Strip-till (смугова, комбінована) – технологія

 

В агротехнічній практиці існує багато різних варіантів підготовки ґрунту, кожен із яких при певних умовах може оптимально підходити для конкретної місцевості.

Технологія strip-till прийшла в Європу із Сполучених Штатів, де на певному етапі в результаті зміни умов навколишнього середовища утворилася із технології прямого посіву, або no-till. Технологія strip-till бере свій початок із 1965 року і на сьогоднішній день є успішним методом вирощування просапних культур серед фермерів США, Німеччини і деяких провінцій Канади.

Strip till (стрип-тілл або смугова оранка) – це система раціонального природокористування, при якій відбувається мінімальний обробіток грунту. Вона поєднує в собі переваги звичайного обробітку грунту, такі як підсушування та прогрівання грунту, з можливістю захисту грунтів від пересихання завдяки тому, що обробляється лише незначна ділянка, в яку заробляється насіння.

З історії відомо, що ще багато років тому трипільці придумали ефективний спосіб обробітку. Замість того, щоб удобрювати землю, варто дати можливість їй відпочити. Однак в умовах економіки, та обмеженості ресурсів таку розкіш мало хто може собі дозволити, а тому для вирощування продукції використовують максимум вільних земельних площ і при цьому вносять добрива, які не найкраще впливають на екологію навколишнього середовища.

У нинішніх умовах господарювання технологія strip-till стає не просто модним захопленням для аграріїв, а вагомим аргументом збільшення прибутковості. Цю технологію вже досить широко використовують у багатьох країнах Європи та в цілому в усьому світі, що пов'язано з багатьма перевагами, необхідними в певних умовах виробництва. Зниження собівартості одиниці продукції, пошук ефективних інструментів для оптимізацїї виробництва є тими чинниками, що дають поштовх для її впровадження на все більших площах в Україні. Одними з відомих господарств, що постійно випробовує та впроваджує на власних полях новації в агровиробництві, є СТОВ "Дружба-Нова" та ТОВ "ПоліФарм- Україна" (Київська область).

Сьогодні не секрет, що кожне підприємства, в тому числі і сільськогосподарське намагається зекономити кошти на всьому – починаючи від заробітної плати працюючих, закінчуючи зменшенням витрат на обробіток грунту.

Обробіток грунту сьогодні досить ресурсомісткий процес, адже він потребує не тільки затрати праці, а й затрат енергії, палива, яке з кожним роком стає все дорожчим і дорожчим. Досить часто, аграрії вдаються просто до зменшення витрат, або скорочення їх рівня до нуля на удобрення земель та їх оранки. Звичайно, така ситуація погано відображається на урожайності, однак позитивно впливає на зменшення ерозійних процесів.

Технологія обробітку ірунту "стрип-тілл" є альтернативою нульового обробітку ноу-тілл (no till), при якому обробляється тільки вузька смуга сівби (15-25см), з утворенням невеликого гребеня. А близько двох третин поля залишається необробленим. Однією із основних переваг впровадження strip-till є відсутність перехідного періоду, який у no-till складає від 3 до 5 років, що обумовлюється особливостями технології та специфікою використання ґрунтів, що значно знижує економічну ефективність використання такої технології, особливо, у перші роки. Такий обробіток дозволяє скоротити витрати на вирощування в 2-3 рази, порівняно із традиційною технологією із застосуванням оранки. В основному дана технологія застосовується під просапні культури (кукурудзу, соняшник, буряки), а також під сою. В СІЛА за технологією strip- tillage крім кукурудзи, сої та цукрових буряків, вирощуються також бавовник, соняшник, картопля, а також томати, капуста і багато інших овочевих культур. Причому сівба може проводитися звичайними (не стерньовими) сівалками у розпушені смуги.

Технологія strip-till побудована на основі:

 • • створення оптимально сформованого простору в місці проростання кореневої системи рослин за рахунок розрихлення грунту і забирання з місця майбутньої смуги післяжнивних решток та відсутності зворотного ущільнення грунту;
 • • отримання оптимальної структури грунту перед посівом за рахунок вирівнювання поверхні поля із застосуванням прикочуючи катків;
 • • економії на витратах засобів виробництва за рахунок зменшення кількості проведених агротехнічних заходів і меншого використання потужної техніки для оранки і т. д.;
 • • забезпечення доступу рослин до грунтової вологи за рахунок збереження капілярності грунту, особливо в міжряддях, де руйнування грунтової структури не відбувається, а також під смугою при відповідному зворотному ущільненні;
 • • захисту від водної та вітрової ерозії, перш за все, за рахунок покращення структури грунту, попередження появи дуже мілкого шару ґрунту на поверхні поля, а також утримуючих властивостях рослинних решток у міжряддях;
 • • ефективного прикореневого підживлення рослин на різних глибинах із використанням навіть деяких окремо внесених видів добрив.

У зв'язку із застосуванням на агрегатах для "стрип-тілл" (strip-till) комбінації різних робочих органів які подрібнюють і загортають рослинні залишки, здійснюють глибоке розпушування і подрібнення ґрунту, формують борозну і ущільнюють ґрунт за один прохід, з'являється можливість виконати тільки одну операцію з обробітку ґрунту (зазвичай восени).

Технологію "стрип-тілл" (strip-till, стріптіл) можна застосовувати і при традиційному або мінімальному обробітку грунту. Наприклад, застосовуючи восени не глибоке (на 5-6 см) суцільне дискування ґрунту, а навесні смуговий обробіток на глибину 15-25 см одночасно з внесенням добрив і сівбою.

Приклад смугового обробітку

Рис. 2. Приклад смугового обробітку

Strip-till являє собою спеціальну технологію обробки ґрунту для вирощування рядкових культур, для якої, на відміну від загальнопоширених технологій, ґрунт обробляється тільки смугами в

рядах сівби. Головне завдання механічного обробітку грунту при strip- till полягає у створенні сприятливих умов для росту та розвитку рослин, зокрема щільності грунту – 1,1-1,3 г/см3. Для досягнення даного показника необхідно виконувати механічний обробіток грунту певними ірунтообробними органами.

Технологія Strip-till має на меті створити простір для оптимального проростання кореня рослин, насамперед, з стрижневим коренем завдяки цілеспрямованому розпушенню саме в місці зростання кореневої системи і прибрати пожнивні залишки з поверхні над рядком, залишаючи при цьому міжряддя, захищені соломою.

Для забезпечення таких умов необхідно розробити класифікацію робочих органів з урахуванням важкості їх роботи та руйнування структури грунту. Тому робочі органи, що їх використовують в технології strip-till класифікують залежно від послідовності їх роботи та навантаження на ґрунт (рис. 3).

До технології strip-till необхідно включає такі операції: нарізання стрічок, осіннє внесення добрив, весняне внесення добрив та сівбу.

Класифікаційна модель складу обладнання для виконання технологічних операцій з реалізації технології STRIPTILL

Рис. 3. Класифікаційна модель складу обладнання для виконання технологічних операцій з реалізації технології STRIPTILL

Деякі технологічні операції можливо поєднувати за один прохід агрегату. Так, наприклад, нарізання стрічок, як правило, суміщають з осіннім внесенням добрив. Весною одночасно з внесенням добрив проводять сівбу.

Якщо говорити про strip till в овочівництві, то необхідно відмітити культиватори для точного міжрядного обробітку типу Kress, які у поєднанні із автопілотом повністю автоматизовані (рис. 4).

В основі його роботи закладена можливість розпізнання рослин за допомогою камери, підключеної до комп'ютера. Комп'ютер, в свою чергу, керує гідравлічним управлінням просапного культиватора. Система здійснює дуже точне управління просапної машиною, тим самим підвищуючи ефективність боротьби з бур'янами. Робочі механізми просапного культиватора видаляють бур'яни точніше, ніж це відбувається при ручному регулюванні.

Обладнання для реалізації strip-till можна розділити на три основні категорії: легкі, середні і важкі, залежно від ваги секцій і глибини обробітку (або ступеня обробітку грунту). Причому, його класифікують за ступенем дії робочого органу на ґрунт.

Культиватор для міжрядного обробітку овочевих культур Kress.

Рис. 4. Культиватор для міжрядного обробітку овочевих культур Kress.

Залежно від ступеня впливу на грунт агрегати strip-till можна розділити на дві основні групи:

 • 1. Весняні (легкі).
 • 2. Осінні: а) середні; б) важкі (глибокі).

Весняні агрегати для strip-till в основному призначені для очищення рядка від рослинних залишків та рівномірного поверхневого розпушування грунту. При цьому можна вносити мінеральні добрива на глибину розпушування. Через 1-2 години після обробітку, при умові незначного просихання грунту, рекомендується проводити сівбу.

Для осіннього варіанту STRIP-TILL на секції для смугового обробітку обов'язковим є стійка для інтенсивного розпушення грунту:

 • а) середня для глибини 20-30 см;
 • б) важка – для глибини обробітку 30-50 см (рис. 5).

Схема внесення мінеральних добрив на два рівні

Рис. 5. Схема внесення мінеральних добрив на два рівні

При осінньому strip-till обов'язково проводять інтенсивне розпушування ґрунту:

 • а) середніми агрегатами на глибину 20-30 см;
 • б) важкими знаряддями на глибину 30-50 см.

Для реалізації цих технологічних операцій необхідно використовувати певні робочі органи, які за мінімальних енергетичних затратах дають можливість реалізувати увесь комплекс запланованих заходів.

З цією метою проведемо класифікація складу обладнання для виконання технологічних операції (табл. 5).

Використовуючи комбінацію тих чи інших робочих органів можна досягти ефективного виконання технологічних операцій з мінімальними витратами. Технологію strip-till можна застосовувати і за традиційного або мінімального обробітку грунту, наприклад, проводячи восени неглибоке (на 5-6 см) суцільне дискування грунту, а весною – смуговий обробіток на глибину 15-25 см одночасно з сівбою.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы