Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність

 

З позиції цивільного обороту кожна річ повинна належати на праві власності певній особі, державі чи муніципальному утворенню. При цьому право власності породжує у особи, яка ним володіє, не тільки певний обсяг прав, пов'язаних з володінням, користуванням та розпорядженням певною річчю, але й покладає на останнього тягар утримання речі. Відсутність власника переводить майно в режим безхазяйного'.

Відповідно до ст. 335 ЦК безхазяйною є річ, яка не має власника або власник якої невідомий. Поняття безхазяйної речі є загальним, оскільки охоплює як різновиди рухомих, зокрема знахідку (ст. 338 ЦК), бездоглядну домашню тварину (ст. 341 ЦК), скарб (ст. 343 ЦК), так й нерухомих речей. Однак судовий порядок передачі прав на безхазяйну річ поширюється лише на речі нерухомі. Розгляд справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність здійснюється в окремому провадженні, що є цілком логічним в силу того, що власник речі невідомий, а отже, про наявність спору про право, то притаманно позовному провадженню, говорити не можна. В цьому разі захищається законний інтерес територіальної громади, який дістає вияв у можливості безперешкодного використання певного нерухомого майна та визначення його правового статусу.

Статтею 269 ЦПК встановлено, що заявником у справах цієї категорії може бути лише орган, який уповноважений управляти майном відповідної територіальної громади. Відповідно до Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" такими органами є сільські, селищні та міські ради, а також виконавчі органи, на території яких знаходиться виявлена нерухома річ.

Передумовами звернення відповідного органу до суду є обов'язкове взяття виявленої безхазяйної нерухомої речі на облік та сплив одного року з дня такої постановки. Безхазяйні нерухомі речі беруться на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого вони розміщені, про що робиться оголошення у друкованих засобах масової інформації (ч. 1 ст. 270 ЦПК). Відповідно до ст. 2 Закону України від 1 липня 2004 р. "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" (в редакції Закону від II лютого 2010 р.) Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обмежень — єдина державна інформаційна система, яка містить відомості про речові права на нерухоме майно, їх обмеження, суб'єктів речових прав, технічні характеристики об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо), кадастровий план земельної ділянки, а також відомості про правочини, вчинені щодо таких об'єктів нерухомого майна.

Відповідно до вимог ст. 271 ЦПК суд відмовляє у прийнятті заяви про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність територіальної громади, якщо така річ не взята на облік органом, який здійснює державну реєстрацію права на нерухоме майно, або якщо заяву подано до закінчення одного року з дня взяття такої речі на облік.

Заява про передачу безхазяйної речі повинна подаватися до суду за місцем знаходження речі органом, уповноваженим управляти майном відповідної територіальної громади. За змістом заява має відповідати загальним вимогам ст. 119 ЦПК і особливостям, встановленим ст. 270 ЦПК. У заяві має бути зазначено: яку нерухому річ заявник просить передати у власність територіальної громади (комунальну власність); основні характеристики нерухомої речі; посилання на документи про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно; посилання на друковані засоби масової інформації, у яких було зроблено оголошення про взяття відповідної нерухомої речі на облік. Доказами того, що нерухомість тривалий час не використовується за призначенням і відомостей про її власника-забудовника немає, можуть бути відповідні довідки про відсутність сплати податків, показання свідків.

Якщо із заяви і доданих до неї документів буде встановлено, що безхазяйна нерухома річ не взята на облік органом, який здійснює державну реєстрацію права на нерухоме майно, або якщо заяву подано до закінчення одного року з дня взяття речі на облік, суд відмовляє у прийнятті заяви до свого провадження. Прийнята заява про передачу безхазяйної речі у власність територіальної громади розглядається судом за умови участі заявника і обов'язкового повідомлення усіх заінтересованих осіб про час і місце її розгляду. Заінтересованими особами можуть бути особи, які мають певні претензії на заявлене майно, зокрема особи, які добросовісно та відкрито користуються цим майном незалежно від строку такого володіння, тощо. Слід враховувати, що відповідно до ч. 6 ст. 235 ЦПК якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір про право, який вирішується в порядку позовного провадження, суд залишає заяву без розгляду і роз'яснює заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах.

Встановивши за наслідками розгляду справи, що нерухома річ є безхазяйною, взята на облік органом, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, а також що закінчився один рік з дня взяття на облік нерухомої речі, суд ухвалює рішення про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність відповідної територіальної громади. Такі рішення суду є підставою для реєстрації права власності на таке майно за територіальною громадою.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы