Завантаження відповіді...

 

Фізика – це найцікавіша та найвідповідальніша шкільна программа 7 класу. Дуже тяжко вона дається тим, хто більше спрямовува себе до гуманітарних наук. І це точно ще не привід отримувати хринові оцінки. ГДЗ до підручника з фізики за 7 клас В.Г. Бар’яхтар, С.О. Довгий – це чудовий спосіб шуріком і ефектно впоратись з уроками. Ми зібрали відповіді на завдання з фізики на одній веб-сторінці, тому не зволікайте і познайомтесь з цим чудовим виданням. Рекомендуємо до перегляду Решебник: ГДЗ до збірника задач з фізики 7 клас І.М. Гельфгат, І.Ю. Ненашев 2015 рік


В доному підручнику такі теми:

Розділ 1. Фізика як природнича наука
 • § 1. Фізика - наука про природу
 • § 2. Початкові відомості про будові речовин. Молекули. Атоми
 • § 3. Наукові методи вичення природи
 • § 4. Фізичні величини. Вимірювання фізичниз величин
 • § 5. Похибки й оцінювання точності вимірювання
 • § 6. Творці фізичної науки

Розділ 2. Механічний рух

 • § 7. Механічний рух. Відносність руху
 • § 8. Матеріальна точка. Траєкторія руху
 • § 9. Рівномірний рух. Швидкість руху
 • § 10. Графіки рівномірного руху
 • § 11. Рівномірний прямолінійний рух
 • § 12. Нерівномірний рух
 • § 13. Рівномірний рух матеріальної точки по колу
 • § 14. Швидкість рівномірного руху по колу
 • § 15. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань

Розділ 3. Взаємодія сил. Сила

 • § 16.Явище інерції
 • § 17.Інертність тіла
 • § 18. Густина. Одиниці густини
 • § 19. Учимося розв’язувати задачі
 • § 20.Сила — міра взаємодії
 • § 21.Деформація тіла. Види деформації
 • § 22.Сила пружності. Закон Гука
 • § 23. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість
 • § 24.Тертя. Сили тертя
 • § 25.Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску
 • § 26.Тиск газів і рідин. Закон Паскаля
 • § 27.Гідростатичний тиск
 • § 28.Атмосферний тиск і його вимірювання
 • § 29.Сполучені посудини. Манометри
 • § 30.Гідравлічні машини. Насоси
 • § 31.Виштовхувальна сила в рідинах і газах
 • § 32.Умови плавання тіл.
 • § 33. Судноплавство та повітроплавання

Розділ 4. Механічна робота та енергія

 • § 34.Механічна робота. Одиниці роботи
 • § 35.Потужність
 • § 36.Енергія. Потенціальна енергія тіла

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 • До розділу 1
 • До розділу 2
 • До розділу 3 (Частина І. Сила. Види сил)
 • До розділу 3 (Частина ІІ. Тиск. Закон Архімеда)
 • До розділу 4

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы

Скористайся навігацією для пошуку відповіді


Решебник: ГДЗ до підручника з фізики 7 клас В.Г. Бар’яхтар, С.О. Довгий 2015 рік