Войти
Закрыть

Українська література 9 клас Коваленко, Бернадська (повторне видання) 2022

9 Клас

Уже вкотре традиційно на початку навчального року розмову з вами підручник розпочинає роздумами про користь читання. Ви можете заперечити: я читаю багато, та й пости в соцмережах приносять стільки інформації, що моїм ровесникам ще двадцять років тому не могло й наснитися. Навряд чи із цим посперечаєшся. Але мова зараз йтиме про інше читання — читання художньої літератури. Щоб ви зрозуміли, чим повідомлення в соцмережах за впливом на читача відрізняється від творів красного письменства, пошлемося на результати одного з наукових досліджень університету Ліверпуля (Велика Британія). Учені вимірювали активність мозку під час читання поезії Шекспіра, Еліота й інших відомих літераторів. Виявилося, що воно збуджує мозок, задіює багато центрів, які відповідають за уяву, пам’ять, мовленнєвий акт читача та багато іншого. Якщо ж переказати ці вірші «своїми словами», мозок «спить», «мовчить», одним словом, залишається спокійним, не реагує на текст. Щось подібне відбувається і під час читання коротких постів, повідомлень інформаційного характеру, навіть «стислих» переказів програмових художніх творів, якими рясніє інтернет. Отже, це читання задовольняє вашу певну практичну потребу, але не розвиває, не хвилює, не збурює ваші емоції! Тому цілком можемо погодитися з видатним американським письменником-фантастом Реєм Бредбері, який зауважив: «Є злочини гірші, ніж спалювати книжки. Наприклад, не читати їх». Звісна річ, це злочин перед собою. Читати чи не читати — вирішувати вам. Але економічно розвинені країни світу встановлюють пряму залежність між читанням художньої літератури і прогресом у всіх сферах життя суспільства. Тому уряди й громадські організації численними акціями заохочують своїх громадян до читання. Наприклад, найвизначніші та найавторитетніші представники науки, культури, освіти на телебаченні читають уривки з творів відомих письменників. З 2007 р. один зі світових економічних лідерів — Китай — почав пропагувати читання наукової фантастики й фентезі. «Чому саме ці жанри? Адже раніше ви не схвалювали захоплення ними громадян країни?» — запитав відомий сучасний англійський письменник-фантаст Ніл Гейман в одного з представників китайської влади. «Китайці створювали чудові речі, — відповів той, — якщо їм приносили схеми. Але нічого не вдосконалювали й не вигадували самі, не робили відкриттів. Тому ми відрядили делегацію в США — в Apple, Microsoft, Google — і розпитали в працівників, які створювали...

Українська література 9 клас Коваленко, Бернадська 2017

9 Клас

Літературний навігатор БАРОКО Основні ознаки: переважно релігійна тематика творів, поєднана зі змалюванням людини як вершини світобудови, а природи — як довершеної краси; відтворення динамізму життя, його змін, часто катастрофічних; складна й вигадлива форма творів; використання метафор, алегорій, символів, гіпербол, антитез. РОМАНТИЗМ Основні ознаки: незвичайний герой у незвичайних обставинах; змалювання людської душі як роздвоєної: у ній змагаються почуття й розум, власні бажання й суспільні інтереси; використання фольклорних сюжетів, образів, мотивів для того, щоб оспівати дух народу, його талант і силу; звернення до подій героїчного минулого народу з метою наголосити на його значенні для сучасників письменника; найпоширеніші жанри — ліро-епічна поема, балада, пісня. СЕНТИМЕНТАЛІЗМ Основні ознаки: зацікавленість внутрішнім життям людини, зокрема людини з народу; головна письменницька настанова — розчулити читача, для цього обираються такі сюжети, у центрі яких — нещаслива історія кохання; її драматизм, як правило, посилюється соціальними й моральними проблемами, які переживають герої; фінали сентиментальних творів часто трагічні; найпоширеніші жанри — елегія, послання, соціально-побутова драма, родинний роман. РЕАЛІЗМ Основні ознаки: об'єктивне зображення людини в її залежності від обставин життя (соціального походження, характеру, виховання); психологізм; переважне звернення до сучасних письменникові тем; найпоширеніші жанри — соціально-побутові, соціально-психологічні роман, повість....

Українська література 9 клас Авраменко (повторне видання) 2022

9 Клас

Роль художньої літератури в житті нації і людини важко переоцінити. Першим нашим книгам майже тисяча років. Славетного київського князя Ярослава народ нарік Мудрим через його освіченість і любов до читання. Невипадково цей державний діяч надавав великого значення книзі, адже в ній — мудрість поколінь, естетика й утіха. Відомо, що бібліотека Ярослава Мудрого, яку й досі не знайшли, налічувала сотні томів і вважалася справжнім скарбом не лише через те, що процес виготовлення кожного з них був складним і тривалим, а й тому, що наші пращури усвідомлювали, що книга — рушій поступу. Промовистим щодо ролі художньої літератури та її творців є вислів Остапа Вишні: «Тарас Шевченко! Досить було однієї людини, щоб урятувати цілу націю». Справді, прихід у літературу Т. Шевченка змінив історію України: його слово пробуджувало національну свідомість і гартувало людську гідність в українського народу — від простих селян, багато з яких знали його вірші напам’ять, і, безумовно, до високоосвіченої інтелігенції. Літературі як виду мистецтва властиві ідейність, образність та емоційність. Твори красного письменства мають «викликати в душі читача живі образи тих людей чи речей, які нам малює поет, і ними будити ті самі чуття, які проймали душу самого поета у хвилі, коли творив ті образи» (І. Франко)....

Українська література 9 клас Авраменко, Дмитренко (поглиблене вивчення філології) 2022

9 Клас

Прочитайте вступ, ознайомтеся з відомостями з теорії літератури. Запишіть визначення в зошит. Роль художньої літератури в житті нації і людини важко переоцінити. Першим нашим книгам майже тисяча років. Славетного київського князя Ярослава народ нарік Мудрим через його освіченість і любов до читання. Невипадково він надавав великого значення книзі, адже в ній — мудрість поколінь, естетика й утіха. Відомо, що бібліотека Ярослава Мудрого, яку й досі не знайшли, налічувала сотні томів. Промовистим щодо ролі художньої літератури та її творців є вислів Остапа Вишні: «Тарас Шевченко! Досить було однієї людини, щоб урятувати цілу націю». Справді, прихід у літературу Т. Шевченка змінив історію України: його слово пробуджувало національну свідомість і гартувало людську гідність у мільйонів українців — від простих селян до високоосвіченої інтелігенції. Літературі як виду мистецтва властиві ідейність, образність та емоційність. Твори красного письменства мають «викликати в душі читача живі образи тих людей чи речей, які нам малює поет, і ними будити ті самі чуття, які проймали душу самого поета у хвилі, коли творив ті образи» (І. Франко)....

Українська література 9 клас Авраменко 2017

9 Клас

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено Eксперти, які здійснили експертизу цього підручника під час проведення конкурсного відбору проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів і зробили висновок про доцільність надання підручнику грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»: Грабовська О. М., учитель Тернопільської української гімназії ім. І. Франка, учитель-методист; Огородник О. В., методист ІМЦ управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради; Харлан О. Д., доктор філологічних наук, професор Бердянського державного педагогічного університету. Араменко О. Українська література : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Олександр Авраменко. — К. : Грамота, 2017. — 336 с. : іл. ISBN 978-966-349-615-3 Підручник відповідає вимогам Державного стандарту та новій програмі з української літератури. Видання містить літературно-критичні статті, відомості з теорії літератури, біографічні матеріали про письменників, художні твори (повністю й у фрагментах).  Методичний апарат підручника охоплює різнорівневі завдання, зорієнтовані на вікові особливості дев’ятикласників. Для учнів, учителів, методистів, батьків....

Українська література 9 клас Слоньовська, Мафтин (Повторне видання) 2022

9 Клас

Вивчення української літератури в дев’ятому класі має свої особливості. Ми сподіваємося, що ви читатимете всі запропоновані чинною шкільною програмою твори в повному обсязі, а не у скороченому варіанті, щоб відчувати всю красу літературного тексту. Нагадуємо, що більшість класичних художніх текстів, які пропонує програма для 9 класу, є у вашій шкільній, міській чи сільській бібліотеках, а також в Інтернеті. Процес читання подібний до процесу спілкування: це своєрідний діалог між вами й автором. Ви краще зрозумієте навчальний матеріал за допомогою рубрики «Діалог із текстом». Відповідаючи на запитання цієї рубрики, ви перевірите, чи належно засвоїли запропонований навчальною програмою матеріал, щоб реалізувати свої літературознавчі здібності на уроках. Осягнути зв’язок між літературними творами допоможе рубрика «Діалоги текстів». Крім того, вона спонукатиме пригадати вивчене з інших предметів, зокрема історії, зарубіжної літератури. Щоб відповісти на ці запитання, треба поміркувати, як різні письменники і письменниці інтерпретують схожі теми, образи, чому звертаються до відповідних проблем і які шляхи їх розв’язання пропонують. Також у нашій навчальній книзі для вашої роботи запропоновано таблиці. Уважно заповнюючи їх, ви зможете систематизувати свої знання, глибше засвоїти навчальний матеріал. Рубрика «Мистецькі діалоги» вчитиме розуміти інші види мистецтва. Ви уважно, крок за кроком, «читатимете» картини, порівнюватимете їх із вивченими літературними творами, збагнете, що між ними спільного і як вони впливають на людину....

Українська література 9 клас Борзенко, Лобусова (Повторне видання) 2022

9 Клас

У самій людській природі закладена особлива потреба пізнавати світ. Щоб її задовольнити, хтось вирушає в далекі мандри до екзотичних країв, а хтось поринає в захопливі уявні світи, витворені майстрами слова. В обох випадках допитливому мандрівникові не завадив би путівник із корисними порадами. Таким путівником для школярів є підручник: саме він допомагає орієнтуватись у складних і заплутаних літературних маршрутах. Ми живемо у світі, у якому не обійтися без правил, норм і стандартів. І цей підручник написаний не довільно: він повною мірою відповідає чинній шкільній програмі. Саме вона рекомендує до вивчення коло українських письменників, письменниць та їхніх творів, а також формулює основні вимоги до обсягу знань, що їх мають засвоїти учні. Згідно з програмою в підручнику застосовано історико-хронологічний принцип подання навчального матеріалу. Це означає, що явища української літератури розглядаються в історичній послідовності — від початків і до останньої чверті XIX століття. Відповідає програмі й поділ підручника на частини. Це невеликий вступ теоретичного характеру й розділи «Усна народна творчість», «Давня література» та «Нова українська література». Підручник знайомить із літературними явищами, створеними в різний час. Для кращого сприйняття літератури минулих епох необхідно залучати знання з народознавства, історії, географії, деяких інших наукових дисциплін, оскільки вони допомагають скласти уявлення про своєрідність тієї доби, якій належить художній твір. У підручнику широко використано біографічний матеріал, за потреби наведено також доречні паралелі зі світової літератури й мистецтва....

Українська література 9 клас Борзенко, Лобусова 2017

9 Клас

У самій людській природі закладена особлива потреба пізнавати світ. Щоб її задовольнити, хтось вирушає в далекі мандри до екзотичних країв, а хтось поринає в захопливі уявні світи, витворені майстрами слова. В обох випадках допитливому мандрівникові не завадив би путівник із корисними порадами. Таким путівником для школярів є підручник: саме він допомагає орієнтуватись у складних і заплутаних літературних маршрутах. Про літературу можна говорити по-різному. Аналізуючи творчість письменника, годі обійтися без важливих термінів і понять. Та чи завжди є виправданою надмірна й показна складність? Може, варто розповідати про складне просто? Буває, ми говоримо, але нас не чують. Виявляється, діалог і порозуміння — це також непроста праця, яка потребує неабияких зусиль. У діалозі з літературним твором так само дуже важливі готовність сприймати чуже слово й повага до поглядів, що відрізняються від наших. Головне — ініціатива й бажання вступати у творчий діалог. Підручник лише дає при цьому корисні й кваліфіковані поради, полегшуючи сприйняття складних художніх явищ. Він запрошує до літературного спілкування — пошуку «спільної мови» між читачем і твором, допомагає чуже й незнайоме зробити близьким і зрозумілим. Ми живемо у світі, у якому не обійтися без правил, норм і стандартів. І цей підручник написаний не довільно: він повною мірою відповідає чинній шкільній програмі. Саме вона рекомендує до вивчення коло українських письменників та їхніх творів, а також формулює основні вимоги до обсягу знань, що їх мають засвоїти учні. Згідно з програмою в підручнику застосовано історико-хронологічний принцип подання навчального матеріалу. Це означає, що явища української літератури розглядаються в історичній послідовності — від початків і до останньої чверті XIX століття. Відповідає програмі й поділ підручника на частини. Це невеликий вступ теоретичного характеру й розділи «Усна народна творчість», «Давня література» та «Нова українська література»....

Українська література 9 клас Міщенко 2017

9 Клас

Шановні дев’ятикласники! Ви знову розгорнули підручник, який поведе вас шляхами українського Слова, допоможе віднайти скарби, заховані талановитими предками в рядках художніх творів. Нині ви робите надзвичайно відповідальний крок - переходите з дитинства в юність. Ви наближаєтеся до дорослого життя - і вже з теплою поблажливістю дивитиметеся на молодших за себе. Тож і підручник у вас тепер «дорослий», у якому вже не буде художніх текстів, а лише коментарі до них. Вам доведеться відповідати на непрості запитання, які поставлять вам її величність Література і саме життя. Перед тим як розпочати роботу, уважно опрацюйте вступ. Адже в ньому розглянуто основні поняття, якими ви будете послуговуватися під час аналізу літературних епох, напрямів і творів. Ви працюватимете з надзвичайно цікавими рубриками: «Запитання і завдання», «Ваш літературознавчий словник», «Робота в групах», «Дізнайтеся більше», «Подорож літературами світу», «Ваше портфоліо» (що об’єднує рубрики «Творчі завдання» та «Працюємо з проектом»), «Відпочиваючи, вчимося», «Поглиблюємо знання, розширюємо світогляд» і «Літературно-мистецька вітальня». Дві перші рубрики - обов’язкові, решта - додаткові, проте, опрацювавши їх, ви отримаєте корисну інформацію, що неодмінно стане вам у пригоді, збагатите свій життєвий досвід, урізноманітните непростий шлях пізнання. Наприкінці підручника, у Додатку, вміщено повністю або в уривках тексти найважливіших програмових творів....

Українська література 9 клас Пахаренко 2017

9 Клас

Щойно ви переступили поріг старшої школи, поступово входите в доросле життя. А отже, намагаєтеся збагнути закони цього світу, відповісти на запитання, що є добро, а що — зло, у чому сенс людського існування, намагаєтеся знайти своє покликання, зреалізувати себе, щоб стати, зрештою, вільними й щасливими людьми. Справжньою, надійною порадницею в цих пошуках може стати для вас художня література. Вона відкриватиме вам видимі й невидимі світи, найсокровенніші глибини людських душ, допомагатиме бачити, цінувати та творити красу, а найголовніше — учитися любити (родину, Батьківщину, кохану людину, усе суще) і бути любленими. Однак для цього треба передовсім щиро захопитися літературою, ознайомитися з її історією, опанувати закони її творення, тобто стати заповзятими й умілими читачами. Вашим помічником у цій прескладній, прецікавій справі й покликаний стати щойно розгорнутий підручник. На його сторінках ви зустрінетеся з уже відомими вам із молодших класів письменниками — Т. Шевченком, С. Руданським, Л. Глібовим, а з більшістю авторів познайомитеся вперше — І. Вишенським, І. Величковським, Г. Сковородою, І. Котляревським, Г. Квіткою-Основ’яненком, Марком Вовчком, Ю. Федьковичем, М. Старицьким, І. Нечуєм-Левицьким... Ми здійснимо мандрівку в сиве минуле українського народу, у XVI-XIX ст. Переконаний: вона буде цікавою та повчальною, адже на вас чекає спілкування з визнаними класиками рідного письменства, кожен з яких — неповторний. Через їхні твори зануритеся в атмосферу давніх епох, довідаєтеся, чим жили, що відчували, про що думали наші предки. Переконаєтеся, що деякі з порушених у їхніх творах проблем виявилися безпомилковими пророцтвами, деякі злободенні й нині, а деякі — вічні. Отже, нудьгувати не доведеться, лінуватися — не варто. За яким принципом укладений підручник? Спочатку подано теоретичний і фольклорний блоки. Далі в кожному вступному розділі розглянуто відповідну культурно-історичну епоху й породжений нею мистецький напрям. Потім докладно охарактеризовано життя та творчість яскравого представника (представників) цього напряму. Це і є основна відмінність старших класів від молодших і середніх, де вивчали творчість письменників оглядово, без хронологічної послідовності. Тепер настав час удумливого й різнобічного осмислення. Передовсім подаються відомості про життя та творчість митця, а також промовисті уривки з автобіографій, творів, листів і щоденників цього автора, позитивні й критичні відгуки...
Вперед
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 50
Назад

Навігація