Порядок перевірки та вирішення питання про допуск заяви про перегляд судового рішення

 

Перевірку про відповідність (відповідності) заяви вимогам (процесуального) кодексу здійснює одноособово суддя-доповідач, якому заява з доданими до неї матеріалами, передаються у порядку визначеному автоматизованою системою документообігу суду (ст. 11-1 ЦПК України).

Вирішення питання про допуск справи до провадження, здійснює колегія у складі п'яти суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних, справ, яка формується у порядку, встановленому ч. 3 ст. 11-1 ЦПК України, без участі суддів, що прийняли рішення, щодо якого поставлено питання про перевірку.

Суддя-доповідач, протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви про перегляд рішення вимогам передбаченим ст.ст. 357, 358 ЦПК України. У разі, якщо подана заява не відповідає зазначеним вимогам, суддя-доповідач повідомляє заявника про недоліки заяви письмово з визначенням строку протягом якого їх необхідно усунути. Якщо заявник усунув недоліки заяви в установлений строк, вона вважається поданою у день первинного її подання до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ.

За результатами перевірки відповідності заяви про перегляд, вимогам закону, суддя доповідач приймає рішення про передачу заяви в колегію для вирішення питання про допуск справи до провадження або повернення заяви заявнику.

Заява повертається заявнику, якщо: заявник не усунув недоліки протягом встановленого строку; заяву подано особою, яка не має права на подання такої заяви; заяву підписано від імені особи, яка не має повноважень на ведення справи; є ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про відмову у допуску справи до провадження за наслідками її розгляду, прийнята з аналогічних підстав (п. 1-4 ч. 4 ст. 359 ЦПК України). Про повернення заяви суддя-доповідач постановляє відповідну ухвалу.

Проте, повернення заяви про перегляд не перешкоджає повторному зверненню у випадку належного її оформлення і виконання інших вимог пов'язаних із порядком звернення або з інших підстав, ніж ті, які були предметом розгляду Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (зроблено посилання, як на підставу підтвердження неоднакового застосування норм матеріального права на рішення інших судів касаційної інстанції в яких ідеться про той же предмет, ті ж обставини та вимогу).

Суддя-доповідач здійснює перевірку тексту заяви тільки про наявність у ній інформації зазначеної у пп. 3,4, ч. 2 ст. 357 ЦПК України без аналізу відповідності її формальним вимогам змісту цих пунктів. Роз'яснюючи зміст ст. 360 ЦПК України Конституційний суд України вказав, що Вищий спеціалізований суд України на цій стадії не уповноважений оцінювати обгрунтованість змісту заяви, він перевіряє її відповідність вимогам процесуального закону, зокрема встановлює, чи є відповідні ухвали Вищого господарського суду вирішує питання про наявність неоднакового застосування судами касаційної інстанції однієї і тієї ж норми матеріального права в аналогічних правовідносинах.

Відповідність змісту цієї інформації, формальним вимогам, здійснює колегія суддів, що вирішує питання про допуск справи до провадження у Верховному суді України. Вона не має права, давати юридичну оцінку змісту заяви та її наслідкам. Право такої оцінки належить Верховному суду України за результатами розгляду справи на засіданні судової палати.

Вирішуючи питання про відповідність заяви, про перегляд судових рішень з підстав передбачених ч. 2 ст. 355 ЦПК України, та за наявності клопотання заявника чи його представника про витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, суддя-доповідач невідкладно постановляє ухвалу про витребування такої копії рішення разом з її автентичним перекладом в органі відповідальному за виконання рішень міжнародної судової установи. Встановивши, що заява про перегляд відповідає закону щодо змісту і при цьому дотримано порядок звернення, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ вирішує питання про допуск справи до провадження у Верховному суді України. Питання про допуск справи вирішується протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви, а в разі витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, - з дня надходження такої копії.

Якщо заяву було подано без дотримання вимог закону і заявника повідомлено про недоліки заяви, то п'ятнадцяти денний строк обчислюється з дня усунення недоліків, або з дня закінчення строку, який встановлюється для їх усунення. Днем усунення недоліків вважається дата надходження до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ належним чином оформлених матеріалів заяви.

Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється без виклику осіб, які беруть участь у справі. Про допуск справи до провадження чи про відмову в такому допуску колегія суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ постановляє обґрунтовану ухвалу.

Стаття 360 ЦПК України не містить вказівок на те, що повинен перевірити Вищий спеціалізований суд України вирішуючи питання про допуск чи відмову у допуску. Повноваження суду в даному разі визначаються змістом норм глави 3 розділу 5 ЦПК України та рішення Конституційного суду України, про те, що допуск мав на меті перевірку аргументованості стосовно неоднакового застосування судами касаційної інстанції однієї і тієї ж норми матеріального права, а саме, чи наведені у заяві доводи про неоднакове застосовування в аналогічних правовідносинах та чи є посилання на рішення касаційних судів. Вищий спеціалізований суд України на цій стадії, як зазначалось вище не повноважний оцінювати обгрунтованість змісту заяви, він лише забезпечує надходження заяв до найвищої судової інстанції згідно з вимогами визначеними процесуальним законодавством.

Ухвала про допуск справи до провадження разом з заявою про перегляд судового рішення та додані документи надсилаються до Верховного супу України протягом п'яти днів з дня її постановлення. Копія ухвали про допуск справи надається разом із копією заяви особам, які беруть участь у справі, а в разі відмови у допуску особі, яка подала заяву.

Якщо під час розгляду справи про допуск до провадження з підстави передбаченої п. 2 ч. 1 ст. 355 ЦПК України, буде встановлено, що порушення Україною міжнародних зобов'язань є наслідком недотримання норм процесуального права, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі та вирішує питання про необхідність витребування справи. І в цьому випадку, суд дає формальну оцінку про наявність або відсутність порушень норм процесуального права чи неправильного застосування норм матеріального права (застосовано закон, який не поширюється на ці правовідносини, або не застосовано закон, який підлягав застосуванню).

По суті, Вищий спеціалізований суд України перевіряє аргументованість наведених заявником доводів у заяві про перегляд. На відміну від вирішення питання про допуск заяви про перегляд до провадження з підстави передбаченої п. 1 ч. 2 ст. 355 ЦПК України де форма його законом не передбачена, питання про його допуск, з підстави передбаченої п. 2 ч. 1 ст. 355 ЦПК України, відбувається у судовому засіданні за правилами, встановленими для перегляду справ у касаційному порядку (ч. 4 ст. 360 ЦПК України).

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы

Схожі підручники

 
 

Залишити коментар

 

Коментарів - всього 0