Сонет 66 Шекспір аналіз

 

Сонет 66 Шекспіра аналіз – тема, ідея, характеристика

Вільям Шекспір Сонет 66 аналіз

Сонет складається лише з двох речень. Мова ведеться від першої особи. У монолозі ліричного героя висловлено протест проти несправедливого життя в соціумі, де все йде шкереберть. Соціальні, етичні, естетичні та філософські проблеми розкриваються через антитезу (зло — добро, істина — дурниця, честь — бруд, розкіш — злидні). Художній світ зображено жахливим, туг немає місця мистецтву, красі й істині. Від такого хаосу в суспільстві ліричний герой бажає знайти забуття в смерті. Він самотній, глибоко страждає, але при тому не перестає мислити й відчувати серцем. Автор протиставляє мислячу особистість (англ, займенник І (я) світові, що потерпає від зла.

Анафора (повтор початку) у десяти рядках сонета посилює безкінечну трагедію й журливий настрій. Сонет має певне обрамлення, перше та друге речення розпочинаються зі слова стомившись (англ. Tired).

Композиційно сонет складається із зав’язки (яка є тезою про життєві прикрощі, що унеможливлюють бажання жити) і розв’язки (яка є антитезою, бо, всупереч негараздам, зажди є світлий вихід із будь-якої ситуації). Ліричний герой доходить позитивного висновку: якщо він кохає, то мусить мати сили жити.

Темапротест проти несправедливого життя в соціумі
Ідеяпротиставлення мислячої особистості світові, що потерпає від зла
Ліричний геройсамотній, дуже страждає, але не перестає мислити і відчувати серцем
Художні засобиантитеза (зло – добро, істина – дурниця), анафора ( повторення і), мова ведеться від першої особи, вірш складається з двох речень

 


Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы