Класифікація робочих органів для реалізації технології strip-till

 

Пасивні робочі органи:

Активні робочі органи

жорстко закріплені

самообертові

 • - розпушувальна лапа;
 • – підживлю вальний ніж;
 • – однобічні плоскорізні лапи;
 • – стрілчасті плоскорізні лапи;
 • – щілиноріз;
 • – стрілчасті універсальні лапи;
 • – розпушувальні долотоподібні лапи;
 • – оборотна розпушувальна лапи;
 • – широкозахватна плоскорізна лапа;
 • – чизель та чизельний ніж;
 • – одностороння розпушувальна лапи;
 • – пружинні зуби та лапи-полички.
 • - ротаційна борона;
 • – голчасті диски;
 • – дисковий ніж;
 • – ротор

прополювальний;

– коток зубчастий.

- ротор

прополювальний;

– фрезерний культиватор.

Найважливішим чинником упровадження технології strip-till є скорочення витрат на обробку грунту, оскільки велика частина поля не обробляється. Завдяки застосуванню на агрегатах для strip-till комбінації різних робочих органів, які розрізають і заробляють рослинні залишки, проводять глибоке розпушення і подрібнення ґрунту, утворюють борозну. І все це – за один прохід.

Завдяки можливості смугового обробітку ґрунту з одночасним внесенням добрив під кореневу систему рослин, розкриваються нові перспективи ефективності застосування мінеральних добрив.

Функціональне призначення обладнання для strip-till (рис. 6):

 • – різальний пристрій – призначений для формування смуги, подрібнення післяжнивних решток, утворення борозни, що полегшує та підвищує ефективність роботи ґрунтообробних органів. До різального пристрою входить: дисковий ніж, хвилеподібний дисковий ніж, списоподібний ніж, стрілчасті універсальні лапи, розпушувальні долотоподібні лапи, оборотні та односторонні розпушувальні лапи, борозно-нарізальний корпус, ротаційна борона.
 • – виконавчий робочий орган – призначений для обробітку створюваної смуги, підрізування бур'янів, розпушування, передпосівного обробітку ґрунту, створення умов для ефективного внесення добрив, росту та розвитку насіння.

Склад обладнання для strip-till.

Рис. 6. Склад обладнання для strip-till.

До виконавчого робочого органу належать: стрілчасті плоскорізні лапи, штанговий робочий орган, голчасті диски, лапи-полички, підгортальний корпус з решітчастою полицею, підгортальні корпуси.

Фрезерний барабан приводиться в рух від ВВП трактора через конічний одноступінчатий редуктор, трансмісійний вал, ланцюгову передачу і запобіжну муфту. Частота обертання фрезерного барабана – 430 об/хв. Під час руху культиватора ножі фрезерних барабанів, обертаючись, відрізають стрічку грунту і відкидають їх назад. Вдаряючись в кожух, грунт подрібнюється і падає в міжряддя. Фартух розрівнює ґрунт. Пасивний ніж розпушує смугу грунту під корпусом секції. Глибину обробітку регулюють гвинтовим механізмом опорних коліс і центрального тягою начіпного механізму трактора.

 • – секція для внесення мінеральних добрив – призначена для внесення мінеральних добрив. До неї відноситься також підживлювальний ніж.
 • – секція для сівби сільськогосподарських культур – призначена для сівби сільськогосподарських культур. До неї відносяться різні існуючі конструкції сівалок для сівби сільськогосподарських культур (пневматичні, котушко-штифтові тощо), які забезпечують сівбу сільськогосподарських культур.
 • – секція для вирівнювання ґрунту – призначена для вирівнювання поля, загортання насіння та добрив, створення умов для подальшого розвитку рослин шляхом ущільнення або розпушування. До неї відносяться: пружинні зуби, підгортальні корпуси.

Варто сказати, що обираючи робочі органи, необхідно враховувати перш за все структуру грунту. Так, на піщаних фунтах доцільно використовувати пристрої, що руйнують поверхню фунту за допомогою пластичної деформації, а на глинистих фунтах – більше різальні пристрої, що руйнують фунт різанням.

Для цього розроблено пристосування для агрегатування з лінійним розпушувачем та просапною сівалкою, а також комплексний афегат, який, крім можливостей агрегатування з просапною сівалкою, дозволяє одночасно вносити рідкі або сипкі мінеральні добрива на глибину 10-20 см (під насіння), у тому числі на два рівні (рис. 6).

Афегати для осіннього середнього strip-till та обробітку на глибину 20-30 см найбільш поширені. Класичним прикладом таких знарядь є ItRiPr (ORThman), GLADIATOR (Krause), Till-n-Plant (Schlagel), 7600 (Sanflower).

В ексфемальних умовах, наприклад в умовах посухи, застосовують важкі афегати, які здатні проводити осінній обробіток на глибину 40-50. Основою таких афегатів можуть бути ті ж самі щілерізи. Власне це і є глибокорозпушувачі, на яких встановлені додаткові органи для очищення рядка і формування борозни. Прикладами таких комбінованих агрегатів є RIPPER-Stripper (UM) і лінійний розпушувач 357 (Wil-Rich). Особливість їх у тому, що це, перш за все глибокорозпушувачі, які можуть застосовуватися по прямому своєму призначенню.

Оброблений грунт швидше прогрівається і просихає, що дозволяє застосовувати більш ранні терміни сівби. На полях, куди техніка тимчасово не може зайти через перезволоження і повільне прогрівання грунту, така особливість стає вирішальним фактором впровадження цієї технології в північних зонах, де кукурудза і соняшник на зерно не вирощується.

Також важливою перевагою цієї технології є те, що разом з розпушуванням можна вносити добрива нижче загортання насіння. Завдяки цьому рослина отримує живлення тоді, коли це її особливо необхідно, в період активного росту і коли формується врожай. При цьому у рослин формується потужна коренева система.

Як результат утворюється добре розпушеному посівне ложе, готове для сівби і створено зі значною економією витрат. Збереженням капілярної сітки на міжряддях, які не піддаються механічній обробці, досягається підвищенням доступності грунтових вод і значне скорочення втрат вологи через перевертання ґрунту і його висихання. Всього збережений на поверхні міжряддя замульчований шар пожнивних залишків виконує багато функцій. Він і знижує випаровування цінної вологи, і сприяє кращому утриманню постійних грунтових температур, попереджаючи, перш за все, різкі перепади денних і нічних температур, і є важливим механізмом у запобіганні розвитку як водної, так і вітрової ерозії.

Поряд зі створенням достатніх умов для росту і розвитку окремих культур через кращу підготовку місця для розвитку коренів технологія Strip-till дозволяє успішно проводити прикореневе підживлення рослин із застосуванням як мінеральних, так і органічних добрив при використанні відповідної техніки.

Технологія Strip-till може виконуватися в двох варіантах: поступово, коли смуговий обробіток рядків і сам процес посіву проводиться в різний час, і комбіновано, коли розпушування рядків і сівба здійснюються за одну робочу операцію. Вибрати кращий з варіантів для роботи на відповідній місцевості дозволяє аналіз складу грунту та інших супутніх умов. Так, на місцевості із середнім і високим вмістом глини кращого ефекту досягають при поступовому Strip-till, коли розпушування рядків проводиться попереднього року восени перед посівом. На грунтах з невеликим вмістом глини і великою кількістю піску добре зарекомендував себе комбінований варіант Strip-till з одночасним розпушуванням і посівом навесні. Такі відмінності повязані з різною структурою грунтів їх складом і, відповідно, різним ефектом на них від проведення обробітку. При розпушуванні з одночасним внесенням стрічки концентрованих добрив на глибині склад грунту також є вирішальним фактором. За таких умов необхідно пам'ятати про можливий перерозподіл добрива в глибокі шари в легких грунтах і можливої фіксації поживних речовин на глинистих елементах і гумусі.

Техніка, яка використовується в технології Strip-till, має ряд важливих особливостей. За типом будови агрегати для Strip-till можуть бути як навісними, так і причіпними і обладнуватися як дисковими, так і анкерними робочими органами. Вибираючи форму сошників для глибокого розпушування дуже важливо звертати увагу на якість грунтів і користуватися основним принципом – чим важче грунт і чим глибше проводиться розпушування, тим вужчими повинні бути робочі органи. Це дозволить легше зруйнувати плужну підошву, яка на багатьох полях закладалася на одному і тому ж рівні протягом багатьох років, викликаючи майже непроникні для коренів рослин і вологи ущільнені шари грунту, так і заощадити енергоносії через менший опір агрегату під час його просування і відповідно менший знос основних конструктивних елементів. До того ж, слід пам'ятати про можливість проведення глибокого розпушування тільки добре просушених грунтів, що дозволить ощадно використовувати техніку та економити паливо, але і є передумовою попередження утворення ущільнення грунтів на нижніх горизонтах, які вже практично не можна обробляти.

Говорячи про обов'язкові компонентах технології Strip-till, слід звернути увагу на необхідність залучення до роботи систем точного землеробства для покращення застосування технології, коли для точного знаходження попередньо оброблених рядів треба використовувати системи позиціонування з високою точністю. Висока точність повторного знаходження вже сформованого рядка дозволяє легко вирощувати на вже підготовлених ділянках проміжні культури. Краще збереження за технологією Strip-till водних запасів сприяє можливості економного використання водних запасів для основної культури. При вирощування проміжних культур за технологією Strip-till, покращується екологічний стан грунтів, збагачується запас поживних речовин і зменшуються ерозійні процеси.

Зазвичай технологія Strip-till може застосовуватися як з попередньою обробкою стерні, так і без неї.

У цьому випадку важливе значення має якість стерні, що залишилася після попередника, її кількість і, найважливіше рівномірність розподілу її на поверхні грунту. Часто при великій масі пожнивних решток, особливо при їх нерівномірному розподілу в результаті неякісної роботи подрібнювана і розподільника пожнивних залишків на комбайні, виникає потреба перш, ніж перейти до підготовки грунту, пустити на поле сітчасту борону. Дійсно, цей захід дозволить покращити розподіл соломи на полі, але виправити всі помилки навіть він не в змозі.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы