Технічна характеристика сівалок для кукурудзи

 

Показники

СУПН-

12А

СУПН-

СУПН-

СУПН-

8-01

СУПН-

6-01

УПС-12

УПС-8

Клен-

5,6

Ширина захвату, м

8,4

5,6

4,2

5,6

4,2

5,6

5,6

5,6

Кількість рядків, шт.

12

8

6

8

6

8

8

8

Робоча швидкість км/год.

6-7

7-9

Ємність ящиків, куб. дм: для насіння

242,4

161,6

121,2

1616,6

121,2

242,4

161,6

250

для добрива, кг/га

30-250 для всіх сівалок

Глибина загортання насіння, см

4-12

2-10

Маса сівалки, кг

2155

1240 І 1090 І 1030 І 905

1695

1454

1150

Агрегатується з трактором, кл.

3

1,4

  • 1,4–
  • 2,0

1,4

  • 1,4-
  • 2,0

Примітка: у висівних апаратах сівалок СУПН-8 і СУПН-6Л розрідження створюється вентилятором, а сівалок СУПН-8-01 і СУПН-6-01 – газоструменевии компресором (за рахунок випускних газів двигуна трактора).

Догляд за посівами створює сприятливі умови для одержання дружніх сходів кукурудзи, дає змогу утримувати посіви в чистому від бур'янів стані, а також зберегти вологу в посівному і орному шарі грунту.

Після посіву грунт слід прикатати кільчасто-шпоровими або гладкими котками в агрегаті з боронами, для поліпшення контакту насіння із грунтом, що особливо актуально в умовах дефіциту вологи. Від цього, в більшій мірі, залежить польова схожість насіння, своєчасність появи і вирівняність сходів. За умови розміщення насіння у вологому шарі грунту, достатнім буде ущільнення рядків трамбувальними колесами сівалки.

У цілому комплекс заходів з догляду за посівами кукурудзи розділяють на дві системи: інтенсивну (на основі застосування пестицидів) і мало витратну (без використання гербіцидів). Як одна, так і інша не можуть бути взаємовиключними, а в багатьох випадках деякі із прийомів навіть доповнюють кожну із систем. Інтенсивна, енергонасичена технологія передбачає застосування як грунтових (базових), так і післясходових (страхових) гербіцидів.

Через 4–5 днів після посіву впоперек або по діагоналі рядків проводять досходове боронування зубовими боронами масою 24–26 кг, або боронами обкладеними пружинними зубами, які регулюються кутом нахилу. Досходове боронування посівів кукурудзи здійснюють за умови появи у верхньому шарі ґрунту проростків бур'янів у фазі "білої ниточки". Швидкість руху агрегату 5-6 км/год., а глибина обробітку, при проведенні досходового боронування, повинна складати не більше 3-4 см.

У фазі 3–5 справжніх листків посіви обробляють гербіцидами. За умови ефективної дії грунтових препаратів, коли протягом ЗО діб не спостерігається масового повторного відростання бур'янів, замість гербіцидів можна обмежитись одним міжрядним обробітком. При розташуванні посівів кукурудзи після озимої пшениці по пару та при невисокому рівні потенційної забур'яненості, доцільно застосовувати безгербіцидну (механізовану) технологію догляду, яка передбачає виконання досходових, післясходових боронувань та міжрядних обробітків. За умови розповсюдження коренепаросткових бур'янів, додатково застосовують обприскування посівів страховими гербіцидами. Запровадження різних технологічних систем дає змогу регулювати рівень виробничих витрат і палива на здійснення прийомів догляду за посівами (табл. 37).

Боронування після сходів проводять в момент появи колеоптиля на поверхні грунту (фаза “шилець”) або 2-3 листків у кукурудзи і друге – у фазі 4–5 листків. Робочі органи борін слід поставити у пасивне положення. За наявності на поверхні поля великої кількості рослинних решток попередніх культур, боронування після сходів проводити недоцільно через підвищення пошкоджуваності рослин кукурудзи і суттєве зниження густоти стояння рослин. Проведення досходових і післясходових боронувань дає можливість знизити засміченість посівів кукурудзи однорічними злаковими й дводольними бур'янами на 85-90 %, що особливо важливо при застосуванні безгербіцидної технології вирощування цієї культури.

Міжрядні обробітки проводять, починаючи з фази 6-7 листків у культури, і в подальшому в міру появи бур'янів і необхідності розпушення верхнього шару ірунту, з метою запобігання втрат вологи й поліпшення аерації ґрунту. В ранні фази розвитку кукурудзи застосовують просапні культиватори, обладнані стрілчатими лапами і лапами-бритвами, які знищують бур'яни в міжряддях, а також прополювальні борінки, що обробляють рядки.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы