Сontra spem spero жанр

 

Вірш Лесі Українки Contra spem spero один із кращих не лише у творчості поетеси, а й у світовій літературі. Який же жанр вірша Сontra spem spero Лесі Українки?

Сontra spem spero жанр

Жанр Contra spem spero: ліричний вірш.

Вид лірики: особиста (філософська).

Цей вірш це своєрідна програма письменниці, її життєве кредо. Хоч пов’язана ця поезія з особистими обставинами життя Лесі Українки, її тяжкою хворобою, вона наснажує мільйони читачів, додає їм сили духу й снаги.

Поетеса за допомогою метафори «я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки» говорить про своє бажання прислужитись народові, бути йому корисною. Вона готова «на гору круту, крем’яную» «камінь важкий підіймать», «крізь сльози сміятись» і «без надії таки сподіватись».

За жанровими особливостями “Contra Spem Spero” відноситься до ліричних почуттів і є художнім виразом “крику душі”, прагненням молодої людини жити повноцінним життям, тоді як особисті умови та умови епохи стали глобальними перешкодами для цього. Вірш побудований у формі драматичного монологу, сповненого схвильованих інтонацій, з питаннями і відповідями, із зверненнями, запереченнями і твердженнями. Цей монолог передає емоції ліричного героя в бунті проти умов, які душать прагнення молодості повноцінно жити і творити. Затвердження життя як дії показується не шляхом логічних аргументів, а шляхом емоцій («логікою» почуттів, їх силою). Перші строфи вірша сприймаються як вибух протесту проти похмурих молодих років, настроїв печалі, проти неприйняття задушливих обставин в ім’я молодості і весни.

Хоча вірш і було написано в травні, образ золотої весни вказує не тільки на календарну пору року, а й має алегоричне і ширше звучання, оскільки поставлено в асоціативний ряд з осінніми хмарами та молодими літами. Експресивна густота протесту втілюється в другій строфі в гострих афористичних висловах: крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії сподіватися, що сконденсовано передає зміст і характер протесту. Різко проступає і антитетичний взаємозв’язок образів, що створюють експресію протиборства: думи, осінні хмари – весна золота; голосіння – молоді літа; сльози – сміх; лихо – пісні; безнадія – надія.

Звучанню «Contra Spem Spero», його підвищеній схвильованості, сприяє віршована структура. Твір написано тристопним анапестом, ритм якого чітко викарбуваний. Рух емоцій ліричного героя йде від болючих питань (як бути в умовах гострих суперечностей життя?) через пристрасне заперечення перешкод на шляху до справжньої повноцінного життя – і до утвердження бунтарських дій, нескореності та незламності у боротьбі. Ліричний герой починає з проголошення бунтарських прагнень. Час дії – це основний пафос вірша – накреслення дій ліричного героя в перспективі: як він буде жити, діяти, з якими перешкодами і як буде боротися, здійснюючи свої устремління.

Багатозначні художні узагальнення містяться в тих образах, які зображують явища дійсності, обставини, за яких доводиться жити ліричному герою. Образи у вірші широко і різнопланово характеризують драматичні умови боротьби, на яку зважився ліричний герой. Неоднозначними є образи, в яких мова йде про способи цієї боротьби, а саме: сіяння квітів, сила гарячих сліз, весела пісня, не змикання ні на хвилинку очей в пошуку зірки. Вони не можуть бути співвіднесені лише з обставинами вузько особистого життя, а викликають подання більш широкого плану. Зіставлення мотивів і образів цього вірша з мотивами і образами інших творів поетеси підтверджують такий висновок. Ліричний герой вірша в контексті інших творів громадянської лірики Лесі Українки виникає як видатна особистість, як один з небагатьох, хто не мириться з пасивністю, з настроями песимізму, які охопили значні кола інтелігенції того часу. Образ ліричного героя «Contra Spem Spero» виникає в певних стійких психологічних рисах, характерних для багатьох творів громадянської лірики поетеси. У цьому вірші вже оформилася та концепція життя, яка принесла Лесю Українку славу «дочки Прометея» і знайшла втілення в таких творах, як «Хто вам сказав, що я слабка …», «В катакомбах» та багатьох інших.

Але для розгорнутого аналізу вірша Сontra spem spero, знати який жанр мало, потрібно ще розуміти тему та ідею цього вірша, а також знати погляди критиків на цей вірш.


Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы