Професіоналізм юридичної практичної діяльності

 

Професіоналізм - це одна з основних властивостей юридичної практичної діяльності, яка багато в чому визначає її зміст, види та структуру.

Ознака професіоналізму повинна відбивати специфіку юридичної практичної діяльності:

¨ відокремивши її від правової поведінки в цілому, що здійснюється в тих або інших ситуаціях всіма суб'єктами права;

¨ визначити обсяг і зміст вимог власне до оплачуваної суспільством систематично здійснюваної діяльності та її суб'єктів.

Професіоналізм як властивість і вимога до юридичної практичної діяльності закріплюється у відповідних нормативно-правових актах, є метою юридичного навчання, слугує основою для визначення вимог до суб'єктів її здійснюючим і т.д.

Поняття професіоналізму пов'язується найчастіше з професією, під якою розуміється праця, що вимагає певної підготовки і що є звичайно джерелом існування, або тривалий і відносно широкий вид трудової діяльності, що передбачає певну сукупність теоретичних знань, практичного досвіду і трудових навичок.

В юридичній літературі викладені різноманітні класифікації признаків професіоналізму діяльності. Наприклад, А. Ринкен відносить до проявів професіоналізму:

¨ відповідність діяльності особливому рівню (якості) задач, що вирішуються;

¨ особливу кваліфікацію, високу ділову компетенцію, основану на науковій освіті осіб, що належать до професії;

¨ особливу професійну корпоративність, в основі якої лежить позаекономічна орієнтація на певні цінності;

¨ позапартійну, ділову професійну роботу.

А. Є. Жалинський вважає "ознаками професіоналізму як властивістю діяльності юриста:

  • 1) здійснення цієї діяльності за правилам, виробленим і закріпленим у встановленому порядку;
  • 2) відповідність процесу і результатів діяльності певним вимогам, що можуть носити нормативно-правовий та

професійно-етичний характер;

  • 3) підконтрольність діяльності державним органам і (або) корпорації спеціалістів;
  • 4) оплатність діяльності;
  • 5) гарантії її здійснення у встановлених випадках, включаючи доступ до неї заінтересованих осіб".
Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы