СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПРИРОДИ Й СУСПІЛЬСТВА (англ. sustainable development) – розвиток суспільства, за якого економічне зростання, матеріальне виробництво і споживання відбуваються в межах, що визначаються властивістю екосистем до самовідновлення. Сталий розвиток полягає в збалансованому розвитку економічного, соціального та екологічного компонентів.

РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ – сфера діяльності й уся сукупність засобів, що застосовує суспільство задля вивчення, освоєння, використання, відновлення, поліпшення й охорони довкілля та природних ресурсів.

Прикладними галузями знань, основою для розумного використання ресурсів довкілля, його охорони та забезпечення умов сталого розвитку суспільства є середовищезнавство (інвайронментологія) й охорона довкілля (інвайронменталістика).

СЕРЕДОВИЩЕЗНАВСТВО. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Глобальні екологічні проблеми 

1. Зміни глобального клімату

2. Стихійні лиха (пожежі, цунамі, урагани)

3. Забруднення довкілля

4. Деградація ґрунтів

5. Скорочення обсягів чистої води

6. Загроза продовольчій безпеці

7. Скорочення біорізноманіття

Види забруднення довкілля За природою полютантів 

1. Механічне

2. Фізичне

3. Хімічне

4. Біологічне

За компонентами біосфери 

1. Забруднення атмосферного повітря

2. Забруднення водойм

3. Забруднення ґрунтів

4. Забруднення екосистем

Стратегічні документи охорони довкілля 

Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на  період до 2030 року» (проект)

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

Закон України «Про питну воду, питне водопостачання»

Закон України «Про охорону земель»

Концепція реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року

Концепція Загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на 2005 – 2025 роки

Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року

Національний план дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням

Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року (проект)

Джерела забруднення довкілля 

Хімічна промисловість,  металургія, сільське господарство, енергетика, транспорт

Наслідки забруднення атмо сферного повітря 

Озонові діри. Парниковий ефект. Смог. Кислотні опади

Наслідки забруднення водойм 

Проблема стічних вод і промислових викидів. Евтрофікація водойм. Цвітіння води. Нафтове забруднення. Дефіцит водних ресурсів. Танення льодовиків

Наслідки забруднення ґрунтів 

Зменшення площі земельних ресурсів. Деградація ґрунтів

Міжнародні природоохоронні організації

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки, культури (ЮНЕСКО)

Міжнародний союз охорони природи і природних ресурсів (МСОП)

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ)

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО)

Наслідки впливу на біорізноманіття 

Проблеми акліматизації та реакліматизації видів. Поширення алергенних рослин-бур’янів. Масові епідемії. Зникнення видів


Матеріал до підручника "Біологія і екологія 11 клас Соболь 2019"Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы