Скасування судового наказу

 

Цивільне процесуальне законодавство не передбачає можливості оскарження судового наказу в апеляційному чи касаційному порядку, але встановлює спрощену процедуру його скасування. Скасувати судовий наказ може тільки суд, який його видав, і тільки за заявою боржника.

Скасування судового наказу є останнім, третім етапом наказного провадження. Якщо боржник не згоден із пред'явленими вимогами, він повинен подати заяву про скасування судового наказу протягом 10 днів після отримання копії судового наказу. При цьому боржникові достатньо зазначити у заяві, що судовий наказ підлягає скасуванню, або що він не погоджується з вимогами, заявленими стягувачем.

Законодавець не встановлює спеціальних вимог до змісту і форми заяви про скасування судового наказу. Заява боржника про скасування судового наказу має відповідати загальним вимогам, встановленим для процесуальних документів. У ній має зазначатися:

  • 1) найменування суду, до якого подається заява;
  • 2) ім'я (найменування) стягувача та боржника, а також ім'я (найменування) представника боржника, якщо заява подається представником, їхнє місце проживання або місцезнаходження;
  • 3) наказ, що оспорюється;
  • 4) посилання на обставини, які свідчать про повну або часткову необґрунтованість вимог стягувача;
  • 5) посилання на докази, якими боржник обґрунтовує свої заперечення проти вимог стягувача;
  • 6) перелік документів, що додаються до заяви.

Якщо така заява подається представником, він повинен її підписати та додати до неї документ, який підтверджує його повноваження. До заяви про скасування судового наказу необхідно додати її копії та копії доданих до неї документів відповідно до кількості стягувачів.

Заява про скасування судового наказу розглядається судом протягом 10 днів з дня постановлення ухвали про прийняття такої заяви до розгляду у відкритому судовому засіданні. Неявка осіб, належним чином повідомлених про час і місце розгляду заяви про скасування судового наказу, не перешкоджає розгляду такої заяви.

Заява боржника про скасування судового наказу, подана після закінчення строку, встановленого ч. І ст. 105 ЦПК, залишається без розгляду, якщо суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку для подання цієї заяви. У разі якщо суд дійшов висновку про поновлення строку на подання заяви про скасування судового наказу, який набрав законної сили, в ухвалі про прийняття такої заяви до розгляду суд має вирішити питання про зупинення виконання судового наказу.

Про залишення заяви про скасування судового наказу без задоволення та про скасування судового наказу суд постановляє ухвалу, а в разі зміни судового наказу — видає судовий наказ.

Змінений судовий наказ чи судовий наказ, щодо якого суд постановив ухвалу про залишення заяви про його скасування без задоволення, можуть бути оскаржені в апеляційному порядку (п. 1 ч. 1 ст. 293 ЦПК).

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы