Основні поняття й ключові терміни: Психоактивні речовини. Залежність від психоактивних речовин. Наркотичні речовини. Наркоманія. 

Пригадайте! Який механізм впливу нікотину й етанолу на організм людини?

 Вступна вправа

Зіставте позначені елементи будови синапсу з їхніми назвами, заповніть табличку й отримайте назву хворобливо підвищеного настрою, що є одним із симптомів наркотичного синдрому: 1 – синаптичні міхурці; 2 – передсинаптична мембрана; 3 – йонні канали; 4 – синаптична щілина; 5 – післясинаптична мембрана; 6 – молекули нейромедіаторів; 7 – молеку ли рецепторів.

 

ЗМІСТ 

Який механізм впливу психоактивних речовин? 

Психоактивні речовини (ПАР) – речовини, що викликають звикання та (або) залежність за умов систематичного вживання їх людиною, внаслідок чого змінюється її поведінка. Ця група речовин об’єднує такі категорії, як наркотичні речовини (психоактивні речовини, заборонені законодавством), психотропні речовини (психоактивні речовини, що є лікарськими препаратами) та прекурсори (сполуки, що використовуються під час виробництва психоактивних речовин).

Всі психоактивні речовини характеризуються впливом на діяльність ЦНС людини. Ці сполуки призводять до пригнічення чи збудження нервової діяльності, виникнення галюцинацій. Практично усі ПАР прямо чи опосередковано впливають на «систему винагород» (англ. Reward System) – особливу структуру головного мозку, відповідальну за стимулювання бажань і потягів, задоволення та їхнє позитивне підкріплення.

Основою стимулювальних або пригнічувальних ефектів дії психоактивних речовин є їхня подібність до природних нейромедіаторів та вплив на синапси. Ці речовини діють на передачу нервових імпульсів через синапси різними способами: активація або блокування рецепторів, збільшення або зменшення кількості нейромедіаторів (речовин, що передають нервові сигнали від одного нейрона до іншого через синаптичні щілини), пришвидшення або сповільнення надходження нейромедіаторів у синаптичну щілину, вплив на їх ферментативне руйнування або зворотне поглинання передсинаптичною мембраною. Наприклад, нікотин впливає на ацетилхолінові рецептори, сприяє вивільненню дофамінів, пригнічує дію ферменту (моноамінооксидази), що їх руйнує.

Вживання психоактивних речовин веде до таких негативних проявів поведінки людини, як тютюнокуріння, алкоголізм, токсикоманія, наркотизм, наркоманія. Загальною особливістю цих явищ є звикання та формування фізичної та (або) психічної залежності. Залежність від психоактивних речовин – це комплекс фізіологічних і психічних явищ, за яких вживання речовини починає посідати більш важливе значення в системі цінностей людини, аніж інші форми поведінки, що були раніше важливішими для неї. Основною описовою характеристикою залежності є бажання вживати психоактивні речовини. Згідно з міжнародним класифікатором хвороб МКХ-10 всі види залежності від психоактивних речовин класифікують як «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин».

Отже, психоактивні речовини діють на організм через «систему винагород», змінюючи нервову діяльність дією на проходження імпульсів через синапси, що призводить до звикання й виникнення залежності.

Як формується залежність від наркотичних речовин? 

Наркотичні речовини – це психоактивні сполуки, що: а) справляють специфічну дію на ЦНС (заспокійливу, стимулювальну, галюциногенну); б) здатні спричиняти залежність і становлять серйозну небезпеку для здоров’я; в) їх законодавчо внесено до списку наркотиків. За характером впливу на ЦНС ці речовини поділяють на декілька груп: 1) заспокійливі (депресанти) – це опіати й опіоїди, метадон, барбітурати та ін.; 2) стимулювальні – це кокаїн, похідні ефедріну, амфетаміни та ін.; 3) галюциногенні (фантастики, психоделіки)– канабіс (з коноплі), мескалін (з кактуса лофофора), ЛСД, псилоцібін (з грибів Псілоцібе) тощо. За оцінками ВООЗ, станом на 2016 р. найпоширенішими наркотичними речовинами є канабіс, амфетаміни, кокаїн, опіоїди й психотропні речовини, що не призначені лікарем.

Основними шляхами вживання наркотичних речовин є: а) куріння (конопля, гашиш, опій); б) внутрішньовенне введення (героїн, кокаїн, ефедрон); в) ковтання (канабіс, кодеїн, ЛСД); г) вдихання (кокаїн, героїн).

Серед наркотичних речовин найбільшу небезпеку становлять опіати (алкалоїди маку) та опіоїди (аналоги і синтетичні похідні опіатів). Це морфін, кодеїн, героїн, фентаніл. В англійській мові словом «narcotic» позначають лише ці речовини. Наркотики – хімічні речовини рослинного або синтетичного походження, що спричиняють зміну психічного стану людини, систематичне вживання яких формує залежність від них. Назва «наркотики» походить від грецької назви електричних скатів роду Нарки. Вважають, що термін «наркотик» (гр. наркотикос – те, що призводить до заціпеніння) вперше застосував Гіппократ для опису речовин, що викликають втрату чутливості або параліч.

За сучасними уявленнями, дія опіатів відбувається через стимуляцію ендорфінів (опіатної системи головного мозку), які повністю або частково блокують синапси, що передають інформацію від больових рецепторів. За наркотичної залежності внутрішні процеси обміну речовин стають залежними від речовин, що надходять ззовні, існувати без них організм вже не може. Як наслідок виникає синдром відміни (абстинентний синдром): людина, яка припинила вживання наркотику, відчуває комплекс неприємних, а іноді й болісних відчуттів, що із часом спричиняють смерть. Подібна залежність тягне за собою також синдром толерантності: щоб викликати бажаний психотропний ефект, щоразу потрібно дедалі більше речовини.

Отже, основою залежності від наркотиків є виникнення синдромів відміни й толерантності та формування фізичної й психічної залежності.

У чому полягає негативний вплив наркотиків на здоров’я людини? 

Наркоманія – захворювання, що характеризується непереборним потягом до наркотиків, що викликає в малих дозах ейфорію, у великих – оглушення, наркотичний сон. Іншими словами – це стан отруєння наркотиком, що характеризується психічною і фізичною залежністю від дії цієї речовини. У малих дозах наркотики викликають т. зв. ейфорію – помилкове відчуття веселощів, настрою, приємного заспокоєння. У великих кількостях вони викликають стан вираженого наркотичного сп’яніння, наркотичний сон і навіть гострі отруєння зі смертельним кінцем. Деякі наркотичні речовини можуть викликати ілюзії і галюцинації.

Абсолютно всі наркотики за своєю природою є отрутами, що вражають усі органи, але особливо страждають головний мозок, печінка, серце, легені, нирки й статеві залози. Відбуваються незворотні зміни в будові головного мозку, які спричиняють різні психічні порушення (амнезія, параноя, депресія), призводять до шизофренії і деградації особистості. Наркозалежні страждають через абсцеси і шкірні захворювання (екзема, псоріаз), захворювання вен (тромбофлебіт), руйнування зубів, кісток. У людей, які вживають наркотичні речовини, знижується больовий поріг, і вони не відчувають ознак захворювання, що розвивається. Онкологічні хвороби, туберкульоз, пневмонія, інфаркти, інсульти, ниркова недостатність, цироз печінки, захворювання, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ), – це далеко не повний перелік захворювань, що супроводжують наркоманію. Наркотики страшні зараженням крові й такими серйозними недугами, як СНІД та гепатит В і С. До того ж підвищується вразливість до різних вірусів і інфекцій, що дуже поширені в навколишньому середовищі наркозалежного. У жінок, котрі вживають наркотики під час вагітності, можуть народитися мертві діти або ж діти з дуже серйозними вадами: клишоногістю, відсутністю кінцівок, розщепленим піднебінням, «заячою губою», дефектами внутрішніх органів.

Важливо наголосити і на тих змінах, що відбуваються з особистістю наркозалежного. Проблеми в сім’ї і на роботі, нездатність до розумової діяльності, порушення емоційно-чуттєвої складової психіки, повна байдужість до всього, до життя свого і оточуючих, до їжі, задоволень, небажання що-небудь робити, вчитися, працювати. Страждають пам’ять і зір. Виникають проблеми із законом, адже дози ростуть, а здібностей і бажання працювати немає, люди з наркоманією крадуть, обманюють, йдуть на все заради однієї дози.

Термін життя людини, яка вживає наркотичні речовини, медики оцінюють в 10 – 12 років, проте все частіше в лікувальній практиці спостерігаються випадки, коли від першої проби до смерті минає 6 – 8 місяців.

Отже, наркоманія – це захворювання, що позначається на усіх  складових здоров’я і веде до смерті.

ДІЯЛЬНІСТЬ 

Самостійна робота з таблицею. Причини залежності від  психоактивних речовин 

У медицині прийнято говорити про наявність вродженої схильності до залежності й фізіологічних механізмах взаємодії психоактивних речовин з нейромедіаторами. Психологія розглядає психічні причин виникнення залежності, що пов’язані з особливостями особистості. Соціологія робить акцент на соціальних умовах життя. Заповніть таблицю й сформулюйте висновок про причини виникнення залежності від психоактивних речовин.

Група

Приклади чинників

Фізичні

 

Психологічні

 

Соціальні

 


Біологія + Історія. Опіум й війни 

Людство узнало про психоактивні речовини дуже давно. Майже в усіх відомих цивілізаціях можна знайти згадки про вживання наркотичних речовин. Однак з проблемою наркотичної залежності люди зіткнулися лише у першій половині XVIII ст. Тоді ця проблема перетворилася на першу та другу опіумні війни. Що таке опіум? Чому ці війни назвали опіумними? 

СТАВЛЕННЯ 

Біологія + Хімія. Запобігання наркоманії

Ендорфіни людина отримує природним шляхом від споживання певних продуктів (перець чилі, гіркий шоколад), прослуховування музики, зокрема класичної, сміху, від зайняття такими видами спорту, що пов’язані з тривалим навантаженням (теніс, біг, плавання), під час зосередження на приємних думках, емоціях, улюблених видах діяльності тощо. Що таке ендорфіни з погляду хімії? Застосуйте ці знання й створіть пам’ятку «Про формування життєвих навичок, що запобігають наркоманії».

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Завдання для самоконтролю

1 – 6

1. Що таке психоактивні речовини? 2. Що таке залежність від психоактивних речовин? 3. Що таке наркотичні речовини? 4. Назвіть основні групи наркотичних речовин. 5. Що таке наркоманія? 6. Наведіть приклади захворювань, що супроводжують наркоманію.

7 – 9

7. Який механізм впливу психоактивних речовин? 8. Як формується залежність від наркотичних речовин? 9. У чому полягає негативний вплив наркотиків на здоров’я людини?

10 – 12

10. Яке значення життєвих навичок у запобіганні наркоманії?


Матеріал до підручника "Біологія і екологія 11 клас Соболь 2019"Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы