Відрахування студентів

 

Студент може бути відрахований з вищого закладу освіти:

¨ за власним бажанням;

¨ у зв'язку з призовом на строкову військову службу (крім студентів вищих закладів освіти третього і четвертого рівнів акредитації);

¨ у зв'язку з переведенням до іншого вищого закладу освіти;

¨ за станом здоров'я на підставі висновку ЛКК;

¨ за академічну неуспішність (невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу, незадовільне складання іспитів і заліків протягом сесії);

¨ за порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього розпорядку вищого закладу освіти (появу на заняттях у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсикологічного сп'яніння, одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку вищого закладу освіти).

¨ за вироком суду, що вступає в законну силу, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу.

Студенту, який відрахований з вищого закладу освіти, видається академічна довідка; та оригінал документа про повну загальну середню (базову загальну середню) освіту.

До особової справи студента вкладаються: копія академічної довідки, підписаної керівництвом вищого закладу освіти і скріпленої гербовою печаткою, завірена деканом (завідуючим відділенням) залікова книжка, студентський квиток і скріплена печаткою за підписом декана (зав. відділенням) учбова картка студента з зазначенням виконання студентом навчального плану.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы