Підготовка справи та попередній розгляд

 

Підготовка справи до судового розгляду є самостійною процедурою касаційного провадження. Під час підготовки справи до судового розгляду суддя-доповідач протягом десяти днів після дня отримання справи готує доповідь. В доповіді необхідно викласти обставини, необхідні для ухвалення рішення суду. Обставини викладені у доповіді повинні стосуватись зауважень та доводів викладених у касаційній скарзі та запереченні на касаційну скаргу, щодо порушених судами першої та апеляційної інстанції норм процесуального права та неправильного застосування норм матеріального права. Доповідь судді-доповідача про обставини справи не може ґрунтуватись лише на доводах, що містяться у касаційній скарзі, вона повинна враховувати обов'язково доводи, що містяться у запереченні на касаційну скаргу, якщо така була подана до касаційного суду.

Друга група процесуальних дій судді-доповідача полягає у з'ясуванні питання про склад осіб, які беруть участь у справі, з метою запрошення у судове засідання у разі необхідності осіб, які беруть участь у справі для надання пояснень (ч. І ст. 333 ЦПК України).

Після складання доповіді, протягом 5-ти днів має бути проведений попередній розгляд справи. Попередній судовий розгляд здійснюється колегією у складі трьох суддів у нарадчій кімнаті без повідомлення осіб, які беруть участь у справі. Метою попереднього судового засідання є з'ясування та уточнення всіх необхідних обставин для правильного висновку про законність судового рішення (рішень).У разі, якщо під час попереднього судового засідання з'ясується, що для скасування судового рішення відсутні підстави він відхиляє касаційну скаргу і залишає судове рішення без змін (ч. ІІІ ст. 332 ЦПК України). Не може бути відхилена при проведенні попереднього розгляду справи касаційна скарга з підстав передбачених ч. II ст. 324 та підстав передбачених у ст.ст. 338-341 ЦПК України. Видається неможливим скасування рішення у попередньому судовому засіданні з підстав, що тягнуть за собою обов'язкове скасування (п. 4 ст. 332 ЦПК України), оскільки нормами ЦПК України таких підстав не передбачено.

З'ясувавши у попередньому судовому засіданні, що обставин для вирішення справи у касаційній інстанції достатньо та немає підстав для відхилення касаційної скарги, суд призначає справу до судового розгляду. Справа призначається до судового розгляду, якщо хоч один суддя із складу суддів дійшов такого висновку. Про призначення справи до судового розгляду постановляється ухвала, яка підписується всім складом суду. Якщо касаційний суд прийшов до висновку про необхідне викликати осіб, які брали участь у справі для надання пояснень про це зазначає в ухвалі про призначення справи до розгляду та повідомляє їх про час і місце перегляду судового рішення.

Справа для розгляду судом касаційної інстанції призначається у межах строків передбачених ст. 330-1 ЦПК України.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы