Висунення гіпотез та відпрацювання теоретичних засад дослідження

 

Гіпотеза формується як припущення (висновок), в якому описуються чи інтерпретуються, тлумачаться форми існування явища та причини його виникнення, які не є повністю доведеними, тобто існуючі наукові ідеї, теорії, концепції, принципи, методи, закони або закономірності не надають можливості достатньо повно та точно пояснити властивості явища. Вона є логічною конструкцією проміжною між існуючим та створюваним теоретичним знанням, яка будується з урахуванням наступних положень:

¨ інтуїтивність процесу висунення гіпотези поєднується з раціональними знаннями щодо фактів про об'єкт дослідження, вміннями їх аналізувати, узагальнювати та осмислювати;

¨ гіпотеза повинна відповідати меті та описувати чи інтерпретувати конкретний предмет дослідження, допускати теоретичну чи емпіричну перевірку, визначати фактори, що обумовлюють виникнення та зміну предмету дослідження;

¨ побудова гіпотези є своєрідним умовиводом, в якому хід думки йде від наслідків (того чи іншого факту, явища) або від схожості наслідків (чи ознак) до схожості основ;

¨ дослідження за своєю сутністю є процесом перевірки гіпотези, її обгрунтованння, підтвердження фактами, аргументами, дослідами.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы