Загальна характеристика ЕМ-технології

 

ЕМ-технологія (застосування Ефективних Мікроорганізмів для стійкого симбіозу із рослинами, який сприяє забезпеченню їх живленням і придушенню патогенної мікрофлори) – один із самих перспективних напрямків розвитку аграрного виробництва XXI ст. Засновником ЕМ-технології є японський професор, мікробіолог Теруо Хіга. У 1988 році цей учений зумів створити надскладний комплекс із корисних бактерій, який назвав ефективними мікроорганізмами (ЕМ); відповідно і назва – "ЕМ-технологія". Ним були відібрані 86 головних, що лідирували регенеративних штамів, які виконували увесь спектр функцій з живлення рослин, їхнього захисту від хвороб та оздоровлення грунтового середовища.

ЕМ – технології не заміняють традиційні сільськогосподарські технології, але можуть значно підвищити їхню ефективність. У тім, на думку деяких учених, зокрема й українських, такі препарати будуть насправді ефективними за умови, якщо комплекс мікроорганізмів виділено із природного середовища.

Складною задачею було поєднання всіх ЕМ у концентрованому розчині, в якому вони могли б тривалий час міститися при їхній повній збереженості, при цьому умови життєдіяльності деяких з них прямо протилежні, наприклад, наявність або відсутність кисню. Але складна задача була успішно вирішена.

Успіх виявився приголомшуючим, зі створенням ЕМ – препарату була створена нова технологія землеробства – ЕМ – технологія, і з її появою почалася нова ера екологічного землеробства.

Виникнувши в Японії, ЕМ-технологія визнана сьогодні всім світовим товариством, вона істотно впроваджується в останнє десятиліття як частина національної політики в багатьох країнах світу, а особливо: в Японії, Кореї, США, Канаді, Германії, Польщі, Австралії, Англії та ін. Кількість таких країн неупинно зростає. Сьогодні під органічне сільське господарство використовуються великі площі земель: в Європі – 5,1 млн. га, Північній Америці – 1,5, Латинській Америці – 4,7, Австралії – 10,6 млн. га. Тільки в країнах ЕС кількість органічних господарств за останні 15 років збільшилась більш ніж в 20 разів. Цьому сприяла прийнята в 1993 р. загальна політика відносної підтримки фермерів у перші роки після переходу від традиційного до органічного агровиробництва, середній показник кількості органічних господарств досяг в країнах ЕС 4%, в Австрії – 11,3 % (285,5 тис. га), Італії – 7,9% (1230 тис. га), Данії – 6,5% (174,6 тис. га). Річний об'єм продажу продукції органічного землеробства в Австрії – 375 млн. евро, річний розмір державних субсидій для виробництва даної продукції – 600 млн. євро. Дотації на 1 га при вирощуванні овочів – 800 євро, на 1 га садів – 508 євро, на 1 га ріллі – відповідно 327. В Англії державні субсидії фермерам, що повністю перейшли на ЕМ-технологію, складали в 2001 році 40 фунтів стерлінгів на гектар.

До організацій, які активно пропагують впровадження органічного землеробства, можна віднести: компанію “Органік Сервісиз” з Німеччини, Міжнародну продовольчу організацію (FAO), Європейську комісію (EU), Міжнародну Федерацію органічного сільськогосподарського руху (IFOAM), Біофах, в Україні ''Федерація органічного руху України” а також багато інших організацій.

У нашій країні площа земель під органічним виробництвом становить 0,4-0,6%. Україна має великий потенціал для виробництва органічної сільськогосподарської продукції, її реалізації на експорт і для внутрішнього споживання. Як відомо, однією з основних проблем українських еко-фермерів є збут. Навряд чи знайдеться багато охочих платити дорожче за продукцію, яка хоч і чиста, але на смак і колір – така сама, як на базарі.

Із зростанням споживчого попиту на органічну продукцію, органічне агровиробництво пропонує альтернативні стратегії для розвитку сільської місцевості, збільшуючи таким чином економічне, соціальне і екологічне процвітання.

Згідно з політикою уряду України, до 2015 року частка органічної продукції в загальному об'ємі валової продукції сільського господарства має вже становити 10%.

При внесенні в ґрунт препарат ЕМ-1 радикально впливає на біоценоз ґрунту, пригнічує його патогенну мікрофлору. В результаті здійснюється налаштування основної маси мікроорганізмів на регенерацію (відновлення), а всьому ґрунту надається продуктивна сила. Відбувається його "лікування". Такий грунт протягом 3-5 років практично повністю відновлює свою високу природну родючість без застосування хімічних добрив і пестицидів. При мінімальних затратах праці із таких грунтів можна буде збирати максимально можливі врожаї високої якості.

Головною причиною виняткової багатофункціональності ЕМ – препарату є дуже широкий діапазон дії мікроорганізмів, які входять до його складу. До найбільш великих груп мікроорганізмів, які входять до складу ЕМ – препарату, належать:

Фотосинтезуючі бактерії – синтезують корисні речовини, що використовують сонячне світло та тепло грунту, синтезовані речовини містять у собі амінокислоти, біологічно активні речовини та цукри сприяють розвитку і росту рослин.

Молочнокислі бактерії виробляють молочну кислоту з органічних речовин, утворених фотосинтезуючими бактеріями та дріжджами. Молочна кислота є сильним стерилізатором, який придушує шкідливі мікроорганізми та прискорює розкладання органічної речовини. Молочнокислі бактерії розкладають лігніни та целюлозу, ферментують ці речовини, придушують Fusarium та нематоди.

Азотфіксуючі бактерії поглинають атмосферний азот і закріплюють його у вигляді азотних з'єднань, збільшують його запас у Грунті.

Дріжджі синтезують біологічно активні речовини з амінокислот і цукрів, які продукуються фотосинтезуючими бактеріями та корінням рослин. Секреції дріжджів – корисні субстрати для молочнокислих бактерій і актиноміцетів.

Актиноміцети виробляють антибіотичні речовини – антибіотики, які придушують ріст шкідливих грибів і бактерій.

Ферментуючі гриби роду Aspergillus і Pénicillium швидко розкладають органічні речовини, виробляють етиловий спирт, складні ефіри й антибіотики. Вони запобігають зараженню грунту шкідливими комахами та личинками.

Були проведені численні експерименти та промислові дослідження препарату в багатьох російських регіонах і країнах СНД, які показали високу його ефективність. Так, тільки передпосадкове замочування овочевого насіння при наступному вирощуванні культур звичайним способом, збільшує врожай на 10-60%. Однократне обприскування сходів ЕМ – препаратом у концентрації 1:1000 дає збільшення врожайності на 10-30%. ЕМ – технологія істотно підвищує стійкість рослин до хвороб, шкідників, несприятливих погоди их факторів, зокрема до посухи та заморозків.

В останнє десятиліття ЕМ – технологія дуже активно впроваджується у світі, її використання стало частиною національної політики багатьох держав – від слаборозвинених, таких як Таїланд, до США, Японії, країн ЄС.

Досвід застосування ЕМ – технологій в Запорізькій області ТОВ “Данко” (Оріхівський район), при вирощуванні озимої пшениці показав суттєву перевагу над звичайними технологіями. Так, застосування ЕМ – технологій в порівнянні із стандартними дало змогу отримувати на кожному гектарі додатково до 15 центнерів пшениці та 10 – соняшнику.

На п'ятий рік застосування ЕМ – технологій рентабельність може сягнути двохсот відсотків. Найбільш ефективним в цій технології є внесення ЕМ – препарату в період серпень-вересень до посівів озимих культур.

Дослідженнями Н. М. Волошиної (2007), встановлено, що застосування ЕМ-препаратів на ячмені ярому в рядки при сівбі та обприскуванні вегетуючих рослин культури призводить до швидшого розвитку кореневої системи та збільшення на 30-38% листостебельної маси, зменшення на 16-20% рослин уражених кореневими гнилями, збільшення кількості продуктивних стебел та збільшення врожайності на 0,54 т/га. Крім того внесення ЕМ препарату сприяло зниженню на посівах ячменю ярого чисельності сисних шкідників – попелиць, трипсів, клопів-сліпняків. При застосуванні даного препарату на посівах соняшнику (обробка насіння та на вегетуючих рослинах) зменшилася ураженість сходів гнилями на 9,4–10,2% та бактеріозом на 3,3-4,6%. Відмічено кращий, проти необробленого контролю, розвиток рослин, вирівняність і збереження оптимальної (50 тис./га) густоти стояння навіть в екстремально-посушливих умовах 2007 року.

На українському ринку вже з'явилися американські та канадські біопрепарати для сої. У розвинутих країнах продаж насіння бобових разом із відповідним мікробним препаратом є нормою, адже ці культури дають найкращий ефект від штучної інокуляції.

ЕМ – технології почали свій розвиток з Японії і Росії. У цій системі використовуються живі ефективні мікроорганізми (ЕМ), які містяться в ЕМ – препаратах "Байкал ЕМ-1", "Восток", "Сяйво-1", "Сяйво-2".

ЕМ-препарати. На основі концентрату ЕМ-1 виробляються наступні похідні продукти:

ЕМ-препарати рідинного типу:

  • – ЕМ-А – основний препарат багатоцільового використання;
  • – ЕМ-5 – засіб боротьби зі шкідниками та хворобами рослин;
  • – ЕМ-ферментований рослинний екстракт (далі ЕМ-екстракт) – різновид рідинного препарату, для виготовлення якого використовується свіжа подрібнена рослинна маса (бур'яни, лугові трави, тощо).
  • – ЕМ-продукти твердофазного типу:
  • – ЕМ-бокаші – ферментовані зерно та зернові висівки;
  • – ЕМ-компост – ферментовані органічні рештки;
  • – ЕМ-керамічний порошок.

ЕМ – препарати використовуються: 1) у польових умовах: для обробки ґрунту, посівного матеріалу та вегетативної маси рослин; 2) у закритому ґрунті: для приготування грунтосумішей, обробки грунту теплиць, обробки посівного матеріалу, вирощування розсади, обробки рослин.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы