Науково-методичне забезпечення навчального процесу

 

Науково-методичне забезпечення включає:

¨ державні стандарти освіти;.

¨ навчальні плани;

¨ навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;

¨ програми навчальної, виробничої й інших видів практик;

¨ підручники і навчальні посібники;

¨ інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять;

¨ індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін;

¨ контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять;

¨ контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу;

¨ методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових робіт і дипломних проектів (робіт).

Інші характеристики навчального процесу визначає викладач, кафедра (предметна або циклова комісія), вищий навчальний заклад.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы