Способи визначення дальності стрільби і застосування формули

 
 • Версія друку Весь реферат без реклами та завантаження шаблону:)
 •  
  Реферат на тему:
  СПОСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ ДАЛЬНОСТІ СТРІЛЬБИ
  І ЗАСТОСУВАННЯ ФОРМУЛИ ТИСЯЧНОЇ


  У стрілецькій практиці для вимірювання кутів корис-туються не градусами, а поділками кутоміра — тисячни-ми. Тисячною називається центральний кут, що спира-ється на дугу, яка дорівнює 1/6000 довжини кола.
  Якщо коло довільного радіуса розділити на 6000 рів-них частин і з'єднати радіусами кінці дуг із центром кола, матимемо 6000 рівних центральних кутів (мал. 98).
  Це формули тисячної, де: Д — дальність до об'єкта, що розглядається; В — лінійні розміри об'єкта, що розгля-дається; К — кут, під яким даний об'єкт спостерігається за допомогою приладів (у тисячних).
  У бойовій обстановці завжди можна визначити даль-ність до об'єкта, за яким спостерігають, і встановити не-обхідний приціл зброї, що дає змогу точніше уражати ціль противника на полі бою, витрачаючи найменшу кількість боєприпасів. Для цього потрібно встановити
  кутову величину і знати лінійні розміри об'єкта (цілі). Середня висота людини — 1,7 м, ширина — 0,5 м. Висота танка — 2,7 м, ширина — Зм. Середня ширина бронетранспортера — 2,5 м.
  Кутові величини цілей ви-мірюються у тисячних за допомо-гою польового бінокля або іншого приладу за кутомірними шкалами (мал. 99 і 100).
  Величина однієї великої поділки на шкалі дорівнює 10 тисячним, малої — 5 ти-сячним. Наприклад: кутова величина танка, за яким спостерігають у бінокль, дорівнює двом великим поділкам шкали бінокля. Встановлюємо відстань до тан-ка — дальність:
  3x1000 =150м
  20
  Кутові величини цілі можна визначити за допомогою підручних предметів (лінійки, олівця, коробки сірни-ків), а також пальців руки. Для цього треба знати їх зна-чення в тисячних. 1 мм лінійки дорівнює 0—02 (двом тисячним); круглий олівець має діаметр 0— 12; коробка сірників: довжина — 0—90, ширина — 0—60, висота —
  О—80; пальці руки: вели-кий — 0—40, вказівний — О—ЗО, мізинець — 0—20. Предмет слід тримати на відстані 50 см від ока. На-приклад: на полі бою до вас наближається против-ник, ширина його фігури перекривається 5 мм лі-нійки. Визначаємо від-стань до нього:
  Визначати дальність до цілей можна за допомогою прицільного пристрою автомата. Мушка автомата на певній відстані перекриває певний відрізок; це — кри-юча величина мушки. Мушка автомата на відстані 100 м перекриває 25 см, на 200 м — 50 см, на 300 м — 75 см і т.д. Використовуючи значення криючої величини мушки, можна визначити відстань до цілей противни-ка, наприклад: мушка автомата в 2 рази більша за ши-рину фігури людини (0,5 м), отже, мушка перекриває 1 м. Відстань у даному випадку до людини становить 400 м (мал. ).Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы