Вимоги, які ставляться до заяви про перегляд та порядок її подання

 

Право на перегляд рішень суду (судів) касаційної інстанції, зацікавлені особи реалізовують шляхом подання заяви про перегляд викладеній у письмовій формі. У відповідності до ч. 2 ст. 357 ЦПК України у заяві необхідно зазначити:

Право на перегляд рішень суду (судів) касаційної інстанції, зацікавлені особи реалізовують шляхом подання заяви про перегляд викладеній у письмовій формі. У відповідності до ч. 2 ст. 357 ЦПК України у заяві необхідно зазначити:

  • 1) найменування суду, до якого подається заява;
  • 2) ім'я (найменування), поштова адреса особи, яка подає заяву, та осіб, які беруть участь у справі, а також їхні номери засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
  • 3) конкретні різні за змістом судові рішення, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах;
  • 4) обгрунтування необхідності перегляду судових рішень у зв'язку з ухваленням рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, якщо заява подана на підставі, встановленій пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу;
  • 5) вимоги особи, яка подає заяву;
  • 6) у разі необхідності - клопотання;
  • 7) перелік матеріалів, які додаються.

Викладаючи обставини передбачені пунктами 3 та 4 заявник повинен зробити аналіз рішень, щодо яких ставиться питання про перегляд у відповідності з вимогами, що ставляться до предмету оскарження, проаналізованих вище.

Заяву повинна підписати особа, якій належить право на звернення або її представник.

До заяви додаються: копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі; копії судових рішень про перегляд яких подано заяву; копії різних за змістом судових рішень, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах. Копія судового рішення, про перегляд якого подається заява, має бути підписана та скріплена гербовою печаткою суду згідно з інструкцією з діловодства в місцевому суді, затвердженого наказом державної судової адміністрації України від 27.06.2006 р. № 68. Вказана вимога не поширюється при поданні копій судових рішень, на які робиться посилання на підтвердження підстави передбаченої п. І ч. 2 ст. 355 ЦПК України, але заявник має вказати джерело їх отримання (Єдиний державний реєстр судових рішень, сайт суду касаційної інстанції чи інші джерела). До заяви поданої представником, потрібно додати довіреність або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує повноваження представника. Такий документ необхідно подати незалежно від того, чи є вони у справі.

У разі подання заяви про перевірку судового рішення у зв'язку з неоднаковим застосуванням судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права заявник повинен сплатити судовий збір у розмірі 70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру - 70 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми (п. 11 ч. 2 ст. 4 ЗУ "Про судовий збір"). Про сплату судового збору, до заяви про перегляд судового рішення додається оригінал документа.

Судовий збір не сплачується за подання і розгляд заяви про перегляд Верховним судом України судового рішення у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом.

Заява про перегляд судових рішень подається до Верховного суду України через Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Вищий спеціалізований суд у цій стадії, виконує дві функції. По-перше, здійснює перевірку відповідності заяви вимогам Цивільного процесуального кодексу України, і по-друге, вирішує питання про допуск справи до провадження у Верховному суді України.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы