Войти
Закрыть

Всесвітня історія 6 клас Гісем (інтегрований курс) 2019

6 Клас

Як працювати з підручником. Цього навчального року ви продовжите вивчати курс історії. Ви дізнаєтеся про основні події стародавнього періоду в історії України, Європи та світу загалом. Вашим надійним помічником у цьому стане підручник, який ви тримаєте в руках. Для успішної роботи вам необхідно ознайомитися з його змістом. Матеріал підручника об’єднано в три розділи, які містять окремі параграфи. Кожен параграф охоплює певну тему. У тексті ви зустрінете виділені слова й дати. Це означає, що на них слід звернути особливу увагу. На полях підручника розміщено тлумачення термінів і понять. Важливу роль для розуміння навчального матеріалу відіграють ілюстрації, таблиці, схеми, історичні документи, додаткові тексти, карти. Після кожного параграфа подано висновки і запитання та завдання. Вони допоможуть вам визначити головні думки в тексті параграфа і зрозуміти, чи добре ви запам’ятали матеріал. Якщо завдання передбачає письмову відповідь (заповнити таблицю, скласти повідомлення тощо), його слід виконувати в робочому зошиті. Крім звичайних параграфів, підручник містить практичні роботи. Їхня мета — допомогти краще опанувати знання, розвинути вміння та навички. Наприкінці вивчення розділів або їх частин вам пропонується виконати завдання для перевірки знань....

Всесвітня історія 6 клас Мороз (інтегрований курс) 2019

6 Клас

Ви тримаєте в руках шкільний підручник «Всесвітня історія. Історія України». У цьому році він стане вашим помічником у пізнанні першого і найдовшого періоду історії людства — історії стародавнього світу. З його допомогою ви довідаєтесь про те, як з'явились люди на Землі, як вони навчилися вирощувати хліб, обробляти метали, будувати міста, ознайомитесь також з історією давніх народів, видатними історичними діячами, дізнаєтеся про різноманітні історичні події. Також ви навчитеся складати розповідь за історичною картою, розпізнавати зміст та значення пам'яток минувшини, аналізувати різноманітні історичні джерела та багато іншого. Досягти очікуваного результату уроку допоможуть спеціально розроблені запитання та завдання, розміщені перед текстом параграфа, а також усередині й після нього. Аби виконати деякі завдання, потрібно не лише зрозуміти прочитане, а й подумати, поміркувати, а в разі потреби — звернутися по консультацію до вчителя. Дослідницькі завдання підручника передбачають самостійний пошук знань на підставі аналізу історичних джерел, пам'яток культури, історичних карт тощо. Важливим на уроці історії є вміння співпрацювати з однокласниками в парах і малих групах та під час обговорення завдання в загальному колі. Щоб така робота була успішною і принесла результат, потрібно дотримуватися відповідних правил, які розміщені на сайті інтернет-підтримки підручника. Під час читання тексту підручника визначайте в ньому головні думки. Особливу увагу звертайте на виділені в тексті синім кольором та курсивом факти, поняття, імена видатних осіб, дати. Натрапивши на незнайоме слово, запитайте у вчителя або довідайтеся в словнику чи енциклопедії про його значення. У цьому вам допоможе також мережа Інтернет....

Всесвітня історія 6 клас Сорочинська, Мартинюк (інтегрований курс) 2019

6 Клас

У цьому навчальному році ви вивчатимете систематичний курс історії. Він дозволить вам сформувати уявлення про період найдавнішої історії людства від появи перших людей до загибелі Римської імперії. Ви також дізнаєтеся про окремі найважливіші події далекого минулого нашої Батьківщини, пам’ять про які зберігає український народ. Надійним помічником у цьому стане підручник, який ви тримаєте в руках. Пропонуємо вам кілька порад, дотримання яких стане запорукою успішної роботи з ним на уроках і вдома. Перед початком роботи з підручником необхідно ознайомитися за змістом з його структурою. Матеріал підручника об’єднано у три теми, кожна з яких містить декілька параграфів, котрі своєю чергою поділяються на пункти. У тексті ви побачите виділені слова і дати. Це означає, що на них необхідно звернути особливу увагу. Важливу роль для розуміння матеріалу мають численні ілюстрації і карти. Розглядаючи ілюстрації, обов’язково звертайте увагу на підписи до них, які пояснюють зміст зображеного. Історичні карти допоможуть вам з’ясувати, де саме відбувалися події, про які йдеться в тексті, або які зміни вони спричинили. Обов’язково опрацьовуйте включені до параграфів вставки з уривками історичних джерел (спогадів сучасників, документів тощо) і цікавих фактів. Вони сприятимуть повнішому осмисленню матеріалу в цілому. Після кожного параграфа подані запитання і завдання. Звертайте увагу на умовні позначки поряд з ними. Вони допоможуть вам краще зрозуміти, що і як необхідно виконувати. Закінчивши навчальну тему, ви матимете можливість підсумувати вивчений матеріал за наведеними після неї узагальнюючими запитаннями і завданнями....

Всесвітня історія 6 клас Голованов (інтегрований курс) 2019

6 Клас

Зміст підручника відповідає чинній програмі МОН України з предмета «Всесвітня історія. Історія України. Інтегрований курс» для 6 класу закладів загальної середньої освіти. Навчальний матеріал, поданий у підручнику, сприятиме розвиткові аналізування й зіставлення історичних подій, а також формуванню розуміння історичного минулого українського народу як складової історії людства.

Ураховуючи новизну і певну складність вивчення історії для молодших підлітків, підручник представлено у вигляді уявної мандрівки в часі, протягом якої школярі разом з учителем можуть яскраво уявити історичні події так, ніби бачили їх на власні очі. Запитання та завдання зорієнтовані на вікові особливості шестикласників.

Видання призначено для навчання учнів (учениць) у 6 класі, студентів педагогічних навчальних закладів, а також педагогів-істориків....

Всесвітня історія 6 клас Щупак, Піскарьова 2019

6 Клас

Ви вже знаєте, що історія — це наука про минулі події в житті людини та людства, їхні причини та наслідки. У 5 класі ви розпочали шлях пізнання історії нашої країни — України. Історія України є частиною загальної історії людства — всесвітньої історії. І саме зараз ми починаємо гортати її перші сторінки. Перед вами — підручник з інтегрованого курсу всесвітньої історії та історії України. Тут інтегрується (тобто сполучається, поєднується) стародавня історія зарубіжних країн і предків українців — слов'ян та інших народів, які жили до них на території сучасної України. Розпочинається ця історія з появи людини, перших колективів людей, а потім, через сотні тисяч років — виникнення перших держав. Основний текст підручника складається з розділів, параграфів та окремих пунктів. Зазвичай на кожному уроці ви вивчатимете один його параграф. Він містить навчальний текст, ілюстрації, пояснення основних понять. Перевірити, як добре ви зрозуміли навчальний матеріал, допоможуть запитання й завдання наприкінці параграфів. Вони складаються з таких частин: «Знаю нове», «Обговорюємо в групі», «Мислю творчо». Культура минулого нерозривно пов'язана із сьогоденням. Люди й тепер використовують поняття грецького походження, «крилаті вислови» з Біблії та байок Езопа, прислів'я давніх римлян. Ми носимо не тільки слов'янські, а ще й грецькі, латинські, давньоєврейські імена. Пояснення «крилатих висловів» ви знайдете в тексті підручника і зможете збагатити свою мову перлинами думки давніх народів....

Всесвітня історія 6 клас Дудар, Гук 2019

6 Клас

Цей підручник допоможе вам у захопливій формі вивчати історію давнього світу. Ви дізнаєтеся багато нового про розвиток людства протягом найтривалішого періоду. У прадавні часи сформувалися основи сучасної цивілізації, людство перейшло від первісності до надважливих наукових відкриттів. І хоча відтоді минуло кілька тисяч років, ми продовжуємо користуватися надбаннями тогочасної математики, фізики, філософії, історії та культури. То був період таємниць, величезна кількість із яких не розкрита вченими й дотепер. Тож ми з вами станемо дослідниками цього захопливого часу. За допомогою підручника ви вивчатимете розвиток світового суспільства інтегровано, охоплюючи історію давніх цивілізацій Азії, Африки та Європи, зокрема тих, що побутували на землях сучасної України. Синхронізувавши матеріал, ви зможете зрозуміти особливості життя людини на українських землях у часи, приміром, єгипетської або римської цивілізації. А ваші власні дослідження дозволять вивчити зв’язок історичної спадщини України і світу загалом....

Всесвітня історія 6 клас Бандровський, Власов (інтегрований курс)

6 Клас

Дорогі шестикласники та шестикласниці! Цей підручник допоможе вам опанувати історію стародавнього світу. Кожен параграф, який відповідає урокові, поділено на рубрики. Уроки радимо розпочинати з обговорення історичної пам’ятки, що не тільки яскраво свідчить про певні історичні реалії, а й має зв’язок із сучасністю. Навіть якщо ви опановуватимете матеріал самостійно, не оминайте вступного завдання: можливо, розглядаючи зображену пам’ятку, ви зробите для себе відкриття чи несподіваний висновок. Бажаємо успіхів! Автори Підручник підготовлено відповідно до нової навчальної програми. Структурні компоненти сприяють формуванню ключових і предметних компетентностей. Запропонована методика спрямована на реалізацію змістових ліній навчального курсу, розвиток критичного мислення, творчих здібностей, хронологічних та картографічних умінь, а також навичок працювати з історичними джерелами....

Всесвітня історія 6 клас Пометун, Мороз

6 Клас

У 5 класі ви вже ознайомилися з наукою історією, з тим, як жили і працювали люди в минулому, як захищали Батьківщину та створювали неповторну культуру. Ви зрозуміли зв’язок між народами, історія яких пов’язана з територією сучасної України. Відтепер ви будете вивчати ІСТОРІЮ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ. У мандрівці в далекі часи основним вашим супутником стане цей підручник. Але ним необхідно вміти користуватися. Насамперед зверніть увагу, що ваші помічники — це спеціальні позначки — піктограми, що полегшують роботу з підручником на уроках і вдома. «Перевірте засвоєне на уроці» — таку рубрику ви знайдете після кожного параграфа. Надруковані звичайним шрифтом запитання і завдання простіші і спрямовані на повторення змісту параграфа. Завдання, виділені курсивом, є складнішими, тому що перевіряють ваше загальне розуміння матеріалу уроку. Не залишайте їх поза увагою, намагайтеся дати відповіді на всі типи запитань. Рубрика «Домашнє завдання» позначає завдання, котрі передбачають міркування над темою уроку, відвідування бібліотеки, екскурсії і пошук інформації в Інтернеті. Перед виконанням домашнього завдання обов’язково повторіть матеріал теми за підручником і дайте відповіді на запитання попередньої рубрики. У тексті підручника ви зустрінетеся зі словами, позначеними в різний спосіб:...
Вперед
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 60
Назад

Навігація