Припинення здійснення професійних повноважень

 

Припинення професійних повноважень щодо здійснення

юридичної практичної діяльності проводиться, як й їх набуття, компетентними суб'єктами у встановленому нормативно-правовими актами порядку. Підстави, за наявністю яких здійснюється припинення професійних повноважень, включають у деяких випадках й ліквідацію офіційного визнання якостей, необхідних для самостійного здійснення професійних юридичних функцій (наприклад, при винесенні ухвали суду про застосування примусових заходів медичного характеру щодо юриста або винесенні рішення суду про обмеження його дієздатності, визнання недієздатним або таким, що зник безвісті, оголошення померлим), а також права на самостійне здійснення юридичної практичної діяльності (анулювання свідоцтва про право на заняття приватною юридичною практичною діяльністю).

Припинення професійних повноважень щодо здійснення юридичної практичної діяльності проводиться здебільшого за наявністю таких підстав, які стосуються суб'єкта юридичної практичної діяльності:

¨ за його власним бажанням;

¨ винесення щодо нього обвинувального вироку суду, який набрав чинності;

¨ втрати їм громадянства України;

¨ винесення ухвали суду про застосування щодо нього примусових заходів медичного характеру, що набрала законної сили;

¨ винесення постанови суду про припинення кримінальної справи з нереабілітуючих підстав;

¨ винесення рішення суду, що набрало законної сили, про обмеження його дієздатності, визнання недієздатним або таким, що зник безвісті, оголошення померлим;

¨ грубого порушення їм вимог актів законодавства України, які регулюють здійснювану юридичну практичну діяльність, Присяги, яка їм прийнята або за професійною невідповідністю;

¨ анулювання свідоцтва про право на заняття приватною юридичною практичною діяльністю.

При дотриманні загальних вимог щодо припинення приватної юридичної практичної діяльності для окремих видів її суб'єктів в нормативно-правових актах визначені й особливі умови. Зокрема, приватна нотаріальна діяльність припиняється, а реєстраційне посвідчення анулюється управліннями юстиції державних адміністрацій обласного рівня, тобто тими, які здійснювали реєстрацію, крім зазначених вище, у випадках коли приватний нотаріус:

¨ не уклав договір службового страхування чи не вніс страхову заставу для забезпечення відшкодування шкоди або не поповнив страхову заставу до встановленого розміру;

¨ без поважних причин не виконує своїх обов'язків протягом двох місяців і не повідомив про це управління юстиції;

¨ не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я, що на тривалий час перешкоджає нотаріальній діяльності.

Деякі відміни у порядку та підставах припинення професійних повноважень існують й для юристів-державних посадових осіб, що обумовлено особливостями набуття ними цих повноважень. Наприклад, повноваження судді припиняються органом, який його обрав, крім зазначених вище, у випадках:

¨ закінчення строку повноважень;

¨ письмової заяви про відставку;

¨ досягнення суддею 65-річного віку;

¨ переводу чи обрання судді на іншу посаду за його згодою;

¨ імпічменту Верховною Радою України.

Необхідно зазначити, що у процесі припинення професійних повноважень юристів існує інститут тимчасового їх зупинення у зв'язку з розглядом юридичної справи щодо притягнення його до юридичної відповідальності. Професійні повноваження юристів тимчасово припиняються у випадках пред'явлення йому обвинувачення у вчиненні злочину або розглядом дисциплінарної справи щодо скоєння проступку, який тягне за собою можливість припинення професійних повноважень (звільнення з посади). Рішення щодо зупинення повноважень приймається кваліфікаційно-дисциплінарною або дисциплінарною комісією та суб'єктом, який надав юристу право на здійснення професійних повноважень. Так, повноваження судді зупиняються у випадку пред'явлення йому обвинувачення у вчиненні злочину; зупиняються Верховною Радою України, яка також позбавляє його недоторканності і дає згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, а також при порушенні дисциплінарної справи щодо судді, кваліфікаційна комісія суддів на своєму засіданні розглядає і приймає рішення про зупинення повноважень судді, на підставі якого голова відповідного суду усуває його від здійснення службових обов'язків із збереженням заробітної платні.

Зупинення повноважень юриста припиняється (втрачає силу), якщо винесений виправдувальний вирок суду або закрита кримінальна справа щодо юриста з реабілітуючих підстав, припинено дисциплінарне провадження, винесене кваліфікаційною комісією рішення про недоцільність позбавлення права на здійснення професійних повноважень.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы