Студентське самоврядування

 

З метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язків та захисту їх прав, сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника у вищих закладах юридичної освіти функціонує студентське самоврядування.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

¨ забезпечення і захист прав та інтересів студентів; забезпечення виконання студентами своїх обов'язків; сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

¨ створення необхідних умов для проживання і відпочинку студентів, різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами; сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;

¨ організація співробітництва із студентами інших вищих закладів освіти і молодіжними організаціями; участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;

¨ сприяння працевлаштуванню випускників.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, курсу, спеціальності, факультету, гуртожитку, студентського містечка, вищого закладу юридичної освіти тощо. Найвищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів вищого закладу освіти, на яких затверджується положення про студентське самоврядування; обирається виконавчий орган студентського самоврядування, визначаються його структура і термін повноважень, заслуховується його звіт. Виконавчий орган студентського самоврядування структурного підрозділу вищого закладу юридичної освіти обирається на загальних зборах (конференції) студентів цього підрозділу. Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (сенат, парламент, старостат, студентська навчальна частина, студентські деканати, ради тощо). Статутом вищого закладу освіти може бути передбачено укладення договору між керівництвом вищого закладу освіти, студентською профспілкою та органами студентського самоврядування.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы