Застосування мікродобрив

 

Застосування мікродобрив є невід'ємною складовою сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур.

Роль мікроелементів у живленні рослин різнопланова. Вони входять до складу ферментів і вітамінів, що синтезуються рослинами, беруть участь у майже всіх фізіологічних процесах. Завдяки їм рослини більш активно поглинають поживні речовини з ґрунту, в тому числі із малодоступних форм, підвищують стійкість до несприятливих погодних умов, ряду бактеріальних і грибкових хвороб, запобігають фізіологічній депресії. У формуванні високих і повноцінних урожаїв вони відіграють не менш важливу роль, аніж основні елементи мінерального живлення – азот, фосфор, калій, кальцій, сірка та магній.

Різні культури мають різні потреби в окремих мікроелементах. Наприклад, зернові культури відчувають найбільшу потребу у міді та марганці, кукурудза – у цинку, цукровий буряк – у борі, соняшник добре реагує на внесення бору і міді, ріпак – на бор і марганець. Тому, співвідношення мікроелементів повинно бути збалансованим відповідно до потреб культур з урахуванням особливостей вмісту доступних форм мікроелементів в орному шарі ґрунту. Особливо зростає їх роль за умови застосування високих норм NPK при вирощуванні культур за інтенсивними технологіями.

Ще донедавна мікроелементи застосовували в так званій сольовій формі, тобто у вигляді неорганічний солей металів, що мають цілий ряд недоліків (токсичність, шкідливість для ґрунту, засвоєння рослинами лише на 20-30 %). В теперішній час на зміну солям прийшли хелати мікроелементів – складні органічні комплексні сполуки, які забезпечують високий рівень засвоєння елементів живлення (на 90-9 5 %), швидку ліквідацію дефіциту мікроелементів в період вегетації, зменшення норми внесення мікроелементів, і відповідно підвищення рівня рентабельності рослинницької продукції.

Існує декілька форм хелатів на основі яких виробляються мікродобрива: ЕДТА, ДТПА, ДБТА, ЕДДА, ОЕДФ, НТФ. Найбільш поширеною формою є ЕДТА.

Еколист (фірма "Екоріоп", Польща) – відома марка висококонцентрованих позакореневих добрив, які містять у своєму складі збалансований набір макро- та мікроелементів на основі хелатизуючого комплексу “Хелацид” (етилендіамінтетраоцтова кислота в поєднанні із органічними кислотами). Завдяки цій формулі елементи живлення швидко і безпечно проникають через клітини листків, що дозволяє досить оперативно реагувати та попереджувати виникнення дефіциту мікроелементів при раптовому погіршенні погодних умов, під час сильних і затяжних стресів, коли затримуються ростові процеси і погіршується здатність кореневої системи поглинати поживні речовини з ґрунту. Застосовуються добрива для позакореневого підживлення всіх польових культур, а також плодових насаджень, виноградників, овочів у закритому і відкритому ґрунті, квітів та ін. Поєднуються в одній баковій суміші із КАС, карбамідом, регуляторами росту та засобами захисту рослин.

За елементарним складом добрива Еколист можна поділити на 4 групи:

Перша група (Стандарт, Зернові, Ріпак, Картопля, Сад, Полуниця) – містить в 1 л від 15 до 40 г мікроелементів, 112-135 г азоту, 65-72 г калію та 28-59 г магнію. Застосовуються відповідно на зернових культурах, ріпаку, картоплі, садах тощо. Одноразова норма внесення добрив складає від 3 до 5 л/га.

Друга група (Макро 12-4-7, Макро 6-12-7; РК –1, Макро 35 + Mg, Кальцієвий) – це висококонцентровані добрива з високим вмістом легкозасвоюваного азоту, фосфору, калію та кальцію.

Містять у своєму складі 150-335 г/л азоту, 50-146 г фосфору, 85- 250 г калію, 37-45 г магнію та мікроелементи. Застосовуються на різних культурах, які вирощуються на ґрунтах із низьким вмістом органічної речовини та мінімальною системою ґрунтового живлення. Одноразова норма внесення добрив – 3-10 л/га.

Третя група (Мікро У, Мікро 3, Мікро РБ, Мікро К, Мікро Ка) – це висококонцентровані добрива з високим вмістом легкодоступних мікроелементів (понад 45 г/л), магнію (64 г/л) та сірки (55 г/л) для позакореневого підживлення всіх сільськогосподарських культур та плодових насаджень. Рекомендуються для застосування на посівах, які вирощуються за інтенсивними технологіями, на високих фонах мінеральних добрив. Рекомендована норма внесення – 1-3 л/га.

Четверта група (Моно Бор, Моно Цинк, Моно Марганець, Моно Мідь) – містить у своєму складі один профілюючий мікроелемент (від 75 до 165 г/л), а також азот і сірку. Рекомендуються застосовувати на культурах, які чутливі до нестачі того чи іншого мікроелементу, особливо при вирощуванні їх за інтенсивними технологіями. Одноразова норма внесення – 1-2 л/га.

При застосуванні позакореневих добрив Еколист приріст врожаю складає: для зернових колосових культур – 0,5-1,4 т/га; кукурудзи – 0,8-1,5 т/га; цукрових буряків – 4,5-7,0 т/га; соняшнику – 0,4-0,6 т/га; ріпаку озимого – 0,4-0,6 т/га, сої – 0,3-0,4 т/га. Поряд з цим підвищується якість одержаної продукції.

“Реаком” – це хелатне мікродобриво, яке використовується для передпосівної обробки насіння та позакореневого підживлення рослин.

Застосування для передпосівної обробки забезпечує гарний старт рослин, підсилює енергетичний потенціал насіння. При наступному позакореневому внесенні препарату на рослину в період вегетації, мікроелементи, потрапляючи на поверхню листка, легко проникають у його тканину і включаються в біохімічні реакції обміну. Цей прийом є особливо важливим у період формування репродуктивних органів, тому що прямо пов'язаний із підвищенням рівня урожайності та якості продукції.

Також слід зазначити, що механізм підвищення засухо- та морозостійкості рослин розглядається як наслідок процесів, які проходять під впливом мікроелементів. Мікроелементи сприяють збільшенню зв'язаної води, підвищують вологоутримуючу здатність листків, завдяки чому рослина краще переносить засуху та холод. Тому, за несприятливих погодних умов мікродобрива не тільки збільшують врожайність, а навіть здатні його врятувати.

Про економічну ефективність застосування хелатних мікродобрив свідчать виробничі досліди проведені в ряді господарств України. Зокрема, у Черкаській області в господарстві “Красногірське” с. Антипівка при підживленні озимої пшениці препаратом “Реаком – Р -Зерно” у фазі кущіння (5 л/га) приріст урожаю порівняно із контролем склав 0,7 т/га.

У Дніпропетровській області в умовах господарства “Дружба- Казначеївка” позакореневе підживлення посівів ячменю добривом ”Реаком-Р-Зерно” збільшило урожайність зерна на 0,5 т/га (на контрольній ділянці – 2,8-2,9 т/га, на обробленій – 3,4-3,5 т/га). Крім цього встановлено, що на ділянках, де вносився препарат краще розвивалися колоски. При цьому, кількість зерен у колосі на контрольній ділянці становила 12-15, а на обробленій –17-20 зерен.

В посушливих умовах 2007 року застосування Реакому на озимій пшениці у господарстві “Рубін”, що на Вінниччині сприяло підвищенню посухостійкості рослин. В результаті чого було отримано прибавку врожаю зерна на рівні 1,0 т/га з підвищеними якісними показниками.

Позакореневе підживлення посівів ріпаку ярого препаратом ”Реастим-Рапс” перед цвітінням у ДП “Іскра” (Черкаська обл.) сприяло зростанню рівня урожаю насіння на 1,0 т/га та відповідно збільшенню виходу олії. На соняшнику у господарстві “Райсількомунгосп” (Запорізька обл.) застосування мікродобрива ”Реаком-Р-соняшник” збільшило урожайність насіння соняшнику на 0,4-0,5 т/га.

Нутріванти плюс. Мікродобрива виготовляються міжнародним концерном "ICL Fertilizers". Основною складовою "Нутрівантів Плюс" є повністю водорозчинний монокалійфосфат (КН2РО4), який не містить шкідливих і токсичних рослинам сполук, а також прилипач "Фертівант". Існує 12 марок Нутрівантів плюс: зерновий, пивоварний ячмінь, олійний, кукурудза, рис, картопля, цукрові буряки та ін.. Залежно від марки добрива у їх складі міститься 6-19 % азоту, 5-46 % фосфору, 5-37 % калію та мікроелементи.

Позакореневе підживлення добривами "Нутрівант Плюс" забезпечує:

 • – швидке надходження до клітини рослин доступних форм біогенних елементів та усунення їх дефіциту, особливо на нейтральних, лужних та карбонатних ґрунтах;
 • – поліпшення стійкості культур до стресів та різного роду хвороб;
 • – підвищення врожайності на 12-15 % та отримання поліпшеної якості товарної продукції сільськогосподарських культур.

Вуксал – мікродобриво виробництва німецької компанії "Аглюкон". Це висококонцентрована суспензія з унікальною формуляцією і принципом дії, за рахунок вмісту хелатизованих (EDTA) мікроелементів. Вона стійка до змиття та випаровування, рівномірно проникає у рослину та має ефект реактивації (навіть після висихання відносна вологість атмосфери забезпечує реактивацію в'язкого осаду), запобігає утворенню нерозчинних сольових сполук і випадання в осад. На ринку України представлено 9 видів мікродобрив Вуксал, які характеризуються різними формуляціями (Вуксал Комбі Б, Вуксал Мікроплант, Вуксал Макромікс, Вуксал Борон та ін.). Головними їх перевагами є:

 • – буферність (незалежно від того, кислим чи лужним був робочий розчин перед обробкою, додавання Вуксалу робить його близьким до нейтрального);
 • – хелатна форма мікроелементів (завдяки чому іони не випадають в осад, як це має місце з мікродобривами, які не мають EDTA – кислот);
 • – прилипальна здатність (підвищується коефіцієнт корисної дії внесених сумісно засобів захисту рослин);
 • – поєднання в одній баковій суміші майже зі всіма засобами захисту рослин та карбамідом (це дає змогу здешевлювати вартість внесення Вуксалу до мінімуму);
 • – оптимальна концентрація мікроелементів для виведення рослин зі стресового стану.

Басфоліари (АДОБ). Добрива розроблені компанією БАСФ (Німеччина) виробляються ВКП "АДОБ" (Польща). Це – рідкі добрива, що не потребують зусиль для приготування робочого розчину (на відміну від порошків) та містять у своєму складі унікальні поверхнево-активні речовини (ПАВ). Використовуються для позакореневого підживлення рослин з метою компенсації нестачі мікроелементів. Характеризуються вдало підібраним складом мікроелементів у відповідності до потреби різних груп культур. Хелатизовані за допомогою ІДХА, що біологічно розкладається в грунті за 28 днів.

Норма внесення Басфоліарів (Басфоліар 36 Екстра, Басфоліар 12-4-6+8, Басфоліар 34) за сезон може складати від 6 до 12 л/га. При цьому добрива вносяться порціями по 3-4 л/га за 2-3 обробітки.

Мікродобрива АДОБ (АДОБ зернові, ріпак, кукурудза, цукровий буряк та ін..) застосовуються у критичні періоди росту і розвитку рослин з одноразовою нормою внесення 2-4 кг/га.

Поряд з цим, компанія "АДОБ" виробляє серію добрив СОЛЮ™, зокрема Солю Ъл (цинк), Мп (марганець), Бе (залізо), В (Бор), Mg (магній), Си (Мідь), Мо (молібден). Завдяки наявності у складі СОЛЮ™ поверхнево-активних речовин та прилипачів, вони ідеально поєднуються із засобами захисту рослин. Одноразова норма внесення добрив залежно від виду культури складає 1-3 л/га.

Розасоль – мікродобрива бельгійської компанії "Розьє" Rosasol. Це універсальні порошкоподібні водорозчинні мінеральні добрива, які містять азот, фосфор, калій (NPK), сірку (S2O3) і магній (МgO), а також мікроелементи: бор (В), залізо (Fe), мідь (Си), марганець (Мn), цинк (Zn) з низьким вмістом хлору, що найкраще відповідає потребі рослин. Використовуються для позакореневого підживлення посівів сільськогосподарських культур з нормою внесення 2,5-4 кг/га.

Торфовіт Б (гумат калію) – високоефективне і технологічне (безбапастне) гумінове добриво з мікроелементами в хелатній формі із властивостями стимулятора росту і антистресанта. Його властивість проявляється на всіх основних сільськогосподарських культурах.

Гумінові речовини складають специфічну групу високо- молекулярних сполук, що утворюються в процесі розкладання органічних залишків рослинних і тваринних тканин у грунті шляхом синтезу їх продуктів розкладу та гниття, тобто в процесі гуміфікації.

На разі гумінові препарати (гумати) широко застосовуються у сільському господарстві. Гуматам характерні всі позитивні властивості грунтових гумусових речовин як біополімерів: висока ємкість катіонного і аніонного обміну, хелатоутворююча здатність, здатність стимулювати захисні функції, ріст і розвиток рослин, взаємодія з грунтовими ферментами, вітамінами та іншими речовинами. Сировиною дня виробництва гумінових препаратів є буре вугілля, торф, сапропель та інші речовини. Внаслідок повної розчинності в воді, гумат легко доступний рослинам і проявляє високу біологічну активність навіть у малих дозах.

Застосування гумату направлене на: 1) збільшення урожайності сільськогосподарських культур (в залежності від культури і агротехніки на 10-25 %); 2) підвищення якості продукції (клейковини у пшениці, цукристості у цукрових буряків, вітаміну С в овочах, цукру в винограді та плодових культурах); 3) підвищення імунітету у рослин;

4) підвищення морозо- і посухостійкості рослин, в основному за рахунок збільшення кореневої системи рослин; 5) підвищення ефективності обробок насіннєвого матеріалу протравниками (підвищується польова схожість насіння, підсилюється пригнічення патогенів); 6) стимулювання росту і розвитку рослин, процесу фотосинтезу та зняття стресу при комплексних обробках складними баковими сумішами.

Властивості та функції:

 • 1. Акумулятивна функція полягає в нагромадженні хімічних елементів і енергії, що необхідні живим організмам. У складі гумінових речовин міститься від 30 до 45 % С, 40-45 % Н, 0,3-1,8 N. 14-16 % О (атомарні величини), а також сірка, фосфор, багато металічних катіонів, в тому числі мікроелементи. Гумінові речовини віддають живим організмам необхідні їм елементи живлення поступово, в міру їх потреби, зберігаючи тим самим необхідний запас елементів.
 • 2. Протекторна функція полягає в здатності гумінових речовин зв'язувати в малорухомі або важкодисоціюючі сполуки токсичні і радіоактивні елементи. А також сполуки, що негативно впливають на екологічну ситуацію в природі, в тому числі вони можуть інкорпорірувати деякі пестициди, вуглеводи, феноли. Захисна функція гумінових речовин досить велика, і дає змогу багатим ними грунтам повністю попереджувати надходження в ґрунтові води іонів свинцю та інших речовин.
 • 3. Регуляторна функція об'єднує багато різних явищ та процесів і відноситься до ґрунтів, вод та інших природних тіл. У регуляторній функції виділяють такі складові: 1) регулювання реакції іонного обміну між твердими і рідкими фазами; 2) вплив на кислотно- лужні і окислювально-відновлювальні режими; 3) регулювання умов живлення живих організмів шляхом зміни розчинності мінеральних компонентів.
 • 4. Фізіологічна функція проявляється в підтримці сприятливих фізико-хімічних умов: морозостійкості, стійкості до зміни водного режиму. В гуматах присутні як мікро- так і макроелементи. Найбільший відсоток мікроелементів (близько 20 % від ваги гумату) припадає на натрій або калій, що залежить від катіона гідроокису, який використовується в технології.

Гумат можна поєднувати з мінеральними добривами для покращання основних функціональних властивостей добрив (пильність і злежуваність). Такий агроприйом дає можливість, як знизити загальні затрати на внесення добрив, так і підвищити ефективність використання основних елементів мінерального живлення. Відбувається це завдяки інтенсифікації звичайних механізмів виносу поживних речовин рослинами, підвищення мікробіологічної активності грунту і переходу малодоступних форм азоту, фосфору і калію в легкодоступні для рослин форми.

Гумат можна поєднувати із засобами захисту рослин. Ефективність пестицидів обумовлена їх активністю проти хвороб, бур'янів і шкідників. У той же час більшість пестицидів, через свою токсичну дію, здатні істотно знижувати урожай основної культури, яку вони захищають. Невілювати даний ефект здатні речовини, що володіють антистресовими властивостями. Найбільш ефективна обробка насіння одночасно із протравниками на зернових і зернобобових культурах. Гумат підвищує ефективність пригнічення фітопатогенів, у залежності від рівня зараження посівного матеріалу на 20-50%. Застосування гумату одночасно із засобами захисту рослин дає змогу зняти стрес у оброблених пестицидами рослин, що особливо помітно при використанні токсичних пестицидів або складних бакових сумішей декількох препаратів. Найбільш дієво ці властивості проявляються на таких культурах як: цукровий буряк, льон, зернові культури.

Завдяки своїй біологічній активності гумат сприяє росту і розвитку ряду груп мікроорганізмів (Pseudomonas гаупсин), Tricoderma lignorum (триходермін), Bacillus, Azomonas, Agrobacterium, Flavobacterium, Arthrobacter) особливо ефективно гумат поєднується із азотфіксуючими бактеріями (симбіотичними і вільно живучими). В незначних концентраціях гумат стимулює ріст і розвиток бактерій покращує характеристики зберігання і транспортування мікробіологічних препаратів. При високих концентраціях гумат може виступати інгібітором для певного роду бактерій або консервантів.

Широкого поширення сьогодні набувають рідкі комплексні добрива на органічній основі, такі як віталист, мікрокати, райкаги, амінокат та інші.

Віталист – це рідке комплексне органо-мінеральне добриво (4 класу токсичності), має фунгіцидні властивості та макро- і мікроелементи які знаходяться в доступній для рослин фізіологічній формі.

Віталист містить: 1) амонійний азот, фосфор, калій, мідь, бор, молібден; 2) антистресові речовини; 3) стимулятори росіу з фітогормональною активністю; 4) гумінові і фульвокислоти.

Під час обробки насіння його можна застосовувати разом із протруйником, при цьому витрата протруйника зменшується на 20 %.

“Віталист” стимулює реалізацію генетичного потенціалу гібриду (сорту) ріпаку (приріст врожаю насіння ріпаку 0,3-0,5 т/га), прискорює всі фази розвитку на 10-14 днів, у тому числі схожість на 3-4 дні, активізує процес фотосинтезу, підвищує вихід олії на 4 %. Норма витрати препарату на ріпаку 15 л/т.

Мікрокати, райкати, амінокат 30, келькати – серія добрив компанії "Atlantica" (Іспанія) на основі біогенних елементів, амінокислот, вітамінів, фітогормонів, полісахаридів рослинного походження, водоростей, гумінових та фульвокислот.

Мікрокати – рідкі добрива, до складу яких входять макро-, мезо- та мікроелементи, а також вільні амінокислоти, полісахариди та органічні кислоти. Призначені для позакореневого листкового підживлення сільськогосподарських культур з метою забезпечення фізіологічних потреб культур біогенними елементами живлення, завчасного усунення їх дефіциту, стимулювання біохімічних процесів та підвищення стійкості рослин до стресів.

Райкати – лінія рідких мікродобрив, які застосовуються позакоренево для стимулювання розвитку кореневої системи, вегетативних органів рослин та дозрівання плодів. До їх складу входять у збалансованому співвідношенні макро-, мезо- та мікроелементи, амінокислоти, полісахариди, ростові речовини цитокініни, комплекс вітамінів та морські водорості. Добрива також рекомендуються застосовувати в системах крапельного поливу (фертигація), гідропоніки відкритого та закритого грунту.

Амінокат 30 – рідке добриво-антистресант з біостимулюючим ефектом, яке застосовується для позакореневого внесення на польових, овочевих, плодових та декоративних культурах. Містить:

Код1

Опис

 

12

Два справжніх листки, пар листків або кільчаток розгорнулись

 

13

Три справжніх листки, пар листків або кільчаток розгорнулись

 

1...

Стадії тривають до...

 

19

Дев'ять або більше справжніх листків, пар листків або кільчаток розгорнулись

 

МАКРОСТАДІЯ РОСТУ 2: ФОРМУВАННЯ БІЧНИХ ПАГОНІВ/КУ ЩІН НЯ

 

21

Видимий 1-й бічний пагін

 

G

Видимий 1-й бічний пагін кущення

 

22

Видно два бічних пагони

 

G

Видно два бічних пагони кущення

 

23

Видно три бічних пагони

 

G

Видно три бічних пагони кущення

 

2...

Стадії тривають до...

 

29

9 або більше бічних пагонів

 

G

9 або більше бічних пагонів кущення

 

МАКРОСТАДІЯ РОСТУ 3: ПОДОВЖЕННЯ СТЕБЛА АБО РІСТ РОЗЕТКИ, РОЗВИТОК ПАГОНА (ГОЛОВНИЙ ПАГІН)

 

31

10% стебел (розеток) досягли кінцевої довжини (діаметра)

 

G

Видимий один вузол

 

32

20% стебел (розеток) досягли кінцевої довжини (діаметра)

 

G

Видимих два вузли

 

33

30% стебел (розеток) досягли кінцевої довжини (діаметра)

 

G

Видимих три вузли

 

3...

Стадії тривають до...

 

39

Стебло досягло максимальної довжини, розетка – діаметра

 

G

9 або більше вузлів

 

МАКРОСТАДІЯ РОСТУ 4: РОЗВИТОК ПРИДАТНИХ ДО ЗБИРАННЯ ВЕГЕТАТИВНИХ ЧАСТИН РОСЛИН АБО ОРГАНІВ РОЗМНОЖЕННЯ/ПОШИРЕННЯ (ГОЛОВНИЙ ПАГІН)

 

40

Початок розвитку придатних до збирання вегетативних частин рослин або органів розмноження

 

41 G

Поява пластинки прапорцевого листка

 

43

30% рослин, вегетативних частин або органів розмноження, придатні до збирання, досягли кінцевого розміру

 

G

Піхва прапорцевого листка щойно набубнявіла

 

45

50% рослин, вегетативних частин або органів розмноження, придатні до збирання, досягли кінцевого розміру

 

G

Піхва прапорцевого листка набубнявіла

47

70% рослин, вегетативних частин або органів розмноження, придатні до збирання, досягли кінцевого розміру

G

Піхва прапорцевого листка розкрилась

49

Вегетативні частини або органи розмноження, придатні до збирання, досягли кінцевого розміру

G

Видно перші остюки

МАКРОСТАДІЯ РОСТУ 5: ПОЯВА СУЦВІТТЯ (ГОЛОВНИЙ ПАГІН)/ КОЛОСІННЯ

51

Видно суцвіття або квіткові бруньки

G

Початок колосіння

55

Видно перші окремі квітки (ще закриті)

G

Видно половину суцвіть (середина колосіння)

59

Видно перші квіткові пелюстки (у пелюсткових форм)

G

Видно повністю розвинені суцвіття (кінець колосіння)

МАКРОСТАДІЯ РОСТУ 6: ЦВІТІННЯ (ГОЛОВНИЙ ПАГІН)

60

Перші квітки відкриті (поодинокі)

61

Початок цвітіння: 10% квіток відкрито

62

20% квіток відкрито

63

30% квіток відкрито

64

40% квіток відкрито

65

Повне цвітіння: 50% квіток відкрито, перші пелюстки можуть обсипатись

67

Цвітіння наближується кінця: більшість пелюсток обсипалась або всохла

69

Кінець цвітіння: утворюється насіння (зернівок)

МАКРОСТАДІЯ РОСТУ 7: РОЗВИТОК ПЛОДІВ (ЗЕРНІВОК)

71

10% плодів досягли кінцевого розміру або 10% плодів досягли кінцевого розміру2

G

Водостигла зернівка

72

20% плодів досягли кінцевого розміру або 20% плодів досягли кінцевого розміру2

73

30% плодів досягли кінцевого розміру або 30% плодів досягли кінцевого розміру2

G

Рання молочна стиглість

74

40% плодів досягли кінцевого розміру або 40% плодів досягли кінцевого розміру2

75

50% плодів досягли кінцевого розміру або 50% плодів досягли кінцевого розміру2

Код1

Опис

 

G

Молочна стиглість, середина молочної стиглості

 

76

60% плодів досягли кінцевого розміру або 60% плодів досягли кінцевого розміру 2

 

77

70% плодів досягли кінцевого розміру або 70% плодів досягли кінцевого розміру 2

 

G

Пізня молочна стиглість

 

78

80% плодів досягли кінцевого розміру або 80% плодів досягли кінцевого розміру 2

 

79

Майже всі плоди досягли кінцевого розміру

 

МАКРОСТАДІЯ РОСТУ 8: ДОСТИГАННЯ АБО ЗБИРАННЯ ПЛОДІВ І НАСІННЯ

 

81

Початок достигання або плід набуває забарвлення

 

85

Пізнє достигання або набуття забарвлення

 

G

Воскова стиглість

 

87

Плід пом'якшується (особливо плоди з м'якоттю)

 

89

Повна стиглість: плоди набувають типового забарвлення, починають обпадати

 

МАКРОСТАДІЯ РОСТУ 9: СТАРІННЯ, ПОЧАТОК СПОКОЮ

 

91 Р

Пагін розвинений повністю, листки залишаються зеленими

 

93

Початок листопаду

 

95

50% листків обпало

 

97

Кінець листопаду, рослини або надземні частини відмерли або у стані спокою

 

Р

Рослини у стані спокою або сплячі

 

99

Збирання продукції (післязбиральний період або зберігання відповідають стадії 99)

 
           

Примітки: 1 D – дводольні; М – однодольні; V – розвиток вегетативних частин або органів розмноження (поширення); С – зернові; Р – багаторічні рослини; № коду використовують, коли опис стосується всіх груп рослин.2 Ця стадія не використовується, якщо вона відбувається в основній стадії 8.

Основою для визначення стадій розвитку є видимі неозброєним оком фенологічні ознаки утворення органів. Цей код знайшов загальне застосування не тільки в Європейському Співтоваристві, але і в рамках діяльності різних міжнародних міжурядових і наукових організацій. Знання про хід окремих стадій розвитку посівів дозволяє своєчасно і ефективно застосовувати необхідні оперативні, адаптовані до конкретних ситуацій агротехнічні заходи для формування високих урожаїв (підживлення азотом, внесення мікроелементів, застосування регуляторів росту, фунгіцидів та інші технологічні заходи). В Західній Європі сукупність цих оперативних агротехнічних заходів, направлених на досягнення оптимальних урожаїв, називається "управління посівами" або "менеджмент посівами". Всі агротехнічні заходи слід проводити у чіткій відповідності щодо стадій розвитку рослин та формування урожаю і їх вимогам до умов живлення. Відхилення від цього викликають значні або менш значні втрати урожаю.

В основу побудови коду ВВСН покладена шкала Задокса, що дозволила уникнути великих змін цієї, прийнятної в цілому, системи кодування, яка виправдала себе в усьому світі. Двозначне числове кодування складене таким чином, що перше число – макростадія, а друге – мікростадія в рамках макростадії. Це дозволяє застосовувати цю систему для єдиного кодування стадій розвитку культурних і бур'янистих рослин, у тому числі й для льону олійного. Для опису стадій розвитку рослин виділено 10 макростадій від 0 до 9, в розрізі яких є по 10 мікростадій.

Назва коду ВВСН утворена від початкових літер назв організацій, що спочатку брали участь в його розробці: В – Biologische Bundesanstalt for Landund Forstwirtschaft (Біологічна федеральна установа сільського і лісового господарства); В – Bundessortenamt (Федеральне сортове управління); CH – Chemische Industrie (Хімічна промисловість у складі Об'єднання аграрної промисловості).

В останні роки особливо актуальними для сільськогосподарського виробництва є питання підвищення адаптивності сільськогосподарських рослин. Тому на зміну традиційним енерговитратним технологіям у рослинництві повинні прийти принципово нові прийоми землеробства, що базуються на впровадженні нових елементів високих технологій. У цих цілях широкого практичного використання набувають окрім мікроелементів на хелатній основі регулятори росту рослин.

Загалом регулятори росту рослин – це природні або синтетичні сполуки, які використовують для обробки рослин із метою ініціювання змін у процесах їх життєдіяльності для покращення якості рослинного матеріалу, збільшення врожайності, полегшення збирання і зберігання врожаю. Потрапляючи в рослину, вони безпосередньо включаються в обіг речовин або чинять на нього певну дію. В результаті змінюється спрямованість біохімічних процесів, що призводить до підвищення рівня життєдіяльності рослин. Регулятори росту впливають на систему гормональної регуляції, яка визначає характер таких найважливіших фізіологічних процесів, як ріст, утворення нових органів, перехід рослин до цвітіння, старіння, стан спокою або вихід із нього.

Дія регуляторів росту проявляється на молекулярному рівні, а тому її фенотипічне відображення не завжди фіксується як у наукових дослідженнях так і реальному сільськогосподарському виробництві. До того фенотипічні ефекти від застосування регуляторів росту рослин у значній мірі можуть модифікуватися ґрунтово-кліматичними та погодними факторами.

Застосування біологічно активних речовин на посівах сільськогосподарських культур дає змогу компенсувати дію екстремальних факторів зовнішнього середовища. Особливий інтерес представляють регулятори росту, які здатні збільшити загальну і специфічну адаптованість рослин при швидких змінах умов зовнішнього середовища.

Комплекс біологічно активних сполук регулює процеси клітинного поділу, диференціації, формоутворення і контролює розвиток та продуктивність рослин. Ці препарати впливають на життєві процеси рослин і не мають токсичної дії на живі організми.

Регулятори росту позитивно впливають на ріст рослин і розвиток кореневої системи та листової поверхні. Це сприяє ефективному використанню рослинами елементів живлення, у тому числі малорозчинних сполук фосфору, прискоренню окремих етапів розвитку, підвищенню стійкості до хвороб та шкідників. Застосування біостимуляторів призводить до підвищення продуктивності й поліпшення якості продукції та умов сільськогосподарського виробництва, завдяки можливості зменшення на 25-40 % норм витрат фунгіцидів і інсектицидів, при їх комплексному застосуванні з регуляторами росту рослин при допосівній обробці насіння і фітосанітарних обробках посівів проти шкідників і хвороб.

Поряд з тим, що рослина має здатність сама продукувати під впливом певних умов стимулюючі речовини, розроблені засоби застосування синтетичних хімічних речовин, яким властива біологічна активність.

За особливостями дії всі регулятори росту поділяють на активатори, або стимулятори (посилюють ріст), інгібітори (пригнічують процеси росту) і летальні речовини (спричинюють у рослинах незворотні зміни та їх загибель).

До активаторів росту або фітогормонів (фітогормони – хімічні речовини, що виробляються в рослинах головним чином в тканинах, що активно ростуть, на верхівках коренів і стебел і регулюють їх ріст і розвиток) належать речовини ауксинового ряду, похідні фенолу, гібереліни, цитокеніни, ауксини, абсцизова кислота, фузикокцини, етилен та їх синтетичні аналоги). Вони впливають на ріст, морфогенетичні особливості та інші показники, сприяють підвищенню врожайності. Так, цитокінін позитивно впливає на ростові процеси, зокрема на синтез РНК. Кремнійорганічні сполуки (мівал і крезацин) діють на рослину як біостимулятори, поліпшують обмін речовин, підвищують стійкість (адаптацію) рослин до несприятливих умов, тобто мають антистресову дію, підвищують врожайність. Особливо позитивно впливає на ріст, адаптацію рослин до несприятливих умов, їх урожайність, крезацинтріс (2-оксиметил), амоній-крезоксиацетат або триетаноламінова сіль крезоксиоцтової кислоти. Він нетоксичний, не має мутагенної, канцерогенної, тератогенної і кумулятивної дії.

До інгібіторів належать гідразид малеїнової кислоти, похідні диметиламіноянтарної кислоти, холінхлориду та ін.

Летальні речовини – це похідні феноксикислот, симетричного триазину та ін.

Регулятори росту використовують для впливу на процеси цвітіння і плодоношення, керування станом спокою, прискорення опадання листя, підсушування рослин перед збиранням, запобігання виляганню рослин, знищення бур'янів тощо. Проти вилягання хлібів застосовують ретарданти – хлормекватхлорид, хлорхолінхлорид, кампозан. Період спокою переривають за допомогою тіосечовини, егиленхлорхолін хлориду, дихлоретилену, бромистого етилену. Щоб прискорити опадання листків (дефоліація), застосовують дефоліанти (магнію хлорат, ендотал, ціанамід кальцію та натрію тощо). Підсушують рослини на корені (десикація) за допомогою десикантів (сульфат амонію, реглон, їдкі луги, гліфосат та ін.).

На сьогодні використовуються при вирощуванні польових культур такі регулятори росту: нейтрон, домінант, вегестим та протоностим, бетастимулін, альфастим, адаптофіт, радостим – регулятори росту, що застосовуються на посівах соняшнику, цукрових буряків та інших культур.

За даними О. М. Григор'євої (2007), використання даних речовин на посівах соняшнику сприяє підвищенню урожайності насіння, олійності та підвищує стійкість рослин до стресових умов, зокрема посухи. Використання стимуляторів росту на посівах цукрових буряків (Г.А. Кулик, 2007) сприяє підвищенню урожайності від 1,5 до 6,5 т/га та цукристості від 0,2 до 1,2%.

Гумісол Супер – природний органічний стимулятор росту з високим вмістом гумінових речовин, що отриманий з біогумусу, шляхом переробки гною червоним каліфорнійським черв'яком (вермікомпостування). Містить усі компоненти вермикомпосту: гумати, фульвокислоти, амінокислоти, вітаміни, природні фітогормони, макро- та мікроелементи, корисну мікрофлору.

Препарат підвищує схожість насіння, скорочує строки дозрівання врожаю на 10-14 днів, знижує кількість нітратів та радіонуклідів у сільськогосподарській продукції, пригнічує ріст патогенної мікрофлори, підвищує урожай. На оброблених ділянках активізуються процеси гумусоутворення, що забезпечує відновлення родючості ґрунту. Гумінові речовини утворюють хелатні сполуки з рядом мікро- та макроелементів, іони яких формують чимало добре розчинних сполук, що полегшує надходження цих елементів у рослини. Дані властивості дають змогу зменшити норми витрат мінеральних добрив або повністю відмовитись від них.

Висока ефективність препарату розповсюджується на: злакові, бобові, овочеві, баштанні, плодово-ягідні культури, виноград, квіти, тютюн тощо.

Передпосівна обробка насіння Гумісолом підвищує схожість та енергію проростання, стимулює коренеутворення, пригнічує збудників хвороб. У випадку, якщо насіння дражоване або оброблене протруйником, то проводити передпосівну обробку препаратом ”Гумісол-супер” не рекомендується.

Обприскування Гумісолом підживлює рослини необхідними речовинами, а також пригнічує збудників несправжньої борошнистої роси, усіх видів гнилей, септоріозу, сухої плямистості картоплі, фітофторозу, парші, макроспоріозу.

Гумісол сприяє підвищенню врожайності зернових культур до 10- 15%, овочевих та плодових до 30%, при цьому поліпшується якість та збільшуються строки зберігання сільськогосподарської продукції. В овочах та фруктах підвищується вміст білків, цукру, поліпшуються смакові якості продукції.

Позакореневе підживлення для всіх видів рослин проводиться два рази за вегетацію. А при необхідності або захворюванні рослин – через кожні 10-14 днів (на овочевих культурах) (табл. 19).

Перше підживлення активно впливає на врожайність; друге – на показники якості. Підживлення здійснюється дрібнодисперсним розпиленням у ранкові або вечірні години. Засвоєння препарату відбувається в перші 5 годин.

За необхідності можливо поєднувати Гумісол із засобами захисту рослин (фунгіцидами та інсектицидами), окрім післясходових гербіцидів. Для приготування бакової суміші – спочатку до води додається інсектицид, потім “Гумісол-супер”.

Перед приготуванням робочого розчину необхідно провести тест на сумісність препаратів. Для цього необхідно зробити розрахунок норми витрати препаратів на 100-200 мл води, змішати їх, та якщо в результаті змішування не сталося випадання осаду або закипання, то препарати можна поєднувати.

Кореневе підживлення рослин попереджує розвиток патогенної мікрофлори, гнилісних процесів та знезаражує Грунт. Підживлення проводиться розчином 1:75 – не менше 2-3 разів за вегетаційний період.

Вермісол – це біостимулятор росту і розвитку рослин отриманий із біогумусу. До його складу входять гумати, амінокислоти, вітаміни, природні фітогормони, мікро- та макроелементи, а також спори корисних бактерій.

Він підвищує схожість насіння, підсилює розвиток кореневої системи, підвищує імунітет рослин, пригнічує зростання патогенної мікрофлори, скорочує терміни дозрівання врожаю на 10-14 днів, знижує кількість нітратів і радіонуклідів у вирощеній продукції. Норма витрати Вермісолу для передпосівної обробки насіння пшениці – 12,0-15,0 л/т, цукрових буряків, овочевих культур – 5,0 л/т, бульб картоплі – 2,0 л/т; для позакореневого підживлення посівів – 6,0 л/га.

Лігногумат (гумат калієвий або натрієвий з мікроелементами) – багатофункціональний гуміновий препарат. Характеризується: 1) високим вмістом солей гумінових сполук (до 90%, у тому числі до 23% фульвових); 2) 100% розчинністю, що дає змогу його застосовувати як для обробки насіння, так і для позакореневого підживлення рослин; 3) наявністю широкого спектру мікроелементів у хелатній формі (Fe -0,048%; Cu – 0,072%; Zn – 0,1%; Мо – 0,011 %; В – 0,1 %; 4) наявністю органічно зв'язаної сірки – 5%; 5) високою економічністю (норма витрати від 30 – 60 до 100 – 150 г/га). Використовується для обробки насіння (0,01-0,02% водний розчин) та позакореневого підживлення посівів (0,01% водний розчин) в поєднанні із добривами та засобами захисту рослин.

Лігногумат забезпечує: підвищення енергії проростання й схожості насіння, розвиток потужнішої кореневої системи, підсилення поглинаючої здатності рослинами поживних речовин із ґрунту на 15-20 %, підвищення стійкості посівів до заморозків, посухи, надлишку вологи та інших несприятливих факторів зовнішнього середовища, підсилення дії засобів захисту рослин, і можливість зменшення їх доз зі збереженням запланованого ефекту, зняття стресу з рослин, одержаного внаслідок обробки пестицидами; підвищення збереженості вирощеної продукції в процесі зберігання.

Потейтін – специфічний регулятор росту картоплі; емістим С – регулятор росту рослин природного походження. Виробляється шляхом культивування мікоризних грибів з кореневої системи цілющих рослин. Містить збалансований комплекс природних ростових речовин – фітогормонів ауксинової, цитокінінової та гібберелінової природи, вуглеводи, амінокислоти, насичені та ненасичені жирні кислоти, мікроелементи.

Препарат широкого спектру дії. Стимулює ріст і розвиток понад 20 культур (зернові, зернобобові, технічні кормові, овочеві, ягідні, баштанні, квітів).

Агростимулін – композиція регулятора росту природного походження та синтетичного аналогу фітогормону. Використовується як регулятор росту зернових, зернобобових культур і багаторічних бобових трав.

За даними М.І. Мостіпана (2007) передпосівна обробка насіння озимої пшениці агростимуліном сприяє підвищенню польової схожості, її кущистості в осінній та ранньовесняний періоди. Дія агростимуліну має специфічний характер і може модифікуватися погодними умовами.

Трептолем – біостимулятор широкого спектру дії для соняшнику, рицини, ріпаку, сої; люцис – препарат для підвищення продуктивності насінників і врожаю зеленої маси люцерни й конюшини.

Вимпел-К – природний янтарно-гуматний комплекс із властивостями стимулятора, антиоксиданта, адаптогена, кріопротектора, транспортного агента та прилипача.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы