Тенденції розвитку юридичної ДІЯЛЬНОСТІ

 

У складнення та динамізм сучасних соціальних процесів обумовлює й відповідні зміни у правовій сфері та юридичній практиці. До основних тенденцій розвитку юридичної діяльності відносяться:

 Переорієнтація форм та методів здійснення юридичної діяльності.

 У зв'язку з інтенсивним розвитком системи освіти, значне поповнення системи юридичної діяльності величезною армією фахівців права.

 Подальше поширення суб'єктів юридичної діяльності недержавного походження, які певною мірою складатимуть конкуренцію, особливо в системі освіти і в сфері практичної діяльності.

 База нормативного регулювання буде збільшуватися за обсягом, що може скласти певні труднощі регламентації юридичної діяльності, але не тільки за рахунок розвитку національного законодавства, а ще й завдяки нормам міжнародного права

 У співвідношенні до інших видів соціальної діяльності буде спостерігатися взаємодія та взаємне проникнення, що обумовлюється підвищенням регулятивного впливу права на різні сфери соціального життя та підвищення на цій основі його соціальної цінності.

 Можна передбачити також реконструкцію окремих правових установ, зміну їхнього статусу в сфері здійснення юридичної діяльності, зниження або підвищення престижності, а значить можливі проблеми кадрового забезпечення. Особливо це стосується державних органів і установ, від якісного забезпечення яких кадрами залежить ефективність роботи, а значить правовий порядок в суспільстві, стабільність та злагода.

 Особливого розвитку зазнає юридична діяльність із розвитком комп'ютерної техніки, яка значно полегшує працю юристів, робить більш спрощеним доступ до правової інформації як у своїй країні так і за її межами. Такий інформаційний обмін відкриє шлях до інтеграції різних національних правових систем, до об'єднання зусиль у боротьбі з антисоціальними та протиправними явищами.

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

 • 1. Що означає термін юридична деонтологія?
 • 2. В чому об'єктивність процесу формування в суспільстві деонтологічних знань?
 • 3. Які причини обумовили виникнення медичної та юридичної деонтології?
 • 4. Яких ви знаєте фахівців в галузі права, що працювали над проблемами деонтологічного походження?
 • 5. Охарактеризуйте юридичну деонтологію як навчальну дисципліну та як юридичну науку?
 • 6. Чому оволодіння деонтологічними знаннями є умовою якісного виконання службового обов'язку?
 • 7. Визначте основні завдання, які стоять перед навчальним курсом юридична деонтологія.
 • 8. Охарактеризуйте структуру навчального курсу.

 

Література

 

 • Алексеев С.С. Введение в юридическую специальность. - М : Юрид. лит. 1976.
 • Аннэрс Э. История европейского права./Пер. со швед. - Ин-т Европы. -М.: Наука. 1996.
 • Бризгалов І.В. Юридична деонтологія (стислий курс лекцій), Київ, МАУП. -1998.
 • Горшенев В.М.. Бенедик И.В. Юридическая деонтология. Учеб. пособие. К., 1988.
 • Дождев Д.В. Римское частное право. М.: Издво НОРМА, 1996.
 • Коваль Н.В. Введение в юридическую специальность (деонтологический аспект): Курс лекций. - Донецк: Центр подготовки абитуриентов, 1998.
 • Шмоткін О.В. Юридична деонтологія. К.: МНТУ. 1995.
Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы