Цивільне процесуальне право як наука і навчальна дисципліна

 

Наука цивільного процесуального права є складовою юридичної науки, її предметом є цивільне процесуальне право та цивільне судочинство. Наука вивчає закономірності виникнення, функціонування і розвитку цивільного процесуального права, його суть, роль у реалізації соціальних функцій. Предмет науки цивільного процесуального права ширше предмета однойменної галузі і охоплює також історію і теорію цивільного процесуального права, норми й інститути цивільного права зарубіжних країн, міжнародного цивільного процесу. Наука цивільного процесуального права вирішує питання щодо подальшого розвитку правосуддя, тенденцій та шляхів розвитку процесуального законодавства, його окремих інститутів тощо.

Наука цивільного процесуального права широко використовує як загальнонаукові, так і спеціальні методи пізнання, а саме: спеціально-юридичний метод дослідження; порівняльно-правовий метод; історико-правовий та системний методи тощо.

Система науки цивільного процесуального права обумовлюється її предметом і складається з двох частин - загальної та особливої. До загальної частини входять загальні положення науки цивільного процесуального права і загальні положення цивільного процесуального права. Особливу частину становлять судові форми захисту цивільних прав (цивільний процес України, цивільний процес зарубіжних країн, цивільний процес з іноземним елементом) і несудові форми захисту цивільного права (нотаріальна, третейська тощо).

Цивільне процесуальне право як навчальна дисципліна - це спеціально відібрана правова інформація, за допомогою якої у студентів формуються знання щодо предмета цієї галузі права, компетенції судів з розгляду цивільних справ, процесуального порядку судового захисту і вміння й навички використання цих знань у практичній діяльності. У навчальному курсі викладаються положення та висновки науки цивільного процесуального права. Студенти ознайомлюються з основними поняттями, якими оперує ця наука, нормами цивільного процесуального права, правилами їх тлумачення й застосування. У них формується вміння аналізувати правові інститути цивільного процесуального права.

Vchys: ГДЗ, Решебники , Ответы, Реферати, Твори, ПрезентаціїГДЗ, Решебники и Ответы