Курсові, кваліфікаційні, дипломні та міністерські роботи

 

Загальні положення. Специфіка навчання у вищих навчальних закладах вимагає продуманої організації самостійної роботи студентів, яка б забезпечувала успішне оволодіння не тільки програмовим матеріалом, але й навичками дослідження, творчої діяльності.

У світлі цього положення виключно важливе значення має такий вид самостійної діяльності студентів як виконання курсових робіт та робіт, які виконуються на завершальній стадії підготовки бакалавра, спеціаліста та магістра.

Згідно з навчальними планами, студенти виконують:

¨ протягом періоду навчання — курсові роботи;

¨ на випускних курсах навчальних закладів І і II рівнів акредитації — кваліфікаційні роботи;

¨ на випускних курсах навчальних закладів III і IV рівнів акредитації - дипломні та магістерські роботи.

Особливістю письмових робіт є те, що в процесі їх підготовки та захисту повинні досягатися як науково-дослідні, навчальні цілі, так й фахові завдання.

Виконуючи письмові роботи, студенти із застосуванням сучасних наукових методів самостійно досліджують певні проблеми, вивчають нормативні та правозастосовчі документи, набувають навичок їх правильного розуміння та тлумачення, вчаться аналізувати наукову та навчальну літературу, критично оцінювати її, полемізувати з авторами статей, висловлювати власні думки, аргументувати та відстоювати їх, робити правильні наукові, теоретичні та практичні висновки.

Письмові роботи можуть бути реферативного або дослідницького характеру:

  • 1) реферативні виконуються на основі аналізу й узагальнення нормативних, наукових та навчально-методичних джерел: законів, підзаконних нормативно-правових актів, їх роз'яснень, монографій, брошур, статей, методичних рекомендацій і т.ін. При цьому дається описання їх змісту, його аналіз, узагальнення, оцінка, їх обґрунтування, власні аргументовані висновки;
  • 2) дослідницькі виконуються на підставі використання нормативних, наукових та навчально-методичних джерел, узагальнень юридичної практики, а також власних спостережень, досліджень емпіричних фактів, результатів експериментів, висунення власних гіпотез і т.д. Письмова робота такого типу, як правило, повинна мати теоретичну частину (30-40% загального обсягу), аналіз і узагальнення наукових даних та висновки.

Основними вимогами до письмових робіт є:

¨ актуальність тематики, відповідність її сучасному стану певної галузі науки та перспективам її розвитку, практичним завданням фахової підготовки;

¨ вивчення та конструктивний критичний аналіз відповідних нормативних джерел, матеріалів юридичної практики, монографічної і періодичної літератури;

¨ дослідження та характеристика історичних аспектів, сучасного стану, перспектив розвитку проблеми;

¨ використання власного досвіду;

¨ чітке визначення та повна і обґрунтована характеристика предмета, мети і методів дослідження, опис та аналіз проведених емпіричних досліджень чи експериментів;

¨ узагальнення та обґрунтування результатів, висновки та практичні рекомендації.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы

Схожі підручники

 
 

Залишити коментар

 

Коментарів - всього 0