Художні особливості давньогрецької літератури

 

Художні особливості давньогрецької літератури

 • Греки ніколи не відходили від божественної тематики, але навіть богів зображували як реальних людей у земному житті.
 • Музичність (аеди виконували власні твори під супровід ліри, а рапсоди – чужі)
 • Своєрідний віршовий розмір – гекзаметр (5 дактилів і 1 хорей)

Жанри давньогрецької літератури

 • Епічна поема (Гомер «Іліада», «Одісея»)
 • Лірика (Тіртей, Анакреонт, Сапфо)
 • Трагедія (Есхіл, Софокл, Еврипід)
 • Комедія (Аристофан)
 • Роман (Лонг)
 • Філософська (Аристотель, Платон, Діоген, Сократ) та історична (Геродот) проза

Антична література стала основою для європейських літератур, для розвитку всієї європейської культури та мистецтва. Створивши самобутню культуру, піднявши мистецтво на небувалу висоту греки, а за ними римляни завоювали собі першість серед народів давнини.

Причини популярності античної літератури

 • Увага до людини, її внутрішнього світу та того, що її оточує.
 • Гомерівський епос “Іліада” та “Одіссея”
 • Тонкий психологізм
 • Гуманістичний пафос, співчуття людському горю і засудження війни.
 • Еллінська література є глибоко філософічною (Сократ й Платон, Геракліт й Піфагор, Епікур й Демокріт, Діоген й Арістотель)
 • Розмаїта проблематика.
 • Давньогрецька та латинська мови були мовами міжнаціонального спілкування.

Головна заслуга античного мистецтва – створення ідеалу людини, хоч і в обмеженій статичній формі, є історичною заслугою античної думки та античного мистецтва.


Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы