Фінансування діяльності вищих закладів юридичної освіти

 

З метою забезпечення діяльності державного вищого закладу освіти йому:

¨ передається у користування та оперативне управління об'єкти права власності (споруди, будівлі, майнові комплекси, обладнання, а також інше необхідне майно споживчого, соціально-культурного та іншого призначення), земельні ділянки;

¨ належать грошові кошти, майно, інші об'єкти власності, передані йому фізичними та (або) юридичними особами у формі дарунку, пожертвування або за заповітом; доходи від власної діяльності та придбані на ці доходи об'єкти власності.

 

Фінансування державних вищих закладів освіти, підприємств, установ і організацій системи освіти здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, галузей народного господарства, державних підприємств і організацій, а також додаткових джерел фінансування.

Бюджетні кошти та інші надходження на утримання вищого закладу освіти, передбачені його Статутом, повинні використовуватися на відшкодування матеріальних та таких, що прирівнюються до них, витрат на виконання робіт (надання послуг), що відповідають профілю закладу, на виплату заробітної плати, стипендій, створення необхідної матеріально-технічної бази, соціальний розвиток та матеріальне стимулювання трудового колективу відповідно до законодавства України.

За договорами з підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами державний вищий заклад юридичної освіти може здійснювати як додаткові платні послуги навчання за межами, встановленими державними освітньо-професійними програмами, а також надавати інші види платних послуг, перелік і порядок надання яких установлений Кабінетом Міністрів України.14 Платні освітні послуги не можуть надаватися замість або в межах обсягів основної освітньої діяльності, що фінансується за рахунок бюджетних коштів.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы