Організація і контроль за процесом підготовки та захисту письмових робіт

 

Загальна організація і контроль за процесом підготовки та письмових робіт, як правило, покладається на завідуючих кафедрами, а безпосереднє керівництво здійснюється науковими керівниками із числа професорсько-викладацького складу, а також, при необхідності, консультантами наукових чи юридичних установ (організацій), на базі яких студенти проводять свої дослідження.

До основних заходів щодо підготовки, виконання та захисту письмової роботи відносяться:

  • 1. Вибір проблеми дослідження, наукового керівника, теми, затвердження останніх та конкретизація завдання на проведення дослідження.
  • 2. Підготовка організаційного плану виконання письмової роботи, його узгодження і схвалення науковим керівником.
  • 3. Підготовка та узгодження розширеного плану-конспекту письмової роботи.
  • 4. Підготовка чорнового варіанту роботи для першого читання науковим керівником.
  • 5. Усунення зауважень, реалізація рекомендацій наукового керівника, подання чорнового варіанту на друге читання.
  • 6. Врахування рекомендацій наукового керівника, доповнення роботи додатковими дослідженнями.
  • 7. Оформлення роботи, її подання науковому керівникові та рецензенту, отримання рецензії.
  • 8. Доопрацювання та дооформления роботи з урахуванням рекомендацій рецензента і наукового керівника, подання її науковому керівникові для підготовки відгуку.
  • 9. Написання відгуку науковим керівником, доповідь щодо завершення роботи.
  • 10. Підготовка до захисту та захист роботи.
Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы