Зміст ухвали та рішення апеляційного суду

 

Розглянувши справу, апеляційний суд постановляє ухвалу у випадках:

 • 1) відхилення апеляційної скарги і залишення рішення суду без змін;
 • 2) скасування ухвали, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції;
 • 3) скасування рішення суду із закриттям провадження у праві або залишення заяви без розгляду;
 • 4) відхилення апеляційної скарги і залишення ухвали суду без змін;
 • 5) зміни ухвали суду першої інстанції;
 • 6) скасування ухвали та вирішення питання по суті. Апеляційний суд ухвалює рішення у випадках скасування судового рішення і ухвалення нового або зміни рішення (стаття 314 ЦПК).

Змісту ухвали апеляційного суду присвячено 315 ЦПК України, в якій зазначено, що вона складається з:

 • 1) вступної частини із зазначенням часу і місця її постановлення; найменування суду; прізвищ та ініціалів головуючого і суддів; прізвища та ініціалів секретаря судового засідання; найменування справи та повних імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі;
 • 2) описової частини із зазначенням короткого змісту вимог апеляційної скарги і судового рішення суду першої інстанції; узагальнених доводів особи, яка подала апеляційну скаргу; узагальнених доводів та заперечень інших осіб, які беруть участь у справі; встановлених судом першої інстанції обставин;
 • 3) мотивувальної частини із зазначенням мотивів, з яких апеляційний суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався;
 • 4) резолютивної частини із зазначенням висновку апеляційного суду; розподілу судових витрат; строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження.


У разі відхилення апеляційної скарги в ухвалі зазначаються мотиви її відхилення.

У разі скасування ухвали суду, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції в ухвалі має бути зазначено, які порушення закону були допущені судом першої інстанції.

Зміст рішення апеляційного суду також має чітку структуру, викладену в статті 316 ЦПК України, згідно з якою рішення складається з:

 • 1) вступної частини зі змістом, аналогічним змісту вступної частини ухвали суду апеляційної інстанції;
 • 2) описової частини із зазначенням короткого змісту позовних вимог і рішення суду першої інстанції; короткого змісту вимог апеляційної скарги; узагальнених доводів особи, яка подала апеляційну скаргу; узагальнених доводів та заперечень інших осіб, які беруть участь у справі;
 • 3) мотивувальної частини із зазначенням мотивів зміни рішення, скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення; встановлених судом першої інстанції та не оспорених обставин, а також обставин, встановлених апеляційним судом, і визначених відповідно до них правовідносин; чи були і ким порушені, невизнані або оспорені права, свободи чи інтереси, за захистом яких особа звернулася до сулу; назви, статті, її частини, абзацу, пункту, підпункту закону, на підставі якого вирішено справу, а також процесуального закону, яким суд керувався; 4) резолютивної частини із зазначенням: висновку апеляційного суду про зміну чи скасування рішення, задоволення позову або відмову в позові повністю чи частково; висновку апеляційного суду по суті позовних вимог; розподілу судових витрат; строку і порядку набрання рішенням законної сили та його оскарження. Крім того, апеляційний суд у випадках і в порядку, встановлених статтею 211 ЦПК України, а також при виявленні порушень норм права і помилок, допущених судом першої інстанції, які не є підставою для скасування рішення чи ухвали суду першої інстанції, може постановити окрему ухвалу.

Апеляційний суд має право ухвалити додаткове рішення за заявою особи, яка бере участь у справі, або з власної ініціативи в разі, якщо він скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове рішення чи змінив його за наявності підстав, передбачених статтею 220 ЦПК. Відповідно до статті 219 ЦПК апеляційний суд може виправити допущені у своєму рішенні описки чи арифметичні помилки, не змінюючи змісту рішення, і згідно зі статтею 221 ЦПК - роз'яснити своє рішення.

При ухваленні рішення на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів апеляційний суд з огляду на положення статті 216 ЦПК повинен зазначити, в якій частині рішення стосується кожного з них, або вказати, що обов'язок чи право стягнення є солідарним.

Крім того апеляційний суд може визначити порядок виконання рішення, надати відстрочку або розстрочити виконання, вжити заходів для забезпечення його виконання, про що теж зазначає в рішенні.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы