Обов'язками студентів, курсантів, слухачів, стажистів, магістрів, аспірантів, докторантів

 

¨ дотримання законодавства, моральних, етичних норм;

¨ систематичне й глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищення загального культурного рівня;

¨ додержання статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти;

¨ виконання вимог навчального плану в терміни, визначені графіком навчального процесу;

¨ відвідування заняття за обраним індивідуальним навчальним планом; вчасне інформування керівництва закладу в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складання (перескладання) заліків та іспитів, виконання контрольних робіт тощо.

За невиконання обов'язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку вищого закладу освіти ректор може накласти дисциплінарне стягнення на студента або відрахувати його із закладу освіти. Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування з вищого закладу освіти встановлюється його Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы