Войти
Закрыть

Географія 9 клас Кобернік, Коваленко 2021 (повторне видання)

9 Клас

У цьому навчальному році ми продовжуємо вивчення географії. У попередні роки ви ознайомилися з оболонками Землі, природою материків та океанів, природою та населенням України, населенням світу, прийомами роботи з географічними картами. Курс «Україна і світове господарство» продовжить ваше ознайомлення з нашою державою та визначить місце її економіки серед інших країн світу. Підручник стане надійним помічником у цьому. Подамо деякі корисні поради, як краще працювати з ним. Вивчення кожного розділу розпочинається з анонсування, яке включає інформацію про очікувані результати вивчення матеріалу та налаштовує на опанування нових знань. Перед кожним параграфом пропонується рубрика «Пригадайте!». Вона розрахована на повторення теоретичного матеріалу з попередніх курсів географії або раніше вивчених тем. Це допоможе вам краще зрозуміти матеріал, що вивчається. Під час ознайомлення з текстом параграфа не намагайтеся його механічно запам’ятати. Зосереджуйте увагу на найважливіших положеннях та нових поняттях. Для кращого розуміння навчального матеріалу скористайтеся наведеними у тексті завданнями, що передбачають організацію групової роботи, аналіз картографічного матеріалу, здійснення досліджень. Деякі з них потребують вашого творчого підходу й оригінальних рішень. Намагайтеся аргументовано відстоювати свою позицію з того чи іншого проблемного питання. Деякі завдання потребують проведення вами досліджень на основі місцевого матеріалу або власного досвіду....

Географія 9 клас Пестушко, Уварова 2022 (повторне видання)

9 Клас

Раді нагоді знову привітати вас на географічних сторінках. Ми сподіваємося, що світ природи рідної країни, з яким ви ознайомилися в курсі «Україна у світі: природа, населення», по-справжньому захопив вас. Тепер ви знаєте, що не лише далекі материки й океани, а й власна країна багата на дивовижні природні об’єкти. Вам також уже відомо, що природа рідної країни і загалом Землі - це не тільки об’єкт нашого милування і захоплення. Це ще й середовище життєдіяльності тих, хто населяє нашу Землю. Саме люди - головна дійова особа на нашій планеті. Проте у природі населення Землі черпають не лише наснагу для праці, а й потрібні для повноцінного життя ресурси. Якими ж ресурсами, що вкрай необхідні для добробуту населення світу, людство володіє в достатній кількості і наскільки раціонально їх використовує? Що робимо для того, щоб забезпечити країну тими багатствами, які природа надала нам не повною мірою? Які напрямки господарювання набули в нашій країні й у світі достатнього розвитку і які викликають занепокоєння? Відповіді на ці та багато інших запитань ви знайдете на сторінках нашого підручника. Ви переконаєтеся, що промисловість і сільське господарство, транспорт і соціальна сфера, зовнішні економічні відносини нерозривно пов’язані між собою та утворюють єдиний «механізм». З часом, ви навчитеся самостійно вирішувати проблеми, так чи інакше пов’язані саме із цим «механізмом», що відомий у науці як господарський комплекс. Щоб бути до цього готовими, ми й пропонуємо вам ознайомитися з новим курсом географії «Україна і світове господарство» за допомогою нашого підручника....

Географія 9 клас Гільберг, Савчук 2022 (повторне видання)

9 Клас

Курс географії «Україна і світове господарство», який ви вивчатимете протягом цього року, дасть змогу зрозуміти економіку України та оцінити її значення й роль у світогосподарських процесах. Він є логічним продовженням курсу, який ви опановували у 8 класі. Торік ви вже чимало дізнались про географічний простір, природні умови й ресурси, населення України та який взаємозв’язок усе це має зі світом. Нині починаєте відкривати для себе сучасну економічну географію Батьківщини. Ви дізнаєтесь, як організовано виробництво, як виявляють закономірності, принципи й чинники формування структури економіки країн і регіонів світу. Знання з цього курсу дозволять зрозуміти, як функціонує економіка держави. Ви зможете свідомо обрати свою майбутню професію. Економіка України має виразну експортну орієнтацію. Тому розв’язання багатьох її сучасних економічних проблем можливе лише за тісної співпраці з іншими країнами світу. Усвідомлення новітніх тенденцій у розвитку світового господарства дозволить правильно зрозуміти сучасні зміни у вітчизняній економіці. Знання особливостей національної економіки та світового господарства розкрито в першому розділі підручника. Ви зрозумієте, як вимірюють економічний і людський розвиток країн світу та як на них впливає глобалізація. Глобалізація охопила нині всі сфери людської діяльності. Найбільші корпорації діють у всьому світі, який, залежно від значення у світогосподарських процесах, поділяється на центр і периферію. У країнах «Великої сімки» зосереджено більшість штаб-квартир провідних компаній, які керують міжнародними потоками товарів і послуг. У першому розділі ви зможете зрозуміти, як функціонує світова економіка, як рішення, прийняті керівництвом цих корпорацій, впливають на добробут мільйонів людей у всьому світі та в Україні....

Географія 9 клас Довгань, Стадник 2022 (повторне видання)

9 Клас

Три роки тому, у 6 класі, у вашому шкільному розкладі з’явився новий предмет — географія. Із того часу кожного року ви розкривали таємниці природи Землі, досліджували нові материки, вивчали різноманітні природні умови та ресурси нашої Батьківщини. Завдяки географії ви змогли відвідати найвіддаленіші куточки нашої планети. Тепер настав час дістатися ще однієї «вершини» — опанувати складові економічної географії України та світу. У курсі географії «Україна і світове господарство» ви дізнаєтеся про закономірності розміщення господарства в нашій країні та інших країнах і регіонах світу, ознайомитеся з питаннями міжнародних відносин, стану навколишнього середовища, глобальних проблем людства. Ви будете вчитися розуміти географічні проблеми, які загрожують різним територіям, та шукати шляхи їх розв’язання. Для того щоб успішно працювати з підручником, потрібно знати, як він побудований. Навчальний матеріал у ньому складається із п’яти великих частин — розділів. У межах розділу виділені теми та параграфи. Кожен параграф розпочинається вступними рубриками «Ви дізнаєтесь» і «Пригадайте». Вони налаштують вас на правильне розуміння навчальних завдань і допоможуть залучити до роботи знання та вміння, набуті раніше. Параграфи містять додаткові тексти. Це цікаві факти та відомості про наукові досягнення, господарські підприємства, типові приклади соціально-економічних процесів тощо. Така інформація подається іншим, більш дрібним шрифтом у межах основного тексту або як розширений підпис до частини ілюстрацій. Географічні терміни, поняття та назви, на які слід звернути особливу увагу, виділені напівжирним шрифтом або курсивом. До кожної навчальної теми спеціально підібрані географічні карти, графіки та діаграми, статистичні таблиці, схеми й фотоілюстрації. Вони унаочнюють та доповнюють зміст параграфів....

Географія 9 клас Довгань, Стадник

9 Клас

Шановні дев’ятикласники і  дев’ятикласниці! Три роки тому, у 6 класі, у вашому шкільному розкладі з’явився новий предмет — географія. Із того часу кожного року ви розкривали таємниці природи Землі, досліджували нові материки, вивчали різноманітні природні умови та ресурси нашої Батьківщини. Завдяки географії ви змогли відвідати найвіддаленіші куточки нашої планети. Тепер настав час дістатися ще однієї «вершини» — опанувати складові економічної географії України та світу. У курсі географії «Україна та світове господарство» ви дізнаєтеся про закономірності розміщення господарства в нашій країні та інших країнах і регіонах світу, ознайомитеся з питаннями міжнародних відносин, стану навколишнього середовища, глобальних проблем людства. Ви будете вчитися розуміти географічні проблеми, які загрожують різним територіям, та шукати шляхи їх розв’язання. Для того щоб успішно працювати з підручником, потрібно знати, як він побудований. Навчальний матеріал у ньому складається із п’яти великих частин — розділів. У межах розділу виділені теми та параграфи. Кожен параграф розпочинається вступними рубриками «Ви дізнаєтесь» і «Пригадайте» . Вони налаштують вас на правильне розуміння навчальних завдань і допоможуть залучити до роботи знання та вміння, набуті раніше. Параграфи містять додаткові тексти. Це цікаві факти та відомості про наукові досягнення, господарські підприємства, типові приклади соціально-економічних процесів тощо. Така інформація подається іншим, більш дрібним шрифтом у межах основного тексту або...

Географія 9 клас Бойко 2022 (повторне видання)

9 Клас

Ви вже чимало знаєте про географічні особливості Землі. Географія розкрила перед вами таємниці материків і океанів, вам уже відомо про природу й населення України. У 9 класі ви вивчатимете курс «Україна і світове господарство», який озброїть вас сучасним баченням національної економіки нашої держави й водночас багатогранного та багатоликого, але цілісного світу. Ви отримаєте уявлення про природні ресурси країн, первинний, вторинний, третинний сектори світового господарства й напрями їх розвитку в умовах інформаційної революції. Ви дізнаєтесь, які країни і завдяки яким чинникам стали світовими лідерами, чому Африка залишається найбіднішим регіоном світу, чому рішення, що їх ухвалюють у Брюсселі чи Вашингтоні, впливають на сільське господарство, наприклад, у Камбоджі. Ви розширите знання про актуальні проблеми сучасності та шляхи їх розв’язання. Наш земляк Микола Гоголь, який був не байдужим до географії, закликав до якомога ширшого ознайомлення зі світом, його незліченним різноманіттям, щоб він «уявлявся світло намальованою картиною» («Думки про географію», 1829 р.). Тож спробуймо разом скласти географічну картину світу в її розмаїтті й різнобарв’ї....

Географія 9 клас Гільберг, Савчук, Совенко

9 Клас

Економіка України має виразну експортну орієнтацію. Тому розв’язання багатьох її сучасних економічних проблем можливе лише за тісної співпраці з іншими країнами світу. Усвідомлення новітніх тенденцій у розвитку світового господарства дозволить правильно зрозуміти сучасні зміни у вітчизняній економіці. Знання особливостей національної економіки та світового господарства розкрито в першому розділі підручника. Ви зрозумієте, як вимірюють економічний і людський розвиток країн світу та як на них впливає глобалізація. Глобалізація охопила нині всі сфери людської діяльності. Найбільші корпорації діють у всьому світі, який, залежно від значення у світогосподарських процесах, поділяється на центр і периферію. У країнах «Великої сімки» зосереджено більшість штаб-квартир провідних компаній, які керують міжнародними потоками товарів і послуг. У першому розділі ви зможете зрозуміти, як функціонує світова економіка, як рішення, прийняті керівництвом цих корпорацій, впливають на добробут мільйонів людей у всьому світі та в Україні. Вивчаючи другий-четвертий розділи підручника, ви дізнаєтеся про особливості сучасного розвитку трьох секторів економіки, про тенденції розвитку сільського господарства України та його значення у світі. Зрозумієте особливості добувної промисловості та як вона визначає економічний розвиток країн світу. Ознайомитесь, як виробляють і постачають електроенергію, які чинники впливають на розвиток металургії, хімічного виробництва, машинобудування, харчової й легкої промисловості тощо. Зможете проаналізувати відповідні світові й вітчизняні ринки товарів та послуг. Вирішальна роль у поступі людської цивілізації належить освіті й науці. Упровадження сучасних медичних технологій у всьому світі дозволяє зберегти здоров’я мільйонам мешканцям планети....

Географія 9 клас Гілецький

9 Клас

Шкільний курс географії 9 класу «Україна і світове господарство» продовжує вивчення цієї складної та водночас цікавої науки. Цього року ви опануєте знання з економічної географії, дізнаєтеся про те, як у світі взаємопов’язані господарство та природа. Підручник, який ви тримаєте в руках, допоможе вивчати й досліджувати економіку нашої держави в системі світового господарства. Він складається із п’яти розділів, які охоплюють по декілька тем. Зміст кожної з них зазвичай розкривається у двох-п’яти параграфах. Параграф розрахований на вивчення здебільшого за один, рідше — за два уроки. На початку кожного параграфа містяться запитання під рубрикою «Спробуйте відповісти». Вони спрямовані на те, щоб ви використали раніше здобуті знання або пригадали певні відомості, які стануть вам у пригоді в процесі опрацювання нового навчального матеріалу. Матеріал кожного параграфа для полегшення роботи з ним поділено на змістові частини. Найважливіші поняття, терміни та географічні назви, на які треба звернути увагу або запам’ятати, у тексті виділено жирним шрифтом або курсивом. Важливими для сприйняття навчального матеріалу є таблиці, фотографії, структурні схеми, діаграми, картосхеми. Вони дозволять вам краще уявити той чи інший географічний об’єкт або явище, активізувати зорову пам’ять у процесі навчання. Поряд із малюнками під рубрикою «Чи відомо вам, що...» розміщено цікаві факти, які стосуються теми, доповнюють її, привертають увагу до питань, що можуть стати для вас предметом творчого пошуку....

Географія 9 клас Надтока, Топузов

9 Клас

Сучасний світ стрімко розвивається, змінюються віковічні традиції, засоби виробництва і, врешті-решт, людська свідомість. Ознаками сучасної людини є її мобільність, можливість швидко переміщуватися у просторі за допомогою сучасних технологій, засобів виробництва, видів транспорту, вміння пристосовуватися до нових умов. Дедалі більше впливають на наше життя процеси глобалізації, які визначають різні аспекти розвитку світового господарства, змінюють засади науки й освіти, мистецтва й спорту, способу життя загалом. Незважаючи на глобалізаційні процеси та можливість здійснювати реальні чи віртуальні подорожі, рідний край викликає в нас почуття, що їх не порівняти ні з чим. Ви вже чимало дізналися про Україну, її значення у світі з попередніх курсів географії та інших шкільних предметів. Цього року ви продовжуватиме відкривати для себе нашу державу, тепер уже з точки зору економічної географії. Курс географії, який ви вивчатимете в 9 класі, присвячено господарській діяльності України на тлі світових економічних процесів. Він має назву «Географія: Україна і світове господарство» та містить інформацію з питань економічної й соціальної географії. Теми курсу розкриті у відповідних розділах підручника. Спочатку ви вивчатимете особливості національної економіки та світового господарства, далі — їх секторальну структуру та її складові. Завершальним розділом підручника є «Глобальні проблеми людства». Ви переконаєтеся, що економіка України — це складова світового економічного організму, частина географічного середовища нашої планети....

Географія 9 клас Кобернік, Коваленко

9 Клас

У цьому навчальному році ми продовжуємо вивчення географії. У попередні роки ви ознайомилися з оболонками Землі, природою материків та океанів, природою та населенням України, населенням світу, прийомами роботи з географічними картами. Курс «Україна і світове господарство» продовжить ваше ознайомлення з нашою державою та визначить місце її економіки серед інших країн світу. Підручник стане надійним помічником у цьому. Подамо деякі корисні поради, як краще працювати з ним. Вивчення кожного розділу розпочинається з анонсування, яке включає інформацію про очікувані результати вивчення матеріалу та налаштовує на опанування нових знань. Перед кожним параграфом пропонується рубрика «Пригадайте!». Вона розрахована на повторення теоретичного матеріалу з попередніх курсів географії або раніше вивчених тем. Це допоможе вам краще зрозуміти матеріал, що вивчається. Під час ознайомлення з текстом параграфа не намагайтеся його механічно запам’ятати. Зосереджуйте увагу на найважливіших положеннях та нових поняттях. Для кращого розуміння навчального матеріалу скористайтеся завданнями, наведеними у тексті. Деякі з них потребують вашого творчого підходу й оригінальних рішень. Намагайтеся аргументовано відстоювати свою позицію з того чи іншого проблемного питання. Деякі завдання потребують проведення вами досліджень на основі місцевого матеріалу або власного досвіду....
Вперед
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 70
Назад

Навігація