Переведення студентів

 

Переведення студентів можливе:

¨ з одного вищого закладу освіти до іншого незалежно від форми навчання, напряму підготовки фахівців з вищою освітою та спеціальності;

¨ з одного напряму підготовки фахівців з вищою освітою на інший, з однієї спеціальності, за якою здійснюється підготовка молодших спеціалістів, на іншу, або з однієї форми навчання на іншу в межах вищого закладу освіти.

Переведення студентів здійснюється ректорами (директорами) відповідних закладів освіти за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу та, як правило, під час літніх або зимових канікул. Особливі умови переведення існують для студентів, які навчалися:

♦ за рахунок коштів державного бюджету,

♦ в державному вищому закладі освіти на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих

міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб;

♦ в акредитованому або неакредитованому недержавному вищому закладі освіти;

♦ за двосторонніми (студент і підприємство, організація, установа) або тристоронніми (студент, заклад освіти і підприємство,

організація, установа) угодами.

Порядок переведення студентів передбачає:

¨ подання студентом заяви про переведення до іншого закладу освіти на ім'я ректора (директора) вищого закладу освіти, в якому він навчається;

¨ при умові одержання його письмової згоди, звернення з цією заявою до ректора (директора) того вищого закладу освіти, до якого він бажає перевестись;

¨ позитивний розгляд заяви ректором;

¨ ліквідацію академічної різниці;

¨ видання ректором (директором) вищого закладу освіти наказу, згідно з яким студент допускається до занять;

¨ направлення запиту до закладу освіти, в якому студент навчався раніше, щодо одержання поштою його особової справи;

¨ видання ректором (директором) вищого закладу освіти, в якому студент навчався раніше, при умові отримання запиту, наказу про відрахування студента у зв'язку з його переведенням до іншого вищого закладу освіти;

¨ пересилку особової справи студента на адресу вищого закладу освіти, від якого надійшов запит;

¨ залишення у вищому закладі освіти, в якому студент навчався раніше, копій академічної довідки, учбової картки студента, залікової книжки та списку пересланих документів;

¨ видачу ректором вищого закладу освіти, до якого переводиться студент, після одержання особової справи, наказу про його зарахування.

Переведення студентів на перший курс вищих закладів освіти забороняється. За умови виключних обставин ці питання можуть розглядатись міністерствами або відомствами, які мають у своєму підпорядкуванні вищі заклади освіти.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы