Завантаження відповіді...

 
Профільний рівень з алгебри у 10 класі є самим популярним підручником. Підручник з алгебри 10 клас А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський 2018 ріку - це найбільш популярний підручник серед школярів України. Ми вже готові надати вам відповіді до усіх завдань по даному підручнику. Якщо ти ще не зробив(ла) домашню роботу з алгебри. тоді тобі до нас.


§ 1. Повторення та розширення відомостей про множини та функції

1. Множини. Операції над множинами
2. Функція та її властивості
3. Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень
4. Обернена функція
5. Метод інтервалів
6. Ділення многочленів. Теорема Безу
7. Метод математичної індукції

§ 2. Степенева функція

8. Степенева функція з натуральним показником
9. Степенева функція із цілим показником
10. Означення кореня n-го степеня
11. Властивості кореня n-го степеня
12. Степінь з раціональним показником та його властивості
13. Ірраціональні рівняння
14. Різні прийоми розв’язування ірраціональних рівнянь та їхніх систем
15. Ірраціональні нерівності

§ 3. Тригонометричні функції

16. Радіанна міра кута
17. Тригонометричні функції числового аргументу
18. Знаки значень тригонометричних функцій
19. Періодичні функції
20. Властивості та графіки функцій y = sin x і y = cos x
21. Властивості та графіки функцій y = tg x і y = ctg x
22. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу
23. Формули додавання
24. Формули зведення
25. Формули подвійного, потрійного та половинного аргументів
26. Формули для перетворення суми, різниці та добутку тригонометричних функцій

§ 4. Тригонометричні рівняння і нерівності

27. Рівняння cos x = b
28. Рівняння sin x = b
29. Рівняння tg x = b і ctg x = b
30. Функції y = arccos x, y = arcsin x, y = arctg x і y = arcctg x
31. Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних
32. Розв’язування тригонометричних рівнянь методом розкладання на множники. Застосування обмеженості тригонометричних функцій
33. Тригонометричні нерівності

§ 5. Похідна та її застосування

34. Означення границі функції в точці та функції, неперервної в точці
35. Задачі про миттєву швидкість і дотичну до графіка функції
36. Поняття похідної
37. Правила обчислення похідних
38. Рівняння дотичної
39. Ознаки зростання і спадання функції
40. Точки екстремуму функції
41. Найбільше і найменше значення функції на відрізку
42. Друга похідна. Поняття опуклості функції
43. Побудова графіків функцій
Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы

Скористайся навігацією для пошуку відповіді


Решебник: ГДЗ до підручника з алгебри 10 клас А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський (профільний рівень) 2018 рік