Войти
Закрыть

Історія України 7 клас Гісем, Мартинюк 2020

7 Клас

Книга, яку ви тримаєте в руках, допоможе вам дізнатися про події, що відбувалися на українських землях у період середньовічної історії. Ви зможете сформувати уявлення про те, як після Великого переселення слов’ян розпочалося становлення східнослов’янської державності. Ви дізнаєтеся, як виникла та розвивалася найбільша держава європейського Середньовіччя — Русь-Україна, а також про Королівство Руське (Галицько-Волинську державу) та його місце в розвитку української державності. Ви простежите, як руські удільні князівства опинилися у складі сусідніх держав, та з’ясуєте особливості їх розвитку. Перш ніж розпочати роботу з підручником, необхідно ознайомитися з його змістом та структурою. Матеріал підручника об’єднано в п’ять розділів, розділи — у параграфи, які, у свою чергу, поділяються на пункти. У тексті ви зустрінете виділені слова і дати. Це означає, що на них необхідно звернути особливу увагу. Важливу роль для розуміння матеріалу відіграють наведені в підручнику документи, ілюстрації, таблиці та схеми. Працюючи з відповідним параграфом, необхідно прочитати включені до нього документи і відповісти на поставлені запитання. Розглядаючи ілюстрації, обов’язково звертайте увагу на підписи, які пояснюють зміст зображеного. Таблиці та схеми розкриють зв’язки між складовими певного історичного явища, пояснять його особливості тощо....

Історія України 7 клас Сорочинська, Гісем 2020

7 Клас

У цьому навчальному році ви розпочнете вивчати систематичний курс історії України. Він дозволить вам сформувати уявлення про події далекого минулого нашої Батьківщини — від Великого розселення слов’ян (V-VIII ст.) до початку XVI ст. Надійним помічником у цьому стане підручник, який ви тримаєте в руках. Пропонуємо вам кілька порад, дотримання яких є запорукою успішної роботи з ним на уроках і вдома. Перед початком роботи з підручником необхідно ознайомитися за змістом з його структурою. Матеріал підручника об’єднано у п’ять розділів, кожен з яких містить декілька параграфів, що, своєю чергою, поділяються на пункти. У тексті ви побачите виділені слова (поняття, терміни, імена) і дати, на які необхідно звернути особливу увагу. Важливу роль для розуміння матеріалу відіграють численні ілюстрації і карти. Розглядаючи ілюстрації, обов’язково читайте підписи до них, які пояснюють зміст зображеного. Історичні карти допоможуть вам з’ясувати, де саме відбувалися події, про які йдеться в тексті, або які зміни вони спричинили. Опрацьовуйте подані у параграфах уривки з історичних джерел (спогадів сучасників, документів тощо) і цікаві факти. Вони сприятимуть повнішому осмисленню матеріалу. Після кожного пункту параграфа запропоновано запитання, які допоможуть вам зрозуміти головну думку опрацьованого матеріалу. Також запитання розміщені під ілюстраціями і картосхемами. Вони акцентують увагу на головному....

Історія України 7 клас Дудар, Гук 2020

7 Клас

Середньовіччя — захоплива й цікава епоха, в історії України ця доба стала часом формування потужної державності, боротьби за міжнародний авторитет і видатних досягнень у сфері культури. Працюючи із цим підручником, ви дізнаєтеся багато нового про українські землі V-XV ст., про життя людей, які їх населяли, про видатних правителів, митців, мислителів та церковних діячів, про важливі історичні джерела. Ви не пропустите важливих дат та понять. Адже їх у підручнику виділено жирним шрифтом. Нові терміни розміщено у рамці. Будьте допитливими. Ми не все знаємо про минуле України, та в наших силах аналізувати, досліджувати, перевіряти висновки вчених та формувати власні судження про особливості життя наших предків....

Історія України 7 клас Свідерський, Романишин 2020

7 Клас

Україна — велика й прекрасна європейська держава з багатою і цікавою історією. Відомо, що Батьківщину не вибирають, вона — одна на все життя, тому знати про неї, а отже, і про себе, треба якомога більше. Допомагає в цьому історія — наука, яка значною мірою формує світогляд людини. Завдяки історичним знанням ви зможете зробити свідомий вибір, передбачати майбутнє, вести дискусії, залучаючи аргументи, які можуть спростувати перекручення, дати оцінку тим чи іншим подіям. Поза сумнівом, усе це вимагає знань і досвіду, яких набувають не лише на уроках, а й самостійно за допомогою позакласного читання, додаткових навчальних матеріалів та аналізу історичних фактів. Ви тримаєте в руках підручник з історії України. Готуючись до уроку історії, насамперед потрібно прочитати відповідний параграф. Зміст параграфа поділено на частини, які також мають свій номер і назву. В оповіді про події минулого виділені імена історичних осіб, назви місць подій та дати, а також нові терміни, пояснення яких подано в словнику. Запитання та завдання на початку параграфа нагадають уже відоме вам і допоможуть осягнути нове. Завдання, позначені зірочкою (*), потребують особливої уваги: вони складніші, ніж інші. Є в підручнику й уривки з історичних джерел — рубрика «Документи свідчать». Історичні цікавинки, що вміщені в рубриці «Цікаво знати», — це історичні реконструкції, вони наповнять життям скупі документальні описи. Хронологічна таблиця та короткий словник необхідних історичних термінів подані наприкінці підручника. Рубрики «Історичний портрет» і «Давньоукраїнські міста» доповнять ваше уявлення про історичні події минулого....

Історія України 7 клас Дрібниця 2020

7 Клас

Ми продовжуємо мандрівку історією України. Сподіваємося, що під час роботи із цією книжкою ви отримаєте задоволення від пізнання захопливого світу історії. ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПІДРУЧНИКОМ Підручник — це не просто книжка для читання, це особливий інструмент для навчання, яким треба правильно користуватися. Ви вже знаєте, як читати основний текст підручника, як працювати з історичними документами й картами, відповідати на запитання після параграфа. Навчальний матеріал нашого підручника розподілений на розділи й параграфи, у кожному з яких для зручності виділені окремі пункти. Практичні заняття передбачають самостійну роботу учнів і учениць над ілюстраціями, текстом підручника й додатковим матеріалом, який можна знайти в бібліотеці й інтернет-мережі. Ваш учитель/ваша вчителька історії на практичних заняттях виступатиме як консультант/консультантка. Перед кожним новим параграфом наведено запитання і завдання на повторення вивченого вами раніше. Вони допоможуть пригадати те, що полегшить вам ознайомлення з новим матеріалом. Дорогі друзі! У вивченні історії України вам допоможуть такі рубрики....

Історія України 7 клас Власов, Панарін 2020

7 Клас

Цього року ви розпочнете докладно вивчати історію України. Подорожуючи минулим, дізнаєтесь, яких часів сягає корінням український народ, довідаєтесь, як постали на наших теренах Київська держава, Галицько-Волинське князівство, Кримське ханство та торговельні міста-колонії у Криму. Помічником у ваших мандрах буде цей підручник. Кожен параграф відповідає урокові. Матеріал кожного уроку поділено на пункти з назвами та на пізнавальні рубрики. Основні історичні відомості викладено в пунктах параграфів. Зрозуміти, як саме тогочасні мешканці України переживали події, про які довідуєтеся на уроці, вам допоможе робота з джерелами. Це уривки з літописів, подорожніх нотаток, листів чужинців - словом, ті історичні документи, що збереглися від згаданої доби. Ви вже знаєте, що робота з історичним джерелом потребує спеціальних умінь і навичок, які ви вдосконалюватимете й цього разу. Цьому сприятимуть запитання та завдання до документів, а також схема роботи з історичними джерелами, яку ми для вас підготували....

Історія України 7 клас Хлібовська 2020

7 Клас

Підручник з історії України для 7 класу містить навчальний матеріал курсу, хронологічно обмежений V-XV століттями відповідно до чинної програми для роздільного вивчення курсів історії України та всесвітньої історії. Завдання для учнів/учениць, а також способи групування та подачі навчального матеріалу в підручнику передбачають можливість індивідуального підходу до організації навчального процесу на уроці. Звертається увага на синхронізацію вивчення тем із всесвітньої історії та історії України з метою визначення взаємовпливу народів і цивілізацій цієї доби, розуміння учнями/ученицями значущості внеску Середньовіччя, зокрема й українського, у світову економічну, політичну і культурну спадщину. Залежно від специфіки теми повноцінними джерелами знань, поруч із базовим авторським текстом, служать уривки з першоджерел, схеми й картосхеми, діаграми, окремі зображення. В підручнику до кожного параграфа подано завдання для актуалізації опорних знань. До кожного розділу розроблено практичну роботу за однією з тем, передбачених програмою. Методичний апарат підручника враховує можливість поетапного закріплення опрацьованого матеріалу, спрямований на полегшення організації взаємодії вчителя/вчительки та учнів/учениць на уроці й на підвищення ефективності самостійної роботи учнів з підручником.
...

Історія України 7 клас Гісем

7 Клас

У цьому навчальному році ви вивчатимете систематичний курс історії України. Він дозволить вам сформувати уявлення про події далекого минулого нашої Батьківщини — від Великого розселення слов’ян (V-VIII) до початку XVI ст. Надійним помічником у цьому стане підручник, який ви тримаєте в руках. Пропонуємо вам кілька порад, дотримання яких є запорукою успішної роботи з ним на уроках і вдома. Перед початком роботи з підручником необхідно ознайомитися за змістом з його структурою. Матеріал підручника об’єднано у три теми, кожна з яких містить декілька параграфів, які в свою чергу поділяються на пункти. У тексті ви зустрінете виділені слова і дати. Це означає, що на них необхідно звернути особливу увагу. Важливу роль для розуміння матеріалу мають численні ілюстрації і карти. Розглядаючи ілюстрації, обов’язково звертайте увагу на підписи до них, які пояснюють зміст зображеного. Історичні карти допоможуть вам з’ясувати, де саме відбувалися події, про які йдеться в тексті, або які зміни вони спричинили. Обов’язково опрацьовуйте включені до параграфів вставки з уривками історичних джерел (спогадів сучасників, документів тощо) і цікавих фактів. Вони сприятимуть повнішому осмисленню матеріалу в цілому. Після кожного параграфа подані запитання і завдання. Звертайте увагу на умовні позначки поряд з ними. Вони допоможуть вам краще зрозуміти, що і як необхідно виконувати. Закінчивши навчальну тему, ви матимете можливість підсумувати вивчений матеріал за наведеними після неї узагальнюючими запитаннями і завданнями....

Історія України 7 клас Гісем, Мартинюк

7 Клас

Книга, яку ви тримаєте в руках, допоможе вам дізнатися про події, що відбувалися на українських землях у період середньовічної історії. На сторінках підручника перед вашими очима постануть хоробрі князі, мудрі діячі церкви і талановиті майстри. У вас буде можливість зазирнути за завісу часу й спробувати зрозуміти дії та вчинки людей, які жили задовго до вашого народження. Дізнавшись про їхній внесок у події українського Середньовіччя, ви зможете переконатися, як багато вони зробили для своєї Батьківщини. Це дозволить вам зрозуміти, що в той складний і далекий час закладалися підвалини майбутньої незалежної України. Отже, запрошуємо вас до цікавої і захоплюючої подорожі шляхами середньовічної України. Нехай вашим путівником у ній стане цей підручник. Перш ніж розпочати роботу з підручником, необхідно познайомитися з його змістом та структурою. Матеріал підручника об’єднано в п’ять розділів, кожний із яких містить чотири або п’ять параграфів, що, у свою чергу, поділяються на пункти. У тексті ви зустрінете виділені особливим шрифтом слова і дати. Це означає, що на них слід звернути особливу увагу. Кожен параграф також завершується датами найважливіших подій, які слід запам’ятати....

История Украины 7 класс Гисем

7 Клас

В этом учебном году вы начнете изучать систематический курс истории Украины. Он позволит вам сформировать представление о событиях далекого прошлого нашей Родины — от Большого расселения славян (V-VIII в.) к началу XVI в. Надежным помощником в этом станет учебник, который вы держите в руках. Предлагаем вам несколько советов, соблюдение которых является залогом успешной работы с ним на уроках и дома. Перед началом работы с учебником необходимо ознакомиться по содержанию с его структурой. Материал учебника объединен в пять разделов, каждый из которых содержит несколько параграфов, что своей очередью разделяются на пункты. В тексте вы увидите выделенные слова (понятие, сроки, имена) и даты, на которые необходимо обратить особенное внимание. Важную роль для понимания материала играют многочисленные иллюстрации и карты. Рассматривая иллюстрации, обязательно читайте подписи к ним, которые объясняют содержание изображенного. Исторические карты помогут вам выяснить, где именно происходили события, о которых идет речь в тексте, или какие изменения они повлекли. Прорабатывайте поданные в параграфах отрывки из исторических источников (воспоминаний современников, документов и тому подобное) и интересные факты. Они будут способствовать более полному осмыслению материала. После каждого пункта параграфа предложены вопросы, которые помогут вам понять главное мнение проработанного материала. Также вопросы размещены под иллюстрациями и картосхемами. Они акцентируют внимание на главном....
Вперед
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 50
Назад

Навігація