Жанр "Слова про похід Ігорів"

 

Жанр “Слова про похід Ігорів”

“Слово про похід Ігорів” за жанром це – героїчна поема.

Але існують літературознавці, які вважають, що «Слово про похід Ігорів» за жанром – це літописна повість, ліро-епічна поема. Прочитавши цей твір, можна відмітити, що в ньому присутні елементи двох жанрів: прози й поезії.

Поєднання жанрових ознак: урочистого красномовства, повісті про війну, героїчної народної пісні давньоруських часів дає право визначити „Слово о полку Ігоревім” як героїчну поему з поєднанням епічних і ліричних елементів. Епічна розповідь у творі перекликається з тогочасною літературою Київської Русі – літописанням, ораторськими і агіографічними творами, перекладними повістями. Ліричні думки, авторські відступи, народнопоеттична символіка „Слова” буруть початок у фольклорі, народних віруваннях, дружинній поезії. Франко вважав, що цей твір увібрав у себе як традиції попередньої книжної літератури, так і усної співної творчості.

Перші видавці визначили його як героїчну пісню, сучасники — як поему (поетичність метафор і порівнянь, ритмічна будова значної частини тексту, багата символіка) або повість. Сьогодні деякі літературознавці наголошують, що у творі є яскраво виражені епічні елементи, ритмізована мова, сильний ліричний струмінь, своєрідна композиція, що дає можливість вважати цей твір героїчною поемою.

У цій поемі поєднано християнські та язичницькі мотиви, задані імена язичницьких богів (Дажбог, Стрибог, Хорс, Велес), східнослов’янські міфологічні образи (Обида, Жля, Карна).В кінці твору автор згадує Бога християн, який показує Ігореві дорогу із Половецької землі до Руської.

Слово – урочиста ораторська мова і разом з тим і поетична розповідь про події. Сам автор називає твір то словом, то піснею, то повістю. Дослідники «Слова..» П. Куліш, М. Максимович, О. Потебня– подібність «Слова…» до дум, бо поділяється на періоди, а не строфи і вимовляється речитативом.

Літературознавець І. П. Єрьомін «Слово…» – це твір, що заклично звернений до людей, це не просто повість. А нам здається, що це воїнська повість з особливим, ясно вираженим стилем.

Автор фіксує лише найдраматичніші моменти, змальовує картини сучасного йому життя держави, героїчні епізоди недавнього минулого.

Тепер, якщо Вам скажуть – доведіть, що “Слово про похід Ігорів” за жанром героїчна поема, то у Вас не виникне труднощів.


Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы