-XV вв. православные страны Центральной и Юго-Восточной Европы были завоёваны турками-османами, в результате чего образовалась огромная Османская империя. Великие географические открытия стали началом нового периода истории — эпохи Нового времени....
Вперед
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 50
Назад

Навігація