АДАПТАЦІЯ (від лат. adaptatio – пристосування) в біології – загальна властивість усіх біосистем до формування й розвитку нових біологічних ознак відповідно до змін умов навколишнього середовища.

КЛАСИФІКАЦІЯ АДАПТАЦІЙ

ФОРМУВАННЯ АДАПТАЦІЙ

А. За типом біосистеми

Закономірності формування адаптацій

• Клітинні

• Організмові: – морфологічні; – фізіологічні; – етологічні

• Популяційні

• Видові • Екосистемні

• Правило адаптивності

• Правило екологічної індивідуальності

• Правило відносної незалежності

• Правило двох рівнів адаптації

• Правило адаптивної радіації

• Правило конкурентного виключення

• Правило обов’язкового заповнення  екологічних ніш

Б. За походженням

Способи формування адаптацій

1. Преадаптивні

2. Комбінативні

3. Постадаптивні

1. Преадаптивний

2. Комбінативний

3. Постадаптивний

В. За виникненням

Стратегії формування адаптацій

• Онтогенетичні: – короткочасні; – ритмічні; – постійні

• Філогенетичні

А. За тривалістю формування адаптацій:

• стратегія еволюційних адаптацій;

• стратегія акліматизації;

• стратегія негайної адаптації

Б. За характером формування адаптивних  механізмів:

• стратегія за принципом резистентності;

• стратегія за принципом толерантності;

• стратегія уникнення несприятливих впливів

Властивості адаптацій

Прояви адаптивності живого

• Індивідуальність

• Відносна доцільність

• Непостійність

• Екологічна пластичність

• Екологічні ніші

• Адаптивна радіація

• Коадаптація

• Життєві форми

• Форми симбіозу

• Адаптивні ритми

ЗНАЧЕННЯ АДАПТАЦІЇ

АДАПТАЦІЯ – загальна властивість усіх біосистем  підтримувати гомеостаз і динамічну рівновагу за певних умов існування та за їх змін у процесі індивідуального та історичного розвитку.


Матеріал до підручника "Біологія і екологія 11 клас Соболь 2019"Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы