Вибір проблеми дослідження, наукового керівника теми, затвердження останніх та конкретизація завдання на проведення дослідження

 

Вибір проблеми дослідження та теми письмової роботи здійснюється студентом самостійно, як правило, за відповідною тематикою, що розробляється на кафедрах навчального закладу, виходячи з актуальності наукових та практичних проблем, особливостей фахової підготовки, власних навчальних інтересів, сучасного стану розвитку наукових досліджень тощо.

При розробці і виборі тем та тематики письмових робіт, крім того враховуються інтереси й інших кафедр, особливості майбутньої діяльності, а також проблемний зв'язок різних видів письмових робіт між собою.

Будь-яка письмова робота є за своєю сутністю, хоча й невеликим, початковим, але науковим дослідженням, тому при її виконанні застосовуються наукові форми та методи їх організації та проведення. Зокрема, процес виконання письмової роботи складається з наступних етапів:

а) обґрунтування теми, вибір об'єкта, предмета та визначення мети дослідження;
б) висунення гіпотез та відпрацювання теоретичних засад дослідження;
в) розробка програми і методики дослідження, його проведення, обробка і аналіз результатів, формулювання висновків.
г) оформлення письмової роботи і підготовка до захисту.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы