ЕМ – технології в рослинництві

 

ЕМ-технології – це використання корисних мікроорганізмів та мікробіологічних добрив.

Відомо, що урожайність рослин залежить від родючості ґрунту, в свою чергу родючість ґрунту створює жива речовина, яка складається з мільярдів ґрунтових бактерій, мікроскопічних грибків, хробаків та інших живих організмів. Перероблюючи органічні рослинні залишки та мінеральні речовини, бактерії забезпечують харчування хробаків, які істотно поліпшують структуру і родючість ґрунту.

Суть родючості ґрунтів полягає у "годівлі бактерій та інших живих істот", які живуть у ґрунті. Необхідно нагодувати спочатку мікробів і хробаків, а вони, у свою чергу, нагодують рослини. Ні мінерали, ані органіка, самі по собі не переходять у засвоювану форму. Цю функцію виконують мешканці ґрунтів, про яких і необхідно піклуватися у першу чергу. Така постановка питання в проблемі грунтів вимагає від агрономів зміни традиційного мислення, відмови від глибокої відвальної оранки.

У XX ст. через інтенсивний обробіток ґрунту із оборотом скиби родючість ґрунту різко знизилась. Вчені переконливо довели, що глибока оранка і перекопування ґрунту пригнічує активність мікроорганізмів та ґрунтової фауни, порушує його структуру. Вже через 3 роки після освоєння нових земель кількість гумусу стрімко падає, урожайність знижується, імунітет рослин ослаблюється, поширюються шкідники і хвороби.

Так, до середини XX ст., внаслідок інтенсивного впливу людини на природу, світ втратив 1/5 частину, або 20 % родючого шару грунту. Через те що на відновлення природної родючості звичайним шляхом потрібно 20-30 років, а процес інтенсивного (в дужках) землеробства не зупинити, через 20 років багато країн підуть по світу із протягнутою рукою!

Розвиток інтенсивних технологій в XX ст. також сприяв широкому застосуванню різних хімічних засобів у сільськогосподарському виробництві.

На жаль, хімічні засоби захисту рослин – пестициди – забезпечували лише короткочасне вирішення проблеми урожаю і викликали ланцюг негативних явищ у навколишньому середовищі, в тому числі і погіршення здоров'я населення. Із 4-5 млн. т пестицидів, що використовуються в світі, лише 1% безпосередньо діє на шкідників рослин і збудників хвороб. Решта 99% високотоксичних речовин діють на інші організми, фільтруються в грунті, змиваються у водойми, розносяться вітром, забруднюючи навколишнє середовище і погіршують здоров'я людей.

Інтенсивна хімізація полів знищила мікрофлору і фауну грунтових організмів – основних виробників родючості грунту. Крім того, через привикання шкідників до пестицидів ефективність їх застосування стійко знижується, що потребує для досягнення бажаного результату постійного збільшення їх кількості. Так, на Україні забруднення ґрунтів на березень 2001 р. становила від 3,5 до 16,9 т на гектар.

Саморегуляція в агроценозах відбувається не так активно, як в природних біоценозах. Це призводить до наростання негативних компонентів – чисельності шкідників, ураження рослин хворобами, збільшення кількості забур'янювачів. Одночасно йде забур'янення, порушення мікрофлори грунту, а застосування хімічних засобів поглиблює цей процес.

Ще одну серйозну екологічну проблему створило внесення в Грунт мінеральних добрив, що також призвело до збільшення втрати гумусу ґрунтами. Діючи як допінг, такі добрива вижимають із ґрунту останні соки.

Для того, щоб виснажений ґрунт міг давати достатній урожай, необхідно вносити в нього добрива, збалансовані хоча б за макро- і мікроелементами, що здійснити практично неможливо через високу вартість. Але навіть і внесення всіх необхідних елементів у грунт не зможе поповнити в ньому біологічно активні речовини, такі як ферменти, вітаміни, кислоти та ін. А особливо без них ні грунт, ні рослина не можуть бути здоровими та забезпечувати достатню урожайність. Надлишкове внесення мінеральних добрив призвело до нагромадження їх залишків у грунті, грунтових водах, рослинній і тваринній продукції. В результаті нітратного забруднення кормів і продуктів харчування збільшується кількість хвороб рослин, тварин та людини.

Створилась ситуація, коли інтенсивне застосування важкої сільськогосподарської техніки на землі, а також внесення пестицидів, штучних добрив і хімічних фармпрепаратів порушує природні закони еволюції. Порушилась саморегуляція в живій природі, ослабли захисні сили рослин, тварин і людини.

З точки зору інтересів збереження здоров'я людей і біосфери, єдиною правильною стратегією, напевно, є поступова відмова від використання хімічних препаратів у сільському господарстві та застосування комплексу альтернативних, екологічно чистих технологій. Хімічні засоби повинні залишитись лише, як інструмент екстреного впливу в критичних ситуаціях, але не в повсякденній практиці.

Одним із найбільш дієвих шляхів виходу з кризової ситуації є швидке і масове впровадження ЕМ-технології, або технології Ефективних Мікроорганізмів.

ЕМ-технологія багатофункціональна за своїми можливостями і може знайти застосування в різних галузях народного господарства: при виробництві сільськогосподарської продукції без застосування хімічних добрив і пестицидів, у відновленні природної родючості ірунту, у виробництві ферментизованих добрив, кормів і біодобавок до них, при вирощувані здорових тварин і птиці, переробці промислових і побутових відходів, при виробництві медпрепаратів для лікування людей, для використання в побуті і т. д.

На сьогоднішній день у сільському господарстві рівних даній технології немає. Дякуючи впровадженню ЕМ-технології в сільському господарстві можливо протягом всього за 3-5 (а не 20-30!) років практично повністю відновити природну родючість навіть самих бідних грунтів! При бережному використанні природних ресурсів і мінімальних фінансових та людських затратах можливо отримати екологічно чисті продукти харчування високої якості і, як наслідок, якісно покращити здоров'я населення.

Підраховано, що комплексне застосування ЕМ-технології в два- три рази зменшує міліардні затрати на вирішення екологічних проблем, забезпечення продуктами харчування і на медичне обслуговування!

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы