Сучасні підходи до викладання курсу

 

Особливості методології викладання курсу юридичної деонтології багато в чому залежать від ряду факторів, серед яких знаходяться такі: кількість годин, виділених на вивчення дисципліни; особливості авторського бачення окремих проблем деонтологічного походження; співвідношення кількості лекційних та семінарських занять; визначення меж та структури предмету курсу; логіка подання матеріалу; використання тих чи інших аспектів висвітлення проблеми.

  • 1) Один із найбільш розповсюджених підходів щодо бачення методики викладання курсу - це висвітлення питань моралі, моральної культури юристів у співвідношенні до інших можливих компонентів загальної культури, а також характеристика окремих видів юридичних спеціальностей. Такий підхід вважається відносно спрощеним, тому що на досить загальному рівні дає можливість ознайомитися студентам з колом питань відносно майбутньої професії та учбової діяльності.
  • 2) Більш ґрунтовним підходом до формування навчального курсу слід назвати підхід, в якому професія юриста розглядається крізь призму її ролі та соціального призначення на сучасному етапі, юридичні спеціальності висвітлюються не тільки через основні завдання та функції, а з урахуванням якостей особистого та професійного порядку. Цей підхід також передбачає вступ студентської аудиторії не тільки до майбутньої професійної діяльності, а і до навчальної діяльності. Що має для них першочергове значення на початковому етапі опанування права.
  • 3) Авторами запропонованого посібника було взято за основу широкий підхід у викладенні предмету навчальної дисципліни, що знайшло відображення у структурі курсу. Методика викладення матеріалу заснована на діяльностному підході до розуміння основних складових предмета. Головним вважається практична націленість матеріалу в тому розумінні, що основою всіх теоретичних міркувань залишається практична юридична діяльність юристів-професіоналів.

Однак, її висвітлення було б неповним, якщо не вдатися до осмислення інших сфер юридичної діяльності — сфери наукового дослідження та сфери юридичної освіти.

Таким чином, складаються три основні сфери здійснення юридичної діяльності - наука, освіта, практика, що і було взято за основу у формуванні програми курсу.

Діяльностний підхід дає змогу розкрити звичні для нас явища не тільки в статиці, айв динаміці, що передбачає вивчення особливостей юридичної процедури, поетапності процесу, визначення гарантій, принципів, зовнішніх та внутрішніх факторів впливу тощо. Він дозволяє побачити юриста, юридичну установу в дії, уявити себе в якості учасника тих чи інших відносин здійснення права.

Методологічно виправданим є звернення до практичного досвіду юристів зарубіжних країн, що також було використано в даному посібнику. Шляхом порівняльного аналізу можна оцінити якість правової роботи в нашій країні та за її межами, побачити існуючі недоліки, можливості вдосконалення, пристосування до умов життя в Україні та націлити себе на відповідну роботу.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

  • 1. Що обумовлює багатоаспектність у методології дослідження такого соціального явища як юридична діяльність?
  • 2. На підставі чого юридичну діяльність можна визначити як різновид соціальної діяльності?
  • 3. Які риси притаманні юридичній діяльності? Розкрийте кожну з них.
  • 4. В чому сутність системного підходу у вивченні юридичної діяльності?
  • 5. Чому юридична діяльність здійснюється на професійній основі?
  • 6. Назвіть можливі тенденції розвитку юридичної діяльності на сучасному етапі.

 

Література

 

· Філософський словник. Київ, 1973, - С. 96.

· Большая медицинския энциклопедия. Главн. ред. Б. В. Петровский. Изд-е 3-е [В 30-ти т.|. - М.: Советская энциклопедия, 1977, - Т. 7.

· Алексеев С.С.Введение в юридическую специальность. - М.: Юрид. лит., 1976.

· Горшенев В.М.. Бенедик И.В. Юридическая деонтология. Учеб. пособие. К., 1988.

· Сливка С.С. Юридична деонтологія. Львів, 1996.

· Шмоткін О.В. Юридична деонтологія. К.: МИТУ, 1995.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы