Обладнання свинарників та санітарно-гігієнічні вимоги до приміщень

 

Свиней в приміщенні утримують у групових або індивідуальних станках. Кнурів-плідників, маток другої половини поросності, підсисних маток з поросятами до 45 – 60-денного віку утримують індивідуально. Холостих маток, маток після запліднення до встановлення фактичної поросності – в індивідуальних або групових станках (рис. 2.11). Маток, поросність яких визначена, відлучених поросят і молодняк на відгодівлі утримують у групових станках. Розмір груп для відлучених поросят та свиней на відгодівлі повинна становити 10-25 голів. При цьому необхідно враховувати, що збільшення розмірів груп при всіх інших рівних умовах знижує продуктивність свиней.

Станки для утримання холостих маток

Рис. 2.11. Станки для утримання холостих маток

Однак датські фахівці вважають, що, чим більше група, що міститься в одному станку (наприклад, 55 -65 голів), тим менше "рангових" бійок і стресових ситуацій, і успішніше проходить відгодівля. При груповому утриманні тварини повинні мати можливість вільно підходити до годівниць.

Свиней на відгодівлі і поросят на дорощуванні як правило годують вволю. Відповідно годівниці повинні бути сконструйовані так, щоб корм міг постійно автоматично надходити в них по мірі його поїдання. Оптимально, щоб одна годівниця на відгодівлі та дорощуванні обслуговувала не менше 60 свиней. Це знижує витрати на установку всієї системи годівлі. Площа, відведена під годівниці, в норму площі станка не входить.

Ширина кормових, кормо-гнойових, поздовжніх та поперечних проходів у свинарниках встановлюється згідно габаритів обладнання, не менше 1,2 м, а службових проходів не менше – 1 м.

Годівниці виготовляються з пофарбованого металу, нержавіючої сталі, пластмаси або композитних матеріалів. Вони повинні бути легко доступними для тварин, але не давати можливості заступати в них; зручними для поїдання корму, який при цьому не повинен залежуватися і налипати на стінки. Крім того, необхідно, щоб годівниці перешкоджали розсипанню корму свинями. Якщо для поросят на дорощуванні міцність матеріалу годівниці не дуже важлива, то свині на відгодівлі швидко з'їдають пластмасові деталі. Тому для них, в основному, використовують годівниці з металу і композитних матеріалів, які за міцністю, не поступаються граніту.

На відміну від годівниць традиційної прямокутної форми з одним або двома кормовими місцями біля годівниць круглої форми можна нагодувати до 70 тварин. До того ж втрати сипучого корму знижуються до 0,5 – 1 %, а гранульованого – практично до нуля. Огорожа годівниці не дозволяє тваринам заступати в неї. Свиня обертає носом пелюстки ротора, приводячи в рух ворушилки в пластиковому "Хоппері", розташованому зверху годівниці. Корм висипається в тарілку порціями, розрахованими на негайне поїдання. Годівниці такої конструкції мають три модифікації, які відповідають різним статево-віковими групами, в тому числі для груп дорощування (до 25 кг) і груп відгодівлі (до 120 кг).

Годівниці всіх провідних виробників обладнуються ніпельними чи чашковими напувалками. З їх допомогою свині можуть самостійно визначати, корм якої консистенції споживати. Важливе значення має конструкція і розташування такої напувалки в годівниці. Ніпельна напувалка, розташована за типом дачного рукомийника над годівницею, а також горизонтально закріплена в годівниці безпосередньо над кормом, дає можливість свиням гратись, напускаючи води в годівницю. Це сприяє порушенню санітарно-гігієнічних норм. Сильно розведений водою кормовий "суп" закисає, а очищати тарілку доводиться вручну. Розміщення ніпельної напувалки під кутом 45 0 і на технологічній висоті над тарілкою, наприклад 45 і 65 см, дає можливість уникнути погіршення санітарної безпеки на фермі. А наявність в годівниці дренажних отворів дозволяє постійно тримати її сухою.

Підлоги у станках для утримання свиней повинні бути міцними, неслизькими, малотеплопровідними, водонепроникними, стійкими проти впливу стічної рідини і дезінфекційних розчинів. Ухил підлоги в зоні лігва станків у сторону гнойового каналу повинен бути 5 %. На бетонних підлогах необхідно застосовувати підстилку.

При утриманні підсисних свиноматок з поросятами бажано використовувати підстилку з розрахунку 1,4 – 1,5 кг на голову в день тирси чи подрібненої соломи. У Данії всі свинарські ферми обладнані гратчастими підлогами (рис. 2.12).

Утримання свиней на гратчастій підлозі

Рис. 2.12. Утримання свиней на гратчастій підлозі

Гній проходить крізь щілини підлоги, потрапляє в накопичувальний канал і видаляється звідти, різними системами гноєвидалення. Таким чином, поверхня підлог залишається відносно чистою, що скорочує час фермера на миття та дезінфекцію, а також значною мірою знижує можливу захворюваність поросят.

Згідно відомчих норм ВНТП-АПК-02.05 при обладнанні у станках щілинної підлоги для свиней ширина планок повинна бути:

  • • для відлучених поросят, ремонтного та відгодівельного молодняку – 44 – 45 мм;
  • • для кнурів і свиноматок – 70 мм.

Ширина щілин між планками – відповідно 22 і 26 мм. Щілинні підлоги слід розташовувати при годівлі сухими кормами в задній частині станка, вологими сумішами і рідкими кормами – в передній частині вздовж лінії годівниць з відхиленням від них не менше 40 см.

Гратчаста частина огорожі станків для підсисних маток виконується з просвітами 4-5 см. Огородження станків з трьох сторін роблять суцільним.

Перегородки між суміжними груповими станками в зоні лігва роблять суцільними, в зоні дефекації – гратчастими, з вертикальним розташуванням планок. Лігво переходить в зону дефекації з уступом висотою 50 – 70 мм.

Фронт годівлі у станках визначають із співвідношення тварина: місце годівлі (1 : 1).

Соскові напувалки встановлюють для поросят-сисунів на висоті 25 см, відлучених поросят – 40 см, молодняку на відгодівлі – 65 см і для дорослого поголів'я – 75 – 80 см від підлоги. У станках для відлучених поросят під напувалкою необхідно робити поріжок висотою 20 – 25 см. Вода для напування поросят-сисунів і відлучених поросят повинна мати температуру 16-20 °С. Температура води для напування повновікових груп свиней в холодний період року повинна становити 10-16 °С, в теплий період – не нормується. Перерва в подачі води для напування не більше 4-х годин. Утворення конденсату на стінах і стелі не допускається.

Вентиляція свинарників. Може бути рекомендована подача свіжого повітря в приміщення в кількості 30 м7год. на 1 ц живої маси свиней в холодний період року, в перехідний – 45 м3/год. і в теплий період – 60 м3/год. Допускається при техніко-економічному обґрунтуванні в приміщеннях для відгодівлі свиней в найхолодніший період року подача свіжого повітря в кількості, необхідній для видалення надлишків вологи і тепла при короткочасному зниженні технологічної норми повітрообміну.

Рівень звуку в приміщеннях від опалювально-вентиляційного обладнання під час його роботи не повинен перевищувати 70 ДБ по шкалі "А" стандартного шумоміру.

Залежно від віку та виробничого призначення свиням забезпечують різний світловий режим. Для поголів'я, призначеного на відтворення стада, освітленість повинна в 2,5 рази перевищувати освітленість приміщень для поголів'я на відгодівлі. Якщо для перших відношення площі вікон до площі підлоги складає 1 : 10, то для других – 1 : 30. Інтенсивність штучного освітлення складає 6 і 1 Вт/м2 відповідно.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы